<<
>>

Адміністративне судочинство.

З метою забезпечення захисту прав і свобод громадян, вирішення суперечок між людиною та державою, її органами та посадовими особами створено систему спеціалізованих адміністративних судів. Вони розглядають спори між фізичними або юридичними особами та суб'єктами владних повноважень (тобто з органами державної влади чи місцевого самоврядування або їх посадовими особами), спори щодо прийняття громадян на державну службу та її проходження, спори, пов’язані з виборами та референдумами.

Крім того, адміністративні суди розглядають спори між різними органами державної влади. Отже, саме до адміністративного суду необхідно звертатися для скасування незаконного з точки зору особи рішення сільської ради чи районної державної адміністрації, якщо державного службовця незаконно звільнили з роботи, коли особу відмовляються внести до списків для голосування або зареєструвати кандидатом у депутати. Адміністративні суди мають також розглядати суперечки між різними органами влади наприклад, районною та обласною радою, різними відділами чи управліннями державної адміністрації, податковою адміністрацією та комітетом у справах підприємництва тощо.

Пригадайте, які адміністративні суди створено в Україні.

Визначення конкретного суду, до якого потрібно звернутися в тому чи іншому випадку, залежить від сутності справи (див. табл. на с. 21).

Крім того, Кодекс адміністративного судочинства визначає, що суди розглядають справи за місцем знаходження відповідача, а якщо йдеться про рішення чи дії, які порушують нрава окремої особи, - за місцем її проживання або за місцем знаходження відповідача (за вибором позивача).

Суд, якому підсудні справи Категорії справ
Місцеві загальні суди як адміністративні суди

а

Адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування; усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб із суб’єктами владних повноважень із приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат і пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг
Окружні адміністративні суди Справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рала. Київська або Севастопольська міська рала, їх посадова чи службова особа, крім справ із приводу рішень, дій чи бездіяльності в справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам
Місцеві загальні суди як адміністративні суди або окружні адміністративні суди за вибором позивача Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади
Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції Справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або Всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного депутата України, а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

В адміністративному процесі сторонами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, різноманітні юридичні особи, а також органи державної влади, місцевого самоврядування, їх службові та посадові особи.

Залежно від того, яку позицію займає особа в процесі, вона може бути позивачем (якщо заявила свої вимоги) або ж відповідачем. Особливістю адміністративних справ є те, що в більшості випадків відповідачем може бути лише орган державної влади чи місцевого самоврядування або його службова чи посадова особа. Інші відповідачі можливі лише в справах про примусову ліквідацію або тимчасове припинення діяльності об’єднання громадян, про примусове видворення іноземця з України, про обмеження права на проведення зборів, мітингів, демонстрацій та в деяких інших випадках.

Розгляд справи в адміністративному суді розпочинається з попереднього судового засідання. На ньому суддя з’ясовує можливість урегулювати справу без судового розгляду, а якщо це виявиться неможливим — уточних позовні вимоги, визначає факти, які необхідно довести, та з'ясовує докази, якими ці обставини буде доводити кожна сторона Безпосередньо судовий розгляд починається з підготовчих дій — перевірки явки учасників процесу, свідків тощо, роз’яснення учасникам розгляду їхніх прав та обов'язків тощо. Після цього розпочинається розгляд справи по суті: суд вислуховує пояснення сторін, досліджує письмові, речові та інші докази, заслуховує свідків тощо. Після закінчення з'ясування обставин справи та перевірки їх доказами сторони переходять до судових дебатів — кожна сторона викладає свою позицію, спираючись на досліджені докази. Остання стадія судового розгляду адміністративної справи — прийняття рішення та його оголошення.

Вирішуючи справу по суті, суд приймає постанову, рішення ж, яким суд зупиняє провадження в справі, залишає заяву без розгляду або приймає інші процесуальні рішення (не вирішуючи справу по суті), приймається як ухвала.

Адміністративне провадження, адміністративне судочинство, звернення громадян, скарга, заява, клопотання, пропозиція.

1. Поясніть поняття: адміністративне провадження, адміністративне судочинство, звернення громадян, скарга, заява, клопотання, пропозиція.

2. Які види адміністративних проваджень вам відомі? Визначте особливості відомих вам адміністративних проваджень.

3. Визначте основні стадії:

а) адміністративного провадження в справах за зверненнями громадян;

б) адміністративного судочинства.

4. Визначте, який суд має розглядати зазначені справи:

а) скаргу громадянина про відмову сільської ради виділити йому ділянку землі;

б) позов районної ради, яка не погоджується з рішенням обласної державної адміністрації;

в) справа про відмову в призначенні громадянину пенсії;

г) справа про оскарження рішення Президента України:

д) справа про адміністративну відповідальність громадянина за порушення правил благоустрою населених пунктів.

5*. Напишіть умовне звернення до одного з органів державної влади. Висловіть свою думку щодо встановленого порядку визначення підсудності адміністративних справ.

7* Висловіть свою думку, якою мірою встановлений законом порядок розгляду звернень громадян відповідає демократичним вимогам.

Практична робота № 1

Звернення громадян.

Судовий захист прав громадянина

Вивчаючи адміністративний процес, ви дізналися про порядок розгляду звернень громадян. Однак для того, щоб звернення було ефективним, досягло поставленої мети, необхідно правильно та відповідно до вимог закону його скласти. Крім того, важливо навчитися визначати, до якого органу спрямувати своє звернення, яку форму звернення (скаргу, клопотання, пропозицію тощо) обрати.

Уявімо, що ви вирішили стати мисливцем і отримати дозвіл на придбання та зберігання мисливської зброї. Що для цього потрібно? Насамперед треба визначитися, який орган вирішує це питання. Дозвільна система, яка має вирішити це питання, входить до складу органів внутрішніх справ, отже, саме до них за місцем свого проживания треба звернутися. Заява має відповідати вимогам, що викладені в законі.

Начальнику Барського районного управління внутрішніх справ Вінницької області Сергієїгку М. О.

Я, Когут Володимир Романович, 1979 року народження, проживаю за адресою с. Вишневе Барського району, вул. Свободи, 5. Працюю трактористом у районному дорожньому управлінні. Є членом Українського товариства мисливців і рибалок, закінчив курси мисливців.

Прошу надати мені дозвіл на придбання, зберігання та використання мисливської рушниці та мисливського ножа.

Відповідь прошу направити письмово за адресою:

с. Вишневе, вул. Свободи, 5, тел. (063) 534-12-49, Когуту В. Р.

21.09.2011р. Когут В. Р.

При цьому зазначимо, що всі назви, прізвища, адреси - умовні, до того ж у багатьох випадках при зверненні з подібними заявами використовують спеціальні бланки заяв, які можна отримати у відповідних органах влади.

А от як має виглядати позов до адміністративного суду, якщо ваші права порушено.

До окружного адміністративного суду Одеської області Адреса:

Позивач: Куртов Сергій Васильович,

проживаю за адресою: м, Одеса, вул, Грецька, 45, кв. 23

тел.: (048) 45-67-89

Відповідач: Шевченко Володимир Васильович. проку]юр Одеської області,

юридична адреса: м. Одеса, вул. Великофонтанська, 23, тел.: (048) 12-34-56

Адміністративний позов про визнання незаконною бездіяльність суб’єкта владних повноважень

Мною, С. В. Куртовнм, 24.01. 2010 р. до прокуратури Одеської області була подана скарга про бездіяльність праці вин кі в прокуратури Балтського району. І Іа мою скаргу з прокуратури області відповіді отримано не було,

19. 03. 2010 р. я звернувся до прокурора Одеської області з інформаційним запитом про надання інформації щодо моєї скарги від 24.01. 2010 р. Однак прокурор В. В. Шевченко мені відповіді не надав, чим порушив моє право на отримання інформації.

В. В. Шевченко своєю бездіяльністю позбавив мене можливості отримання та реалізації права на справедливий, своєчасний та повний захист із боку держави моїх прав і свобод.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», прокурор розглядає скаргу про порушення прав громадян та юридичних осіб і здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг усіма органами, установами, організаціями та посадовими особами.

У поданій мною скарзі я просив порушити дисциплінарне провадження щодо працівників прокуратури Балтського району по факту бездіяльності, а саме не вживання заходів щодо захисту моїх прав і не прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України, у результаті чого тривалий час не виконується рішення суду.

Згідно із ст. 1, 4, 16, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади зі скаргами щодо перешкод при здійсненні їхніх прав і законних інтересів. Відмова в розгляді звернень забороняється. Органи державної влади зобов’язані розглядати скаргу та не пізніше як у місячний термін повідомити заявника про результати розгляду.

Стаття 7 Закону України «Про звернення громадян» вказує, що якщо порушене питання не входить до їхніх повноважень, то в термін не більше п’яти днів пересилається ним за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

За результатами перевірки за моїм зверненням прокуратурою Балтського району було надано відповідь 28.04. 2010 р. за № 254. що підтверджується даними, які містяться в копії книги вихідної кореспонденції

Балтської районної прокуратури Одеської області, однак у ній немає відповіді на моє звернення.

За таких обставин уважаю, що прокурором Одеської області В. В. Шевченком було порушено моє право, згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про інформацію», у частині нена- дання відповіді на моє звернення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Балтської районної прокуратури.

На підставі викладеного та керуючись ст. б, 17, 104, 105, 106 КАС України, прошу визнати незаконною бездіяльність прокурора Одеської області В. В. Шевченка в частині ненадання відповіді на моє звернення від

24.1. 2010 р. щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Балтської районної прокуратури.

Визнати незаконною бездіяльність прокурора Одеської області В. В. Шевченка в частині ненадання відповіді на мій інформаційний запит від 19. 03. 2010 р.

Зобов'язати прокурора Одеської області В. В. Шевченка надати мені належну відповідь на моє звернення від 24. 01. 2010 р., у частині щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Балтської районної прокуратури та на інформаційний запит від 19. 03. 2010 р.

Дата Підпис

Тепер спробуйте визначити, яке звернення (скаргу, заяву, клопотання) треба підготувати, до якого органу його направити в запропонованих випадках і складіть його:

а) ви бажаєте отримати ділянку землі для ведення фермерського господарства;

б) ви вважаєте доцільним побудувати поблизу вашого будинку спортивний майданчик, використавши для цього кошти місцевого бюджету;

в) ви вважаєте неправомірним рішення податкової адміністрації щодо накладення на вас штрафу;

г) районна рада вважає рішення, прийняте сусідньою міською радою про будівництво сміттєспалювального заводу та окружної дорога таким, що порушує права та інтереси жителів району;

д) група батьків уважає доцільним змінити профіль навчання в школі, де навчаються їхні діти;

е) громадянин уважає, що він має право на статус потерпілого від аварії на Чорнобильській атомній електростанції;

є) громадянин уважає неправомірним відмову територіальної виборчої комісії зареєструвати його кандидатом на посаду сільського голови.

Випереджуюче завдання. Знайдіть інформацію про джерела бюджетів і напрями використання державних коштів у різних країнах світу.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Адміністративне судочинство.:

 1. Адміністративне судочинство. Адміністративні суди
 2. Адміністративне судочинство.
 3. § 2. Предмет адміністративного права: сучасне визначення
 4. § 2. Адміністративне право Німеччини
 5. 4. Процесуальний аспект адміністративного права: особливості тлумачення
 6. 3. Принципи адміністративної юстиції та проблеми їх законодавчого закріплення
 7. 1. Законодавство про адміністративне судочинство: проблеми кодифікації
 8. 3. «Адміністративний порядок» накладання санкцій як ознака управлінського характеру адміністративної відповідальності
 9. Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
 10. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
 11. Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
 12. Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство
 13. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 14. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 15. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
 16. Поняття, суть і значення диспозитивності в кримінальному судочинстві України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -