<<
>>

Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї

Ст. 8 п. 18 Закону України «Про оперативно-розшукову» діяльність надає право оперативним підрозділам застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставі і в порядку, встановленому законами про міліцію, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб.

Працівник оперативного підрозділу має право застосовувати заходи фізичного впливу і вогнепальну зброю у випадках і в порядку передбаченому Законом України «Про міліцію». Застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має передувати попередження про намір їх використання, якщо це дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватись, якщо виникла безпосередня загроза здоров'ю громадян або оперативного працівника.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку і з вираженими ознаками інвалідності і малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, який загрожує життю і здоров'ю людей, або озброєного нападу чи збройного супротиву.

У випадку неможливості уникнути застосування сили, вона не повинна перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на працівника оперативного підрозділу обов'язків і має звестись до мінімуму можливості припинення шкоди здоров'ю правопорушників і інших громадян. У випадку завдання шкоди оперативний працівник забезпечує надання необхідної допомоги в найкоротший термін.

Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, а також наслідків чи смерті, які були причинені особі внаслідок застосування оперативників заходів впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник негайно і письмово доповідає безпосередньому начальнику. Про поранення або смерть, які наступили внаслідок застосування фізичного впливу і спеціальних засобів, а також у всіх випадках застосування зброї, оперативник зобов'язаний негайно і письмово доповісти своєму керівнику для повідомлення прокурору.

Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Оперативний працівник має право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам працівника, яка здійснюється з застосуванням сили відносно опер працівника чи інших осіб, якщо інші способи були застосовані і не забезпечили виконання покладених на оперативний підрозділ завдань.

Працівники оперативного підрозділу мають право застосовувати кайданки, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозогінні речовини, світлозвукові пристрої відволікальної дії, приспособлення для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини і інші спеціальні транспортні засоби, а також використовувати службових собак у випадках:

- захисту громадян і самозахисту від нападу і інших дій, коли вони створюють загрозу їх життю чи здоров'ю;

-для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку;

- для відбуття нападу на будинки, приміщення, споруди і транспортні заходи, незалежно від їх приналежності, чи їх звільнення при захопленні;

- для затримання і доставки в міліцію чи інше службове приміщення осіб, котрі вчинили правопорушення, а також для конвоювання - і утримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо вказані особи чинять супротив опер працівнику, або якщо є підстави вважать, що вони можуть вчинити втечу або причинити оточуючим шкоду або собі;

-для припинення масового захоплення землі і інших дій, які можуть привести до зіткнення груп населення, а також дій, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на суспільний спокій, життя і здоров'я людей;

- для припинення спротиву оперативним працівникам і іншим особам, які виконують обов'язки по охороні громадського порядку і боротьбі з злочинності; - для звільнення заручників.

Вид спеціального засобу, час початку і інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням ситуації, яка склалася, характеру правопорушення і особистості правопорушника.

Повний перелік спеціальних засобів, а також правил їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України за висновками Міністерства охорони здоров'я України і Генеральної прокуратури України і публікуються в засобах масової інформації.

Оперативний працівник як крайній захід має право застосовувати вогнепальну зброю в наступних випадках:

-для захисту громадян від нападу, який загрожує їх життю і здоров'ю, а також для звільнення заручників;

- для відбиття нападу на оперпрацівника або членів його сім'ї якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

-для відбиття нападу на охороняємі об'єкти, конвой, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських організацій, а також звільнення їх при захопленні;

-для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

-для затримання особи, яка вчинила збройний супротив, намагається втекти із під варти, а також озброєної особи, яка погрожує зброєю або іншими предметами, котра створює загрозу життю чи здоров'ю оперативника;

-для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян чи працівника оперативного підрозділу.

Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть потерпіти сторонні особи. Оперативний працівник може використати зброю для подачі сигналу тривоги чи виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або самого оперативного працівника. Працівник оперпідрозділу має право оголити зброю і привести її в готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалась, можуть виникнути підстави для її застосування. Намагання особи, яка затримується оперпрацівником з оголеною зброєю, наблизитись до нього, скоротивши при цьому встановлену ним дистанцію, доторкаючись до зброї, дають право оперпрацівнику застосовувати вогнепальну зброю у відповідності зі ст. 15 Закону України «Про міліцію».1

Оперативний співробітник має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування.

При затриманні правопорушників, або осіб, яких працівник запідозрив у вчинені злочинів чи правопорушень, а також при перевірці документів у підозрюваних, працівник оперативного підрозділу може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування. Намагання особи, яка затримується оперпрацівником з вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним дистанцію, доторкнутись до зброї, дають працівнику у відповідності із ст. 15-1 Закону України «Про міліцію» право застосувати вогнепальну зброю.

Законодавство, регламентуюче діяльність оперативних підрозділів інших правоохоронних органів також вказують на право оперативних співробітників при певних обставин застосувати фізичний примус, спеціальні засоби і вогнепальну зброю.

Так ст. 26 Закону України «Про Службу безпеки України»[78] [79] гласить, що військовослужбовці Служби безпеки України мають право зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставі і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію», військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства.

Згідно ст. 19 Закону України «Про розвідувальні органи»[80] передбачено, що співробітники розвідувальних органів України виключно для реалізації

прав, забезпечення власної безпеки, діяльності розвідувальних органів України та захист своїх сил, засобів інформації від протиправних дій та загроз, а також у разі залучення їх до проведення антитерористичних операцій, мають право застосовувати засоби фізичного впливу, зберігати, носити, використовувати і застосовувати спеціальні засоби активної оборони в порядку, передбаченому законодавством України, а військовослужбовці розвідувальних органів, крім того, зберігати, носити, використовувати і застосовувати вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України «Про міліцію».

Перевищення співробітником розвідувального органу України своїх повноважень при застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Працівники (військовослужбовці) контророзвідувальних органів України згідно п. 12 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» мають право зберігати, застосовувати, використовувати зброю, спеціальні засоби, вживати заходи фізичного впливу відповідно до законів України та інших актів законодавства України, провозити зброю та спеціальні засоби в усіх видах транспорту.

Кримінальний Кодекс України передбачає ряд обставин, що виключають злочинні діяння. Такі обставини поширюються і на працівника оперативного підрозділу, коли він на законних підставах, застосовуючи фізичну силу, спеціальні засоби чи вогнепальну зброю, причинив правопорушнику шкоду - фізичну, матеріальну чи моральну. Такими обставинами є необхідна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, діяння, пов'язані з ризиком, виконання спеціального завдання з попередженням чи розкриття злочинної діяльності і організованої групи чи злочинної організації. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди право охоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.

8.3.19.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї:

 1. 6.4. Кваліфікація розбою
 2. 12.2. Необхідна оборона
 3. 3. Міліція — складова частина органів внутрішніх справ
 4. § 1. Поняття адміністративного примусу
 5. § 4. Заходи адміністративного припинення
 6. § 3. Адміністративні стягнення: поняття, перелік і накладення
 7. 3. Р.В. Ігонін. Реформування органів примусового виконання судових рішень // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(50) 2010, - С. 142149.
 8. Засоби криміналістичної техніки
 9. § 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
 10. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 11. Історія розвитку та становлення інститутів попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 12. 3.2. Удосконалення правового регулювання попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -