<<
>>

§ 8. Поняття і органи Державного реєстру виборців. Мова і форма його ведення

В демократичному суспільстві навіть сумирний громадянин стає небезпечним, як тільки перетворюється на виборця чи споживача.

Вільгельм Швебель

Для проведення виборів формуються списки громадян України, які мають право голосу.

Для складання та уточнення списків виборців створюється Державний реєстр виборців. Отже, державний реєстр виборців — це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання і обробки даних, які містять передбачені законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного персоніфікованого обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані, які однозначно визначають особу виборця. До них належать:

■ прізвище виборця;

■ власне ім’я (усі власні імена) виборця;

■ по батькові виборця (у разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові);

■ дата народження виборця;

■ місце народження виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця. До них належать:

■ виборча адреса виборця (адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці);

■ номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;

■ номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;

■ відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав);

3) службові персональні дані:

■ дата набуття виборцем громадянства України;

■ дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);

■ дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);

■ дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);

■ дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);

■ дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;

■ службова відмітка про відсутність окремих персональних даних виборця;

■ службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);

■ посилання на документи, які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.

Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру персональні дані виборців, окрім тих, що наведені вище.

Кожен виборець при цьому має право:

♦♦♦ подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

♦♦♦ знати про своє включення (невключення) чи включення (невк- лючення) інших осіб до Реєстру;

♦♦♦ знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених законом, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;

♦♦♦ одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру;

♦♦♦ звертатися до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

♦♦♦ оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;

♦♦♦ захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру.

Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця), цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.

Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Реєстр ведеться в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису — сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених законом.

Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі. При цьому некоректними відомостями вважаються виявлені під час проведення контролю персональних даних, або засобами візуального чи автоматизованого контролю такі відомості:

> запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;

> запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;

> взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.

При виявленні кількох записів, що стосуються одного виборця

(кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у базі даних Реєстру залишається один запис, а інші записи, що стосуються цього виборця, знищуються.

Ведення Державного реєстру виборців здійснюють органи Реєстру, до яких належать:

1) розпорядник Реєстру, не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру (Центральна виборча комісія);

2) органи ведення Реєстру, що мають доступ до бази даних Реєстру і забезпечують його ведення (відповідний структурний підрозділ районної, районної у місті державної адміністрації — у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі, відповідний виконавчий орган міської ради — у місті обласного (республіканського в АР Крим) значення без районного поділу, або відовідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради — у районі в місті обласного значення з районним поділом);

3) регіональні органи адміністрування Реєстру, що здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру і мають доступ у режимі читання до статистичних відомостей бази даних Реєстру (відповідний структурний підрозділ Ради міністрів АР Крим, відповідний структурний підрозділ обласної, міської державної адміністрації).

Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.

Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, визначених законом, та прийнятими розпорядником Реєстру.

Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру здійснюються в режимі реального часу. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру.

<< | >>
Источник: Теліпко В.Е.. Юридичний путівник виборця. Навч. практ. посіб. — К.,2010. — 336 с.. 2010

Еще по теме § 8. Поняття і органи Державного реєстру виборців. Мова і форма його ведення:

  1. ЗМІСТ
  2. § 8. Поняття і органи Державного реєстру виборців. Мова і форма його ведення
  3. Тема 9. Суспільно-політичний устрій і право на українських землях у складі імперій
  4. «ПЕРША» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Центральної Ради)
  5. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
  6. Правові засади створення і функціонування криміналістичних та інших інформаційних систем
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -