<<
>>

Лекція 9 Криміналістичне дослідження вогнепальної і холодної зброї та слідів її застосування

План

1. Предмет судової балістики та об’єкти балістичних досліджень.

2. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація.

3. Сліди вогнепальної зброї, їх класифікація та механізм утворення.

4. Огляд вогнепальної зброї та криміналістичне дослідження слідів пострілу.

5. Поняття та класифікація холодної зброї.

Література

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф.

Р. С. Белкина. - М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Біленчук П. Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство : підручник / П. Д. Біленчук, А. В. Кофанов, О. Ф. Сулява ; за ред. проф. П. Д. Біленчука. - К. : Міжнародна агенція «ВееZone», 2003. - 384 с.

3. Гамов Д. Ю. Встановлення належності об’єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів): судово-балістична методика / Д. Ю. Гамов. - К. : ДНДЕКЦ МВС; ДЗП Мінюсту, 2005. - 32 с.

4. Гамов Д. Ю. Встановлення належності об’єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби : методика / Д. Ю. Гамов. - К. : ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП МЮ України, 2006. - 29 с.

5. Кантор И. В. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения / И. В. Кантор, И. А. Чулков. - Волгоград, 1993.

6. Кофанов А. В. Бойова, мисливська та багатоцільова гладкоствольна вогнепальна зброя : довідник / А. В. Кофанов, В. В. Арешонков ; за ред. Ю. Ю. Орлова. - К., 2011. - 196 с.

7. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін.] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.

8. Криміналістична техніка. Книга друга : навч. посіб. / [Арешонков В. В., Біленчук П. Д., Волошин О. Г. та ін.] ; за ред. А. В. Кофанова. - К. : КИЙ, 2009. - 416 с.

9. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному вигляді) : підруч. / М. В. Салтевський. - К. : Кондор, 2005. - 588 с.

10. Тихонов Е. Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия : учеб. пособ. - 2-е изд., доп. и перераб. / Е. Н. Тихонов. - Барнаул : Изд. Алт. ун-та, 1987. - 232 с.

11. Устинов А. И. Холодное оружие и бытовые ножи / А. И. Устинов. - М. : ВНИИ МВД СССР, 1978.

1.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 9 Криміналістичне дослідження вогнепальної і холодної зброї та слідів її застосування:

  1. ЗМІСТ
  2. Лекція 9 Криміналістичне дослідження вогнепальної і холодної зброї та слідів її застосування
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -