<<
>>

Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності

Суб’єкт оперативно-розшукової діяльності можна визначити як спеціально уповноважений орган або підрозділ що, відповідно до визначеного законодавцем функціонального призначення, реалізовує комплексні повноваження щодо застосування спеціальних сил та засобів оперативно-розшукової діяльності з пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Зазначені суб’єкти мають низку ознак:

- оперативні підрозділи перебувають у складі правоохоронних органів (наприклад, Національна поліція України) або спеціальних служб (Служба зовнішньої розвідки України);

- різниця у відомчому підпорядкуванні обумовлює специфіку нормативно-правового регулювання окремих аспектів діяльності оперативних підрозділів;

- оперативні підрозділи, відповідно до визначеного функціонального призначення, наділені комплексними повноваженнями в ОРД, відповідно до чого виконують встановлені обов’язки та реалізовують надані права;

- оперативні підрозділи проводять гласні та негласні, пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи;

- оперативні підрозділи мають у своєму складі гласних та негласних, штатних та позаштатних працівників;

- здійснення ОРД даними підрозділами передбачає реалізацію матеріальних та процедурних гарантій законності.

Виключний перелік оперативних підрозділів визначений ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». До них віднесені підрозділи:

- Національної поліції - підрозділами кримінальної та спеціальної поліції;

- Державного бюро розслідувань - внутрішньої безпеки, забезпечення особистої безпеки;

- Служби безпеки України - контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

- Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки;

- Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), оператив- но-розшуковими підрозділами відповідноспеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територіальних органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними;

- управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона;

- органів доходів і зборів - оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою;

- органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України;

- розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки;

- Національного антикорупційного бюро України - детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю.

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватнимиорганізаціямитаособами забороняється.

На сьогоднішній день до оперативних підрозділів Національної поліції України віднесено:

- підрозділи карного розшуку;

- підрозділи кримінальної розвідки;

- підрозділи по боротьбі зі злочинами, пов’язаними торгівлею людьми;

- підрозділи протидії наркозлочинам;

- підрозділи внутрішньої безпеки;

- підрозділи кіберполіції;

- підрозділи захисту економіки

- підрозділи оперативної служби;

- підрозділи оперативно-технічних заходів;

- підрозділи з виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів.

Завданнями підрозділів карного розшуку є надання поліцейських послуг у сферах охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, а також виявлення і розкриття злочинів, у тому числі на транспорті, розшук осіб, які їх учинили, документування протиправної діяльності учасників та членів організованих злочинних груп та злочинних організацій. До основиних функцій Департамента карного розшуку віднесено:

- організація і координація діяльності підрозділів карного розшуку територіальних підрозділів поліції, спрямовані на захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. Аналіз, у межах компетенції, ефективності заходів, ужитих територіальними підрозділами поліції щодо попередження, виявлення і розкриття злочинів, припинення діяльності стійких суспільно небезпечних організованих злочинних груп та злочинних організацій, які впливають на криміногенну ситуацію в регіонах і в державі, викриття злочинної діяльності їх лідерів та кримінальних авторитетів, розкриття серійних, резонансних злочинів і вбивств «на замовлення», учинених стосовно народних депутатів України, державних службовців І-IV категорій, протидія злочинності на транспорті, а саме злочинним посяганнями на вантажі, запобіганні їм, захисті особистої власності та безпеки громадян на об’єктах водного, залізничного та повітряного транспорту України, розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісти зниклих громадян та встановлення осіб невпізнаних трупів;

- визначення правових, організаційних та практичних заходів з метою підвищення ефективності оперативно-службової діяльності підрозділів карного розшуку територіальних органів поліції на підставі узагальнення практики застосування законодавства України, насамперед того, що регламентує оперативно-розшукову діяльність, нормативно-правових актів МВС та Національної поліції, комплексного аналізу і прогнозування стану криміногенної ситуації в державі;

- здійснення організаційно-методичного забезпечення діяльності підпорядкованих підрозділів з попередження, виявлення злочинів, насамперед тяжких та особливо тяжких, а також тих, що набули суспільного резонансу, учинених із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї, вибухових речовин, групою осіб, серійного характеру, розшуку підозрюваних та обвинувачених, осіб, які зникли безвісти, та ідентифікації невпізнаних трупів;

- розроблення та вжиття заходів, спрямованих на вдосконалення форм і методів оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку, за рішенням керівництва Національної поліції надання їм практичної допомоги в організації роботи з протидії злочинності, у вирішенні інших службових завдань;

- організація взаємодії з підрозділами центрального органу управління поліцією, територіальними органами поліції, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами, громадськими організаціями, а також правоохоронними органами зарубіжних країн і міжнародними організаціями у вирішенні питань боротьби зі злочинністю.

- безпосередня робота з джерелами оперативної інформації та за оперативно-розшуковими справами. Аналіз ефективності використання негласного апарату, проведення оперативних розробок у боротьбі зі злочинністю, вивченняпроцесів, які відбуваються в злочинному середовищі, та вироблення на цій основі пропозицій керівництву Національної поліції з покращення оперативно-роз- шукової діяльності за зазначеними напрямами;

- вивчення та аналіз стану злочинності, чинників, що її обумовлюють, прогнозування криміногенної ситуації. Розроблення та внесення пропозицій керівництву Національної поліції щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності підрозділів карного розшуку та ефективних засобів і методів виконання покладених на них завдань;

- здійснення поточного та перспективного планування оперативно-службової діяльності Департаменту, узагальнення позитивного досвіду у сфері протидії злочинності, розроблення методичних рекомендацій і посібників, їх упровадження в практичну діяльність підрозділів карного розшуку;

- участь у підготовці матеріалів на засідання колегій МВС і Національної поліції, оперативні наради керівництва МВС і Національної поліції з актуальних питань оперативно-службової діяльності поліції. Унесення пропозицій до планів та основних заходів Національної поліції;

- організація розроблення та виконання програм, комплексних і цільових оперативно-профілактичних операцій та інших заходів, спрямованих на активізацію боротьби зі злочинністю;

- у встановленому порядку розроблення проектів законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів, програм протидії злочинності та їх реалізація у сфері боротьби зі злочинністю, унесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства і відомчих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, їх супроводження на всіх стадіях розгляду в органах законодавчої та виконавчої влади;

- розроблення та участь у розробленні разом зі структурними підрозділами центрального органу управління поліцією та іншими правоохоронними органами проектів міжнародних угод України щодо боротьби зі злочинністю;

- надання підпорядкованим підрозділам карного розшуку методичної, консультативної та, за дорученням керівництва Національної поліції, практичної допомоги в організації діяльності підрозділів карного розшуку з попередження, припинення і розкриття тяжких, особливо тяжких та резонансних злочинів, у тому числі на транспорті, документування протиправної діяльності учасників організованих злочинних груп та злочинних організацій, забезпечення оперативного супроводу кримінальних проваджень, розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від кримінального покарання, безвісти зниклих та встановлення особи невпізнаних трупів;

- забезпечення контролю за діяльністю підрозділів карного розшуку щодо виконання законів, інших нормативно-правових актів України, наказів МВС та Національної поліції з питань протидії злочинності.

Участь у комплексних інспектуваннях, контрольних та інших перевірках службової і оперативно-розшукової діяльності цих підрозділів, ужиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

- заслуховування на оперативних нарадах керівників підрозділів карного розшуку, оперативних груп з питань організації опе- ративно-розшукової роботи з розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх учинили, та зниклих громадян. Підготовка відповідних управлінських рішень, спрямованих на усунення негативних тенденцій та покращання роботи;

- участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, розробленні на їх основі державних програм боротьби зі злочинністю.Підготовка інформаційно-аналітичних, методичних і прогностичних матеріалів щодо підвищення ефективності протидії злочинності;

- координація діяльності управлінь карного розшуку територіальних органів поліції з розкриття умисних убивств, у тому числі вчинених на замовлення, серійного характеру, на сексуальному ґрунті, хуліганських проявів, зґвалтувань, інших тяжких і особливо тяжких злочинів проти особи, у тому числі категорії минулих років;

- організація агентурно-оперативної роботи, відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів МВС, ужиття заходів, спрямованих на покращання якісного складу агентурної мережі, зміцнення оперативних позицій у злочинному середовищі, розвиток інституту офіцерів-нелегалів, контроль за раціональним використанням коштів, призначених для цієї роботи, а також активне комплексне використання в ході провадження оперативно-роз- шукових справ джерел оперативної інформації, можливостей оперативної служби та оперативно-технічних заходів;

- розроблення заходів з удосконалення розшукової роботи, підготовка управлінських рішень з проблем, які потребують комплексного підходу для їх вирішення, взаємодія зі структурними підрозділами центрального органу управління поліцією, правоохоронними органами іноземних держав з питань міждержавного та міжнародного розшуку, координація діяльності територіальних органів поліції і надання їм практичної допомоги з розшуку підозрюваних та обвинувачених, безвісти зниклих громадян та ідентифікації невпізнаних трупів;

- на підставі комплексного аналізу оперативної обстановки та наявної в підрозділах карного розшуку територіальних органів поліції оперативної інформації підготовка управлінських рішень щодо активізації роботи з протидії груповій і організованій злочинності та вжиття оперативно-розшукових заходів з притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності;

- здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку із запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів, пов’язаних з протиправною діяльністю учасників організованих груп, злочинних організацій, бандитських формувань, злочинних проявів у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та радіоактивних матеріалів;

- координація дій підрозділів карного розшуку територіальних органів поліції з розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності, насамперед розбійних нападів, грабежів, вимагань, шахрайств, крадіжок, у тому числі з помешкань громадян, посягань на предмети, які становлять національне культурне надбання, історичну цінність;

- здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з розкриття порушень правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками, незаконних заволодінь транспортними засобами, перекриття міжнародних каналів незаконного переправлення через державний кордон України автотранспорту та осіб з метою подальшої експлуатації;

- ужиття заходів, спрямованих на усунення негативного впливу етнічної злочинності, радикальних і неформальних молодіжних об’єднань та рухів на оперативну обстановку в державі, підготовка управлінських рішень щодо своєчасного реагування на загострення цієї проблеми та недопущення порушень громадського порядку їх учасниками;

- здійснення контролю за організацією та ефективністю діяльності підрозділів карного розшуку з попередження і розкриття протиправних дій, учинених стосовно іноземних громадян та осіб без громадянства, а також за розкриттям злочинів, учинених безпосередньо цими особами;

- розгляд запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, а також публікацій і повідомлень у засобах масової інформації з питань, що належать до компетенції карного розшуку;

- здійснення контролю за дотриманням підпорядкованими підрозділами порядку прийняття, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та події, ужиття заходів для покращання цієї роботи;

- організація та ведення секретного діловодства, у тому числі за матеріалами негласної оперативно-розшукової діяльності, здійснення контролю за дотриманням правил роботи з шифроте- леграмами.

Ведення за напрямом діяльності систематизованого обліку нормативно-правових актів МВС;

- організація взаємодії з органами досудового слідства, підрозділами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, патрульною, спеціальною поліцією, поліцією охорони, спеціального призначення, науково-дослідними установами та установами забезпечення при здійсненні оперативно-службової діяльності, у тому числі за конкретними злочинами;

- у встановленому порядку взаємодія з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними правоохоронними організаціями, підготовкаматеріалів на спільні колегії МВС та міжнародні зустрічі, конференції, з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- разом з підрозділом інформаційно-аналітичного забезпечення - організація створення та поповнення автоматизованих інформаційних систем оперативно-розшукового і профілактичного призначення. Забезпечення функціонування, своєчасного поповнення та належного використання оперативно-розшукових обліків;

- розроблення, методичне забезпечення і проведення заходів, передбачених спеціальними операціями, у разі виникнення надзвичайних подій кримінального характеру, що належать до компетенції карного розшуку;

- організація кадрового забезпечення підрозділів карного розшуку, ужиття заходів, спрямованих на додержання дисципліни і законності в діяльності їх працівників;

- ужиття заходів із забезпечення підбору, розстановки і виховання персоналу Департаменту, створення резерву кадрів для висунення, організація професійної підготовки працівників та підвищення їх кваліфікації;

- організація проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань території регіонів держави, а також спеціальних операцій, спрямованих на протидію злочинності;

- взаємодія із засобами масової інформації з питань інформування громадськості про діяльність підрозділів карного розшуку шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-кон- ференцій, прямих телефонних ліній,розміщення статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції.

Проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації щодо діяльності підрозділів карного розшуку та реагування на критичні зауваження.

Департамент захисту економіки Національної поліції України є міжрегіональним територіальним органом у складі кримінальної поліції Національної поліції України та згідно із законодавством України здійснює оперативно-розшукову діяльність. У своїй діяльності ДЗЕ керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, у тому числі нормативно-правовими актами МВС та Положенням «Про Департамент захисту економіки Національної поліції України». Основними завданнями ДЗЕ є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю, захисту економіки та об’єктів права власності;

- виявлення, запобігання та припинення злочинів у сфері економіки, у тому числі вчинених суспільно-небезпечними організованими групами та злочинними організаціями, які впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в окремих її регіонах;

- боротьба з корупцією й хабарництвом у сферах, які мають стратегічне значення для економіки держави, та серед посадових осіб органів державної влади і самоврядування; протидія коруп- ційним правопорушенням і правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

- установлення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.

Основними завданнями Департаменту по боротьбі зі злочинами, пов’язаними торгівлею людьми є:

1) участь у реалізації державної політики у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з торгівлею людьми, нелегальною міграцією,правопорушеннями у сфері суспільної моралі, а також внесення на розгляд Голови Національної поліції України та Міністра внутрішніх справ пропозицій щодо формування державної політики в зазначених сферах;

2) запобігання вчиненню, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі;

3) моніторинг, вивчення, аналіз і узагальнення ефективності заходів щодо стану боротьби з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушеннями у сфері суспільної моралі, у межах компетенції прогнозування криміногенної ситуації в державі і своєчасне інформування керівництва Національної поліції України та інших органів державної влади із зазначених питань.

ДБЗПТЛ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує і координує роботу Департаменту та підрозділів БЗПТЛ територіальних органів Національної поліції із запобігання вчиненню, виявлення, припинення і розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, учиненням незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння), порушенням установленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, створенням або утриманням місць розпусти і звідництва, сутенерством, утягненням особи в заняття проституцією, виготовленням, збутом і розповсюдженням продукції порнографічного характеру, дитячої порнографії, предметів та творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, у тому числі в інтер- нет-мережі, нелегальною міграцією в державі під виглядом туризму, навчання, працевлаштування;

2) аналізує і узагальнює результати та ефективність діяльності підрозділів БЗПТЛ із запобігання вчиненню, виявлення, припинення і розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних зторгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі шляхом збирання, узагальнення, систематизації наявної інформації, вивчення чинників, що їх обумовлюють, прогнозує криміногенну ситуацію на загальнодержавному та регіональному рівнях; розробляє та вносить за їх результатами пропозиції керівництву Національної поліції України щодо підвищення ефективності організації діяльності підрозділів БЗПТЛ, зокремаоперативно-розшукової діяльності, роботи з джерелами оперативної інформації та за оперативно-розшуковими справами;

3) виявляє причини і умови, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі, уживає заходів щодо їх усунення;

4) у встановленому порядку здійснює взаємодію зі структур- нимипідрозділами центрального органу управління Національної поліції, органами досудового розслідування, науково-дослідними установами МВС, іншими органами державної влади, а також співпрацю з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями в розв’язанні питань протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з торгівлею людьми, нелегальною міграцією (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення. Статті 358, 364, 366 КК України), та правопорушенням у сфері суспільної моралі.

5) звертається в межах своєї компетенції із запитами до органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна, та виконує запити зазначених вище органів;

6) забезпечує надання підрозділам БЗПТЛ та територіальними (у тому числі міжрегіональним) органами Національної поліції України практичної, методичної та консультативної допомоги в організації діяльності із запобігання вчиненню, припинення і розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, та правопорушень у сфері суспільної моралі, а також у виконанні інших службових завдань;

7) здійснює узагальнення позитивного досвіду протидії торгівлі людьми, кримінальним правопорушенням, пов’язаним з нелегальною міграцією, а також правопорушенням у сфері суспільної моралі, розробляє методичні рекомендації і посібники;

8) бере участь у підготовці матеріалів до засідань колегії та оперативних нарад керівництва Національної поліції України з актуальних питань діяльності підрозділів БЗПТЛ;

9) організовує та забезпечує заслуховування на оперативних нарадах керівників підрозділів БЗПТЛ, оперативних груп з питань організації оперативно-розшукової діяльності з розкриття кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі;

10) здійснює організаційно-розпорядчу діяльність в ДБЗПТЛ з питань протидії кримінальним правопорушенням у сферах торгівлі людьми, нелегальної міграції та захисту суспільної моралі, а також підвищення ефективності роботи працівників БЗПТЛ; ведення систематизованого обліку нормативно-правових актів МВС з питань діяльності БЗПТЛ та міжнародних договорів України в зазначених сферах;

11) уживає заходів із забезпечення відбору, розстановки і виховання працівників ДБЗПТЛ та його територіальних підрозділів, організовує їх професійне навчання. Вносить пропозиції керівництву Національної поліції України щодо формування резерву кадрів для висування на посади номенклатури Національної поліції;

12) забезпечує контроль за діяльністю підрозділів БЗПТЛ щодо виконання вимог нормативно-правових актів з питань організації боротьби з кримінальними правопорушеннями. Бере участь у комплексних перевірках службової і оперативно-розшукової діяльності цих підрозділів, уживає організаційних та практичних заходів щодо усунення виявлених недоліків;

13) організовує та здійснює оперативно-розшукову діяльність, спрямовану на виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, а також правопорушень у сфері суспільної моралі, та комплексне використання джерел оперативної інформації, можливостей оперативних підрозділів та застосування оперативно-технічних засобів під час провадження в оперативно-розшукових справах, контролює використання коштів, призначених для проведення цієї роботи;

14) розробляє і реалізовує програми, комплексні і цільові оперативно-профілактичні операції та інші заходи з протидії злочинності у визначених пріоритетних напрямках діяльності. Бере участь у міжнародних операціях за запрошенням;

15) організовує та здійснює діловодство, у тому числі за матеріалами негласних заходів оперативно-розшукової діяльності.

Забезпечує дотриманням правил криптографічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена законом;

16) відповідно до законодавства України користується базами (банками) даних Національної поліції України та МВС, а також інших державних органів, надає пропозиції щодо створення нових та вдосконалення діючих автоматизованих інформаційних систем; забезпечує своєчасне поповнення та належне використання оперативно-пошукових обліків;

17) здійснює розгляд запитів і звернень народних депутатів України, заяв і повідомлень громадян, підприємств, установ та організацій, реагує на критичні публікації і повідомлення в засобах масової інформації про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що належать до компетенції ДБЗПТЛ;

18) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, готує матеріали до міжнародних зустрічей, конференцій з питань, що належать до компетенції служби;

19) у встановленому порядку взаємодіє із засобами масової інформації з питань діяльності Департаменту.

Завданнями Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України є виявлення, попередження та припинення кримінальних правопорушень та корупційних діянь, що готуються або вчинені працівниками органів та підрозділів Національної поліції України, а також захист посадових осіб Національної поліції України від перешкоджання їм у виконанні службових обов’язків. До основних функцій Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України:

1. Виявлення осіб, які намагаються втягнути працівників органів та підрозділів Національної поліції України у злочинну чи корупційну діяльність, здійснення профілактичних заходів щодо них, а за наявності достатніх законних підстав документування вказаних протиправних дій.

2. Координація та проведення заходів щодо протидії фактам поширення завідомо неправдивих відомостей, які дискредитують посадових осіб, а також систему органів Національної поліції України.

З.Здійснення, в межах компетенції, заходів щодо аналізу та проведення необхідних перевірок з питань дотримання органами та підрозділами Національної поліції України: режиму збереження інформації з обмеженим доступом; порядку організації роботи щодо доступу на режимні об’єкти; вимог щодо запобігання прийняття на службу в Національну поліцію України осіб, які мають злочинні або корисливі наміри.

4. Проведення в межах компетенції перевірок кандидатів на посади номенклатури Національної поліції України, інші керівні посади, повторний прийом на службу в Національну поліцію України, переміщення із структурних підрозділів територіальних органів Національної поліції України, у т.ч. міжрегіональних до апаратів територіальних органів Національної поліції України, у т.ч. міжрегіональних, а також переміщення по службі за межі гарнізону. Результати таких заходів доповідаються лише безпосередньому керівництву.

5. Відповідно до законодавства України збирання, накопичення, систематизація та аналіз інформації щодо негативних явищ і тенденцій у органах та підрозділах Національній поліції України, а також ужиття заходів щодо попередження їх розвитку.

6. Координація дій та участь у заходах щодо виявлення, попередження, припинення та документування протиправних посягань на життя і здоров’я працівників Національної поліції України, учинення яких пов’язано з виконанням ними службових обов’язків. Організація проведення, за необхідності, підрозділами Національної поліції України заходів щодо забезпечення особистої безпеки цих працівників, їх близьких родичів та охорони майна.

7. Здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення, попередження, припинення та документування кримінальних та корупційних правопорушень, що готуються працівниками Національної поліції України, а також на виявлення кримінальних та корупційних правопорушень, що вчинені працівниками органів та підрозділів Національної поліції України.

8. Здійснення оперативного обслуговування органів та підрозділів Національної поліції України з метою своєчасного отримання даних про факти кримінальних та корупційних правопорушень, що готуються або вчинені працівниками Національної поліції України, а також даних, необхідних для виконання інших завдань за напрямками роботи ДВБ.

9. Здійснення в межах компетенції організаційних і практичних заходів щодо реалізації вимог антикорупційного законодавства.

10. Забезпечення виконання письмових доручень слідчого, прокурора щодо здійснення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також з питань здійснення оперативно-розшукової діяльності за напрямками роботи ДВБ.

11. Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи в органах та підрозділах Національної поліції України з питань запобігання та протидії кримінальним та корупційним правопорушенням серед працівників поліції, а також щодо виконання інших завдань, покладених на ДВБ.

12. Здійснення згідно з вимогами законодавчих та нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України виготовлення, обліку і видачі засобів забезпечення оперативно-розшу- кової діяльності (несправжніх (імітаційних) засобів), які зашифровують особу чи відомчу належність працівників і транспортних засобів оперативних підрозділів Національної поліції України.

13. Аналіз результатів роботи ДВБ, визначення напрямків удосконалення їх діяльності щодо виявлення, попередження та припинення кримінальних та корупційних правопорушень в службовій діяльності nformat та підрозділів Національної поліції України.

14. Здійснення у межах компетенції взаємодії та обміну інформацією з органами та підрозділами Національної поліції України, іншими правоохоронними органами, міністерствами, органами влади з питань попередження та виявлення кримінальних та ко- рупційних правопорушень серед працівників Національної поліції.

Наступним оперативним підрозділом у структурі Національної поліції України є Департамент протидії наркозлочинам. До його основних функцій віднесено:

- організація та проведення оперативно-розшукових заходів із виявлення і документування тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, насамперед учинених злочинними групами осіб, які мають міжрегіональні та міждержавні зв’язки, особливо в їх організованих формах;

- вилучення з незаконного обігу максимальної кількості наркотичних nformat, викриття та арешт наркозбувачів, ліквідація підпільних нарколабораторій та наркопритонів, перекриття каналів контрабанди наркотиків, а також арешт і вилучення майна та цінностей осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків;

- розробка та реалізація програм протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та запобігання поширенню наркоманії;

- забезпечення заходів контролю за легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також за дотриманням установлених правил посіву або вирощування маку та конопель для промислових цілей;

- проведення на території України операцій щодо виявлення осіб, які займаються розповсюдженням наркотиків, зокрема у навчальних закладах країни та в місцях масового проведення дозвілля молоді, а також інших комплексних заходів, спрямованих на перекриття каналів незаконногонадходження наркотиків;

- проведення антинаркоманійної пропаганди через засоби масової інформації;

- участь у міжнародному співробітництві з питань організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та проблем поширення наркоманії.

Оперативні підрозділи кіберполіції беруть участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики щодо попередження та протидії кримінальним правопорушенням, механізм підготовки, учинення або приховування яких передбачає використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Департамент кіберполіції відповідно до покладених на нього завдань:

- визначає, розробляє та забезпечує реалізацію комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження та протидію кримінальним правопорушенням у сфері протидії кіберзлочинності;

- у межах своїх повноважень уживає необхідних оператив- но-розшукових заходів щодо викриття причин і умов, які призводять до вчинення кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності;

- уживає передбачених чинним законодавством заходів зі збирання й узагальнення інформації стосовно об’єктів, у тому числі об’єктів сфери телекомунікацій, інтернет-послуг, банківських установ і платіжних систем з метою попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень;

- організовує та контролює діяльність підпорядкованих підрозділів кіберполіції щодо виконання вимог законодавства України у сфері протидії кіберзлочинності;

- проводить серед населення роз’яснювальну роботу з питань дотримання законодавства України у сфері використання новітніх технологій, а також захисту та протидії кіберзагрозам у повсякденному житті;

- забезпечує в порядку, передбаченому законодавством України, формування й наповнення інформаційних масивів даних, автоматизованих інформаційних систем відповідно до потреб службової діяльності;

- організовує виконання, у межах компетенції, доручень слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях;

- в межах компетенції розробляє рекомендації для підвищення професійного рівня і поінформованості органів Національної поліції України, а також, громадськості про результати діяльності кіберполіції;

- вивчає позитивний вітчизняний і зарубіжний досвід боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері протидії кіберзло- чинності та вносить пропозиції керівництву Національної поліції України щодо його впровадження;

- уносить в установленому порядку пропозиції щодо вдоскона-

лення законодавства у сфері протидії кіберзлочинності, а також бере участь у розробленні та опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у цій сфері;

- відповідно до чинного законодавства створює та забезпечує функціонування цілодобової контактної мережі для надання невідкладної допомоги при розслідуванні злочинів, пов’язаних з комп’ютерними системами та даними, переслідуванні осіб, що обвинувачуються у вчиненні таких злочинів, а також збирання доказів в електронній формі;

- аналізує та систематизує дані про кримінальні правопорушення, учинені у сфері протидії кіберзлочинності та з використанням високих технологій, що надходять від громадян каналами кол-центрів, електронними листами та терміналами зворотного зв’язку;

- відповідно до чинного законодавства збирає, узагальнює, систематизує та аналізує інформацію про криміногенні процеси та стан боротьби зі злочинністю за напрямом діяльності Департаменту на загальнодержавному та регіональному рівнях, оцінює результати за окремими показниками службової діяльності, надає, відповідно до законодавства України, звіти про результати роботи та відповідну інформацію керівництву Національної поліції України, МВС, органів державної влади з питань попередження та протидії кіберзлочинам;

- в межах компетенції налагоджує та підтримує взаємодію і партнерські відносини з органами державної влади, іншими правоохоронними органами, приватним сектором та правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними установами та організаціями у сфері протидії кіберзлочинності для ефективного виконання завдань ДКП, а також підвищення довіри населення до органів Національної поліції України;

- забезпечує своєчасний розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до компетенції кіберполіції, контроль за належним дотриманням порядку їх прийняття, реєстрації, обліку і розгляду;

- сприяє правильному підбору, розстановці, навчанню та вихованню кадрів Департаменту та підпорядкованих йому підрозділів;

бере участь в організації та проведенні навчальних та науково-практичних заходів з питань протидії кіберзлочинності (тре- нінгів, конференцій, семінарів тощо);

здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

Управління з виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів (УВНМЕЗ) є структурним підрозділом кримінальної поліції Національної поліції України та згідно із законодавством України здійснює оперативно-розшукову діяльність щодо виявлення небезпечних (радіаційних, хімічних, біологічних, ядерних або РХБЯ) матеріалів та пов’язаних з ними екологічних злочинів. Управління у межах компетенції організовує та спрямовує роботу з виявлення кримінальних та адміністративних правопорушень, пов’язаних з РХБЯ матеріалами, спрямованих на незаконне переміщення отруйних, сильнодіючих, та радіоактивних речовин, завдання шкоди здоров’ю людей.

Служба безпеки України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку. До складу СБ України входять не лише оперативні підрозділи. В системі її органів перебувають й органи досудового розслідування (відповідно до встановленої компетенції), кадрового, матеріально-технічного забезпечення тощо. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України», її основними завданнями є:

- участь, відповідно до встановленої компетенції, у захисті державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб у межах визначеної законодавством компетенції, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб;

- забезпечення охорони державної таємниці;

- попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки України», ст. 4 Закону України «Про розвідувальні органи України» основними завданнями Служби зовнішньої розвідки є:

- добування, аналітичне опрацювання та надання визначеним законодавством України керівникам вищих органів державної влади розвідувальної інформації;

- сприяння спеціальними заходами здійсненню державної політики України в економічній, політичній, військово-технічній, екологічній та інформаційній сферах, зміцненню обороноздатності, економічного і науково-технічного розвитку країни;

- участь у забезпеченні безпечного функціонування установ України за кордоном, безпеки співробітників цих установ та членів їхніх сімей у країні перебування, а також відряджених за кордон громадян України, які обізнані з відомостями, що становлять державну таємницю;

- участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією;

- вжиття заходів з протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснює розвідувальну діяльність у воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній, екологічній сферах.

Державний кордон є невід’ємним елементом суверенітету України. Його ефективна охорона передбачає оперативно-роз- шукове забезпечення такої діяльності. Основними завданнями оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України є:

- забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;

- пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Функціональним призначенням Управління державної охорони України є забезпечення безпечних умов діяльності вищих органів державної влади України. Основними завданнями цього органу є:

- здійснення державної охорони органів державної влади України;

- забезпечення безпеки посадових осіб, визначених Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами;

- забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених вищезгаданим Законом, які проживають разом з ними або супроводжують їх;

- запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;

- охорона об’єктів, визначених Законом України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»;

- забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів, призначених для вказаних у наведеному Законі посадових осіб.

Державна охорона здійснюється щодо таких об’єктів: Верховна Рада України; Кабінет Міністрів України; Конституційний Суд України; Верховний Суд України. Також здійснюється охорона місць постійного або тимчасового перебування Президента України. На період передвиборчої кампанії та виборів забезпечується охорона осіб, які зареєстровані кандидатами у Президенти України.

До складу оперативних підрозділів Державної фіскальної служби входять оперативні підрозділи податкової поліції та підрозділи, які ведуть боротьбу з контрабандою. Основними завданнями означених підрозділів є:

- забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів та інших платежів;

- забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

- забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьба з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;

- забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті у встановлений законом строк, дотримання порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

Державна пенітенціарна служба України створена на базі Державного департаменту України з питань виконання покарань. Основним завданням даного органу є реалізація рішень слідчого судді, суду щодо призначення кримінального покарання. У своїй структурі ДПтС України має оперативні підрозділи, що функціонують в центральному та регіональних апаратах, а також в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. Основними завданнями оперативних підрозділів ДПтС України є:

- попередження, своєчасне виявлення та припинення правопорушень у відповідних установах, а також злочинів, що вчинені поза їм межами;

- виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень, порушень режиму в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах;

- виявлення та попередження намірів осіб, які утримуються в установах, щодо захоплення заручників, нападу на працівників установи, а також осіб, які відвідують ці установи;

- виявлення та попередження намірів щодо втечі з установи виконання покарань або слідчого ізолятора, а в разі їх вчинення - збір інформації щодо можливого місця перебування втікачів та їх затримання;

- встановлення каналів надходження до установ ДПтС України предметів та речовин, заборонених до обігу або заборонених правилами внутрішнього режиму;

- виявлення та припинення дій осіб, які утримуються в установах, щодо перешкоджання досудовому розслідуванню, протиправного впливу на працівників суду та правоохоронних органів, інших учасників кримінального судочинства, а також членів їх сімей та близьких родичів.

Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції. До основних завдань Державного бюро розслідувань віднесено:

- виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій;

- виявлення, розкриття і розслідування випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів;

- виявлення, розкриття і розслідування особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі;

- розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та прокурорами (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України);

- розкриття і розслідування злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).

Національне антикорупційне бюро України є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи детективів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах, експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи.

4.2.

<< | >>
Источник: С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др.. Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с.. 270

Скачать оригинал источника

Еще по теме Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності:

 1. 2.1. Теоретико–правові засади діяльності міліції, інших правоохоронних органів по забезпеченню реалізації правового статусу неповнолітніх.
 2. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 3. Поняття, правові підстави та об’єкти розшукової діяльності слідчого
 4. Поняття криміналістичної методики, її система, завдання, принципи та місце в криміналістичній науці
 5. Становлення теорії оперативно-розшукової діяльності як самостійної галузі наукових знань
 6. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
 7. Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності
 8. Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності
 9. Напрями використання результатів оперативно-розшукової діяльності
 10. Взаємодія підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
 11. 8.1. Оперативно-розшукова інформація: вихідні положення та пізнавальне значення
 12. Використання автоматизованих інформаційно- пошукових систем в оперативно-розшуковій діяльності
 13. 1.6. Оперативно-розшукова діяльність в Українській Радянській Соціалістичній Республіці
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -