<<
>>

§ 2. Поняття і характеристика вогнепальної зброї та її класифікація

Вогнепальна зброя - це механічний пристрій багаторазової дії, призна­чений для влучення в ціль снарядів, які викидаються енергією газів, утворе­них при згорянні вибухової речовини.

У слідчій практиці зустрічається багато предметів, які можуть уражати, але вони не є вогнепальною зброєю. Такі стріляючі об'єкти можуть бути заводського, кустарного чи саморобного виготовлення. Інколи вони за зовнішнім виглядом та формою бувають несхожі на зброю, але стріляють, мають вражаючі властивості і є вогнепальною зброєю.

І навпаки, зустрічаються предмети, які є майже копією вогнепальної зброї, навіть стріляють, але не є вогнепальною зброєю як такою. Тому віднесення предметів до вогнепальної зброї чи боєприпасів відбувається

151

не лише за військово-технічними ознаками, але й за цільовим призначенням. Вогнепальна зброя повинна відповідати критеріям - загальним і спеціальним.

Загальний критерій визначає цільове призначення зброї - «в боротьбі знищувати живу силу і технічні споруди». У відповідності до цього зброєю за конструкцією може бути всякий предмет, лише б він мав уражаючу дію. Щоб бути вогнепальною зброєю, предмет повинен відповідати спеціальним кри­теріям, а саме:

1) для метання снаряда повинна бути використана енергія, яка утворю­ється під час згоряння вибухової речовини (пороху та ін.);

2) предмет повинен мати ствол - пустотілу трубку для спрямування польоту снаряда та згоряння вибухової речовини. Один кінець ствола пови­нен герметичне закриватись під час пострілу;

3) наявність у предмета пристрою для запалення заряду - вибухової ре­човини;

4) достатня вражаюча дія снаряда;

5) достатня міцність конструкції предмета - зброї.

Для визначення предмета вогнепальною зброєю він повинен відповідати всім критеріям одночасно. Перші три можна визначити ррганолептично огля­даючи зброю на місці події. Але щодо міцності конструкції зброї та вражаючої дії снаряда, тобто убивчої сили, то для встановлення цих критеріїв потрібні спеціальні знання спеціаліста. Тому для визначення предмета вогнепальною зброєю призначається судово-балістична експертиза.

Для наукової оцінки вражаючої дії снаряда (убивчої сили) визначають кі­нетичну енергію снаряда за формулою: №4 = т\/2/23, де т - маса снаряда в кг, V - швидкість польоту снаряда в м/сек, 5 - площа поперечного розрізу снаряда. Мінімальне значення кінетичної енергії снаряда складає 0,05 кгм/мм2 (при стрілянні шротом № 11) і коливається від 1,1 до 3,0 кгм/мм2 для сферич­них снарядів (військово-технічний критерій - 8 кгм/мм2).

Судова балістика досліджує переважно ручну вогнепальну зброю, знання будови та конструктивних особливостей якої необхідне для одержання інфор­мації про обставини злочинної діяльності з використанням зброї (мал. 42,43).

Сучасна ручна вогнепальна зброя за цільовим призначенням поділяється на бойову, мисливську та спортивну. До бойової належать: гвинтівки, карабі­ни, автомати, пістолети, револьвери, рушниці гладкоствольні спеціального та бойового призначення тощо; до мисливської - рушниці різних систем, мис­ливські карабіни, штуцери; до спортивної - дрібнокаліберні гвинтівки, спор­тивні пістолети, а також пневматична зброя, хоча остання не є вогнепальною. Кожен вид має свою специфічну конструкцію, що відповідає цільовому призна­ченню. Спільними ознаками для всіх вказаних видів зброї, згідно із спеціаль­ними критеріями, є ствол і ударно-спусковий механізм (пристрій для запалю­вання вибухової речовини).

Ствол має вигляд порожнистого циліндра. Один кінець його дещо збіль­шений у діаметрі і називається патронником (казенною частиною), а другий -дулом (дульною частиною). У патронник вміщують патрон з пороховим за­рядом і снарядом. Внутрішні стінки каналу ствола бойової і спортивної зброї

152

Загальна класифікація вогнепальної зброї

Бойова
Довгоствольна
Гвинтівка
Карабін

Середньо-ствольна

-| Автомати

Пістолети-кулемети

Короткоствольні

Коротко-ствольна
1 1
Пістолети Револьвери

Коротко-ствольні

на гладко-ствольна

Рушниця од­ноствольна

Гладкоствольна вогнепальна зброя

Газові пістолети

та револьвери

Рушниці з на­різним ство­лом і гладким стволом (стволами)

Спеціального призначення

Рушниці

для підводного полювання

Мал. 42. Загальна класифікація вогнепальної зброї

153

Судово-балістична класифікація вогнепальної зброї

бойова

За призначенням

кримінальна

цивільна

спортивна

спеціальна

мисливська

По способу виготовлення

кустарна

виготовлена

з використанням

заводських деталей

саморобна

перероблена

обрізи

рушниць для підво­дного полювання

повністю виготовлена зброя

переробка із спеціальних пристроїв

з розсвердлюванням ствола, або його заміни

стандартної вогнепальної зброї

будівельно-мон­тажних пістолетів

пневматичної зброї

газово-сигнальних ре­вольверів та пістолетів

Комплектація та конструкція каналів стволів зброї

нарізна

гладкоствольна

стволи «Парадокс», або зброя з комбінованими стволами

По кількості стволів

багатоствольна

По кількості набоїв у зброї

однозарядна

багатозарядна

По особливостях конструкції зброї та її утримання

пістолети

пістолети-кулемети

кулемети

автомати

карабіни

Мал. 43. Класифікація вотепальної зброї за способами виготовлення,

154

Продовження

— Судово-балістична класифікація вогнепальної збр< }'ї
V
короткоствольна ^ По довжині ствола 1^ довгос твольна
Т V
* По способу заряджання За класом
х"
? ? К Т
дульно- казнозарядна стандартна зарядна нестандартна
г
^
" ~~^ По характеру ведення вогню

+ Т Т ^

одиночного безперервного серійного вогню вогню вогню (омбінованого вогню
Іібру (> 9 мм)
...
ж^—" ™
(ДО Ь,й ММ) 'с / • е с п

^ середнього калібру (від 6,5 мм до 9

им)
------------ *^ж
По способу перезарядження неавтоматична ^ і ступеню автоматизації ^ автоматична
і
^
~ ............ "Р По способу запалення
1
І Т Т
гнотна запальна кремнієва капсульна
^.
Т Т Т
центрального бою кільцевого бою бокового бою

конструкції, комплектації і сферах застосування

155

мають гвинтоподібні канавки - нарізи (нарізна зброя), виступи між якими на­зиваються полями. У більшості моделей вітчизняної зброї є чотири нарізи, які в'ються зліва направо вгору. У деяких іноземних зразках зустрічається і біль­ше чотирьох нарізів. Нарізи служать для надання кулі обертального руху, який позитивно впливає на влучність стрільби.

Стволи мисливської зброї не мають нарізів, тому її називають гладко-ствольною.

Для поліпшення бойових якостей дульна частина ствола в деяких видах зброї має звуження («чок»), а інколи й нарізи («парадокс»).

Діаметр канапу ствола називається калібром. У нарізній зброї калібр вимірюється у міліметрах між двома протилежними полями. Бойова вітчизня­на зброя має калібри: 5,45; 6,35; 7,62; 9,0 мм; спортивна - 5,6 мм. Калібр мис­ливської, спеціальної, бойової гладкоствольної зброї - це поперечник (діа­метр) каналу ствола і визначається за кількістю круглих свинцевих куль, що за діаметром підходять до даного ствола, відлитих з одного англійського фунта свинцю (453,5 г). Найбільш поширені у нашій країні мисливські рушниці мають калібри 12,16,20.

Калібр зброї нанесено на площадках казенної частини ствола і на денці гільзи.

Ударно-спусковий механізм - взаємозв'язана система частин зброї, призначена для заряджання (подавання і досилання патрона до патрон­ника), замикання каналу ствола в момент пострілу, розбиття капсуля (спуску курка з бойового зводу) і розрядки (виймання відстріляної гільзи з патрон­ника). Ударно-спусковий механізм приводиться в дію енергією порохових газів, що виникають під час пострілу, або вручну. За цією ознакою вся вог­непальна зброя поділяється на автоматичну, напівавтоматичну і неавто­матичну.

В автоматичній зброї енергією порохових газів викидається снаряд, про­водиться перезарядка і установка зброї на бойовий звід. При натисканні на спусковий гачок відбувається один постріл і весь цикл повторюється знову. Така зброя називається самозарядною автоматичною, наприклад, пістолет Токарева 7,62 мм (ТТ), пістолет Макарова 9,0 мм (ПМ), пістолет «Парабелум» 9,0 мм тощо. Якщо при натисканні на спусковий гачок відбувається кілька по­стрілів, така зброя називається самострільною автоматичною, наприклад, пістолет Стєчкіна, автомати АК, ППШ, ППС тощо.

Перезарядка і установка затвора на бойовий звід у неавтоматичної зброї проводиться вручну. Так, для підготовки гвинтівки до стрільби слід відвести затвор назад, потім послати вперед і замкнути ствол. У мисливській рушниці -розімкнути ствол, вкласти в нього патрон і замкнути ствол. Неавтоматична зброя - це бойові гвинтівки, карабіни, револьвери, більшість мисливських рушниць - атипова зброя.

До атипової зброї слід віднести стріляючі предмети, пристрої нетипової конструкції.

156

<< | >>
Источник: П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001

Еще по теме § 2. Поняття і характеристика вогнепальної зброї та її класифікація:

 1. § 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення
 2. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний ____ статус одорології____
 3. Система криміналістики
 4. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація
 5. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 6. Організаційно-підготовчі заходи до проведення огляду
 7. Поняття, завдання та види обшуку
 8. § 2. Поняття і характеристика вогнепальної зброї та її класифікація
 9. ЗМІСТ
 10. Історія розвитку та становлення інститутів попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -