<<
>>

19.6. Об'єкти правових відносин

Люди завжди вступають у правові відносини заради задоволення різних матеріальних, культурних, політичних або інших інтересів та потреб. Для досягнення цієї мети суб'єкти правових відносин здійснюють певні дії, спрямовані на досягнення корисного для них результату.

Цей результат і є об'єктом правовідносин.

159

Об'єктом правовідносин є те матеріальне або нематеріальне благо, на використання або охорону якого спрямовані суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників правових відносин. Це блага матеріальні або нематеріальні, а також певні дії, заради яких суб'єкти вступають у правові відносини.
Об'єкт правовідносин дуже тісно пов'язаний з інтересом уповноваженої сторони та виступає благом, що охороняється державою. Об'єктами правовідносин можуть бути різноманітні предмети або інші блага, які являють цінність для суб'єктів права.
Об'єкти правовідносин поділяються на:
• матеріальні — предмети матеріального світу, створені природою або людиною;
• нематеріальні особисті блага — життя, честь і гідність, здоров'я, недоторканність, безпека;
• продукти духовної та інтелектуальної творчості (твори літератури, мистецтва, живопису, музики, наукові винаходи і раціоналізаторські пропозиції тощо);
• дії суб'єктів, коли уповноважена особа має право вимагати від зобов'язаної виконання певних дій (дії — це об'єкт правовідносин, наприклад, послуги);
• цінні папери, офіційні документи — паспорти, дипломи, сертифікати, гроші, лотерейні білети.
19.7. Юридичні факти
Правовідносини — явище динамічне. Вони виникають, змінюються, припиняються, їх динаміка пов'язана з реальними життєвими обставинами, що мають певні юридичні наслідки, тобто з юридичними фактами. В житті є безліч обставин, але не кожна з них набуває юридичного характеру. Такий характер надає їм держава, закріплюючи у правових нормах (а саме, в гіпотезах правових норм) ті обставини, які тягнуть за собою певні юридичні наслідки.
Юридичний факт — конкретна життєва обставина, з якою норма права пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин.
Юридичні факти займають певне місце в механізмі правового регулювання. Головне завдання юридичних фактів у процесі правового регулювання — юридичне забезпечити виникнення, зміну або припинення правових відносин. Юридичні факти забезпечують перехід від загальної моделі поведінки, закріпленої в юридичній нормі, до конкретних правових відносин.
160
Об'єктом правовідносин є те матеріальне або нематеріальне благо, на використання або охорону якого спрямовані суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників правових відносин. Це блага матеріальні або нематеріальні, а також певні дії, заради яких суб'єкти вступають у правові відносини.
Об'єкт правовідносин дуже тісно пов'язаний з інтересом уповноваженої сторони та виступає благом, що охороняється державою. Об'єктами правовідносин можуть бути різноманітні предмети або інші блага, які являють цінність для суб'єктів права.
Об'єкти правовідносин поділяються на:
• матеріальні — предмети матеріального світу, створені природою або людиною;
• нематеріальні особисті блага — життя, честь і гідність, здоров'я, недоторканність, безпека;
• продукти духовної та інтелектуальної творчості (твори літератури, мистецтва, живопису, музики, наукові винаходи і раціоналізаторські пропозиції тощо);
• дії суб'єктів, коли уповноважена особа має право вимагати від зобов'язаної виконання певних дій (дії — це об'єкт правовідносин, наприклад, послуги);
• цінні папери, офіційні документи — паспорти, дипломи, сертифікати, гроші, лотерейні білети.
19.7. Юридичні факти
Правовідносини — явище динамічне. Вони виникають, змінюються, припиняються, їх динаміка пов'язана з реальними життєвими обставинами, що мають певні юридичні наслідки, тобто з юридичними фактами. В житті є безліч обставин, але не кожна з них набуває юридичного характеру. Такий характер надає їм держава, закріплюючи у правових нормах (а саме, в гіпотезах правових норм) ті обставини, які тягнуть за собою певні юридичні наслідки.
Юридичний факт — конкретна життєва обставина, з якою норма права пов'язує виникнення, зміну або припинення правовідносин.
Юридичні факти займають певне місце в механізмі правового регулювання. Головне завдання юридичних фактів у процесі правового регулювання — юридичне забезпечити виникнення, зміну або припинення правових відносин. Юридичні факти забезпечують перехід від загальної моделі поведінки, закріпленої в юридичній нормі, до конкретних правових відносин.
160
Об'єктом правовідносин є те матеріальне або нематеріальне благо, на використання або охорону якого спрямовані суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників правових відносин. Це блага матеріальні або нематеріальні, а також певні дії, заради яких суб'єкти вступають у правові відносини.

Об'єкт правовідносин дуже тісно пов'язаний з інтересом уповноваженої сторони та виступає благом, що охороняється державою. Об'єктами правовідносин можуть бути різноманітні предмети або інші блага, які являють цінність для суб'єктів права.

Об'єкти правовідносин поділяються на:

• матеріальні — предмети матеріального світу, створені природою або людиною;

• нематеріальні особисті блага — життя, честь і гідність, здоров'я, недоторканність, безпека;

• продукти духовної та інтелектуальної творчості (твори літератури, мистецтва, живопису, музики, наукові винаходи і раціоналізаторські пропозиції тощо);

• дії суб'єктів, коли уповноважена особа має право вимагати від зобов'язаної виконання певних дій (дії — це об'єкт правовідносин, наприклад, послуги);

• цінні папери, офіційні документи — паспорти, дипломи, сертифікати, гроші, лотерейні білети.

<< | >>
Источник: Волинка К. Г.. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 240 с.. 2003

Еще по теме 19.6. Об'єкти правових відносин:

 1. Розділ 19ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ19.1. Поняття і основні ознаки правових відносинУ суспільстві існує багато різних відносин між людьми: економічні, політичні, моральні, культурні та ін. Всі ці види відносин, які існують між окремими індивідами або їх об'єднаннями, є суспільними відносинами, в них відбувається реальна взаємодія людей. Соціальні відносини характеризуються тим, що сторони, вступаючи в них, переслідують певні цілі, наділені во
 2. 19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин
 3. 19.2. Структура правових відносин та її' елементи
 4. 19.4. Класифікація правових відносин
 5. 19.5. Суб'єкти правовідносин
 6. 19.6. Об'єкти правових відносин
 7. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища
 8. Загальна характеристика житлових правовідносин. Суб’єкти житлових відносин
 9. Земельні відносини. Суб’єкти та об’єкти земельних відносин
 10. § 2. Поняття і зміст адміністративно-правових відносин
 11. § 4. Види адміністративно-правових відносин
 12. 1. Громадяни України та інші фізичні особи як суб'єкти житлових правовідносин
 13. 4. Суб'єкти земельних правовідносин
 14. 5. Об'єкти земельних правовідносин
 15. 2. Суб'єкти й об'єкти правової охорони земель
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -