<<
>>

   4. Форма держави

Форма держави характеризує організацію верховної влади, структуру і порядок взаємовідносин вищих державних органів, посадових осіб і громадян, способи і засоби володарювання. Вона складається з трьох основних елементів: форми правління, форми державного (територіального) устрою і політичного режиму.

Форма правління – розподіл за способом організації верховної влади та ї формальним джерелом: монархія та республіка. Монархія: абсолютна, конституційна, теократична та ін. Республіка: парламентська, президентська, змішана.

Форма державного (територіального) устрою – співвідношення цілого і частин, центральних і регіональних органів влади: проста (унітарна) та складна (федеративна, конфедеративна, імперія, співдружність). Унітарна держава – адміністративно-територіальні одиниці не мають власної державності, але в склад можуть входити автономії. Федерація – сталий союз держав чи державних утворень, які є самостійними у межах поділеної між ними і центром компетенції. Конфедерації – союз держав, створений з певною метою (військовий, політичний, економічний), але держави зберігають повну незалежність.

Державний (політичний) режим – сукупність заходів і способів здійснення державної влади. Поділяються на демократичні і недемократичні.

Демократичний – характеризується участю населення у вирішення державних питань (пряма і непряма демократія), гарантованістю та реальністю прав і свобод людини і громадянина; існування різних форм власності та ін. недемократичні режими: авторитарні і тоталітарні.

Авторитарний – необмежена влада однієї особи або групи осіб; не допускає політичної опозиції, але зберігає автономію особи і суспільства в неполітичній сфері.

Тоталітарний режим – всеохоплюючий контроль влади над суспільством і особою, панування однієї політичної партії, яка зростається з державою, наявність єдиної ідеології; опора на силові методи, апарат примусу при здійсненні владних повноважень, агресивність у зовнішній політиці.

5.

Механізм (апарат) держави

Механізм держави складають різні державні організації (державні підприємства, державні установи, державні органи), які утворюються для підтримки нормальної життєдіяльності суспільства, вирішення завдань і виконання функцій держави.

Державним апаратомназиваєтьсясукупність державних органів, з допомогою яких забезпечується реалізація внутрішніх і зовнішніх функцій держави. Він є складовою частиною механізму держави, але не ототожнюється  ним.

Ознаки державного органу:

Виступає від імені держави і представляє державу у відносинах, пов’язаних з її компетенцією;

Утворюється і діє на чіткій правовій основі; компетенція закріплена в нормативно-правовому порядку;

Має встановлену організаційну структуру і систему службової підпорядкованості та дисципліни;

Наділяється певними матеріальними та фінансовими засобами;

Має необхідний обсяг державно-владних повноважень.

Апарат держави, як правило, містить: а) представницькі органи; б) виконавчі органи; в) судові органи; г) органи контролю і нагляду; д) збройні сили, органи національної безпеки і охорони порядку. Особливе місце займає глава держави (президент).

Ефективність роботи державного апарату залежить від того, наскільки чітко розподілені функції і компетенція між органами законодавчої, виконавчої і судової влади (теорія розподілу влади).

<< | >>
Источник: Неизвестный. Теорія держави і права. 2013. 2013

Еще по теме    4. Форма держави:

 1.    4. Форма держави
 2. §7. Форми держави і її структурні частини.
 3. §11. Форма держави Україна.
 4. § 13. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави.
 5. § 1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ И АППАРАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА!
 6. 3.2.2. Генетичний тип держави
 7. 3.2.3. Структурний тип держави
 8. Розділ 8ФОРМА ДЕРЖАВИ8.1. Поняття форми державиПоняття форми держави є однією з найважливіших характеристик державознавства. Форма держави є безпосереднім виразником її сутності і змісту. Якщо сутність держави дозволяє установити приналежність державної влади, відповісти на запитання хто її здійснює та в чиїх інтересах, то поняття форми держави відповідає на запитання як організована державна влада, якими органами представлена, який
 9. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 10. ФОРМА ДЕРЖАВИ
 11. ТЕМА 13. ФОРМИ ДЕРЖАВ ТА ЇХ РОЗВИТОК В ЕПОХУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 12. Японська держава
 13. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 14. Основні етапи розвитку Київської держави
 15. § 6. Зміст і форма держави
 16. ГЛАВА 12. Форма держави
 17. § 1. Поняття та елементи форми держави
 18. 8.1. Оперативно-розшукова інформація: вихідні положення та пізнавальне значення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -