Вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної сили (ч. 6 ст. 154 ЦПК). Суд першої інстанції ухвалою забезпечив позов, а потім ухвалив рішення по суті спору, задовольнивши позов. Проте при апеляційному перегляді апеляційний суд скасував рішення суду і ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову, не вирішивши питання про скасування вжитих заходів забезпечення позову. Чи є достатнім рішення апеляційного суду для висновку про те, що заходи забезпечен

Ні недостатньо, оскільки, такі види забезпечення позову, як, зокрема, накладення арешту на майно або на грошові кошти, позбавляє заінтересовану особу права розпоряджатися своєю власністю чи обмежує її в такому праві.

Зазначення в законі слова "застосовуються" не означає, що заходи забезпечення позову при певних умовах автоматично скасовуються, вони просто не діють. Тому суд апеляційної інстанції при скасуванні рішення суду першої інстанції, яким позов був задоволений, і ухвалення нового рішення про відмову в задоволенні позову в силу ч. 6 ст. 154 ЦПК вправі безпосередньо в своєму рішенні зазначити про скасування заходів забезпечення позову, якщо такі заходи були вжиті апеляційним судом при ПІДГОТОВЦІ справи до апеляційного розгляду (п. 7 ч. 1 ст. 301 ЦПК). В іншому випадку вжиті заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом першої інстанції при зверненні до суду заінтересованої особи.

Наведемо такий приклад із судової практики.

У лютому 2003 р. ПП "Укрфінсервіс" пред'явило позов до Г. про визнання договору дарування нежитлових приміщень недійсним і позивач просив накласти арешт на спірне майно з метою забезпечення позову.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 13.02.2003 р. застосовані заходи забезпечення позову накладенням арешту на спірні нежитлові приміщення.

Ухвалою цього ж суду від 3.06.2003 р. відмовлено відповідачу в задоволенні клопотання про відмову в прийнятті позовної заяви та скасування заходів забезпечення позову, задоволено клопотання позивача і провадження у справі зупинено до розгляду Верховним Судом України цивільної справи за позовом Г. до Л. про стягнення боргу та за зустрічним позовом про визнання договору нежитлового приміщення недійсним.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 31.07.2003 р. апеляційна скарга Г. задоволена, ухвали суду першої інстанції від 13.02.2003 р. та 3.06.2003 р. скасовані, провадження у справі закрито з тих підстав, що пред'явлений позов є тотожним позовом, який був розглянутий Дзер-жинським районним судом м. Харкова з ухваленням рішення 27.09.2002 р.

Верховний Суд України своєю ухвалою від 9.11.2005 р. ухвалу апеляційного суду від 31.07.2003 р. скасував, аух-валу районного суду від 3.06.2003 р. залишив у силі, виходячи з наступного.

Зазначивши про те, що пред'явлений позов ПП "Укрфін-сервіс" не є тотожним, оскільки суб'єктний склад сторін змінився, суд касаційної інстанції також послався на те, що суд апеляційної інстанції порушив вимоги ст. 301ЦПК 1963р. (ст. 303 ЦПК 2004 р.), так як безпідставно скасував ухвалу суду першої інстанції від 13.02.2003 р. про забезпечення позову, яка взагалі в установленому порядку не оскаржувалась.

Г. ставив питання про скасування заходів забезпечення позову і воно вирішується судом першої інстанції в порядку ст. 155 ЦПК 1963 р. (ст. 154 ЦПК 2004 р.) (Ухвала ВСУ у справі M 6-14503кс03).

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної сили (ч. 6 ст. 154 ЦПК). Суд першої інстанції ухвалою забезпечив позов, а потім ухвалив рішення по суті спору, задовольнивши позов. Проте при апеляційному перегляді апеляційний суд скасував рішення суду і ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову, не вирішивши питання про скасування вжитих заходів забезпечення позову. Чи є достатнім рішення апеляційного суду для висновку про те, що заходи забезпечен:

 1. Чи вправі суд зі своєї ініціативи скасувати заходи забезпечення позову після набрання судовим рішенням законної сили? Чи можуть бути вчинені такі діл з ініціативи суду до набрання законної сили рішенням суду про відмову в задоволенні позову?
 2. В апеляційному порядку ухвала суду про забезпечення позову змінена. Чи вправі суд першої інстанції в порядку ст. 154 ЦПК розглядати заяву про скасування заходів забезпечення позову, вжитих апеляційним судом?
 3. Суд першої інстанції ухвалив рішення, яким задовольнив як первісний, так і зустрічний позови про стягнення грошової суми, проте клопотання відповідача провести зарахування вимог залишилось нерозглянутим. Яким чином можливо усунути зазначений недолік?
 4. Відповідно до ч. 7 ст. 154 ЦПК заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються судом у разі неподання заявником відповідної позовної заяви, повернення такої позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі за цієїпозов-ною заявою. Чи обов'язково у такому разі постановляти ухвалу, який процесуальний порядок постановлення такої ухвали та в який строк суд повинен постановити таку ухвалу?
 5. Чи обов'язково вимагати від особи, яка просить вжити заходи забезпечення позову, надання обгрунтування та доказів своєї заяви, якщо з підстави позову й так убачається необхідність Ті задоволення? Чи потрібно у такому разі ухвалу суду про вжиття заходів забезпечення позову детально мотивувати?
 6. Чи можна постановити ухвалу про забезпечення позову в день надходження відповідного позову та заяви і до відкриття провадження у справі? В якому складі суду постановляти таку ухвалу?
 7. Відповідно до ст. 328 ЦПК у разі відкриття касаційного провадження у справі суддя-доповідач витребовує справу із суду першої інстанції. Як бути з розглядом касаційної скарги, якщо справа знаходиться в апеляційному суді у зв'язку з поданням апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції, наприклад, на ухвалу про передачу справи до іншого суду, про роз'яснення рішення, відмови ухвалити додаткове рішення тощо?
 8. 64. Законна сила судового рішення. Порядок набрання рішенням суду законної сили. Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили.
 9. Відповідно до ч. 1 ст. 123 ЦПК зустрічний позов може бути пред'явлений до або під час попереднього судового засідання. Якщо вищестоящий суд скасував судове рішення з направленням справи на новий розгляд, то чи вправґвідповідач при новому розгляді справи пред'явити зустрічний позов?
 10. Касаційна скарга подана на рішення суду першої інстанції і судове рішення суду апеляційної інстанції. При розгляді скарги встановлені безумовні підстави для скасування судового рішення суду апеляційної інстанції. Чи вправі суд касаційної інстанції скасувати судове рішення апеляційної інстанції і залишити в силі рішення суду першої інстанції, якщо воно є законним?
 11. 78. Оскарження ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку окремо від судового рішення
 12. Що означає зупинення виконання судом касаційної інстанції рішення (ухвали)? Чи може бути зупинено виконанням рішення суду першої інстанції, якщо в касаційному порядку розглядається, наприклад, скарга на ухвалу апеляційного суду про залишення без розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції?
 13. Відповідно до принципів змагальності та диспозитив-ності суд не вправі розглядати позов за відсутності позивача, якщо він про це не просить. Якщо суд все ж таки у такій ситуації ухвалив рішення, то які повноваження апеляційного суду?
 14. У попередньому судовому засіданні ухвалено рішення внаслідок визнання відповідачем позову, але з порушенням загальних положень щодо цієї процесуальної дії. Рішення підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд, але який пункт ст. 311 ЦПК підходить до цієї ситуації, адже його перелік вичерпний?
 15. Чи вправі прокурор, який не пред'являв в суд першої інстанції позову на захист прав та інтересів інших осіб і не брав участі в розгляді справи, оскаржити в апеляційному порядку судове рішення? Чи вправі це зробити помічник прокурора?
 16. Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову
 17. Апеляційним судом прийнята апеляційна скарга від позивача на заочне рішення. У ході розгляду апеляційним судом справи відповідач надав копії заяв, поданих до суду першої інстанції, що ухвалив заочне рішення, про поновлення строку наперегляд заочного рішення та про перегляд заочного рішення, оскільки відповідач також має намір оскаржити заочне рішення. Як поступити апеляційному суду?
 18. 47. Забезпечення позову. Підстави, види і процесуальний порядок забезпечення позову та заміни забезпечення позову або скасування забезпечення позову.
 19. Чи вправі оскаржити рішення суду особа, на користь якої ухвалено це рішення, наприклад, щодо мотивів рішення, які не впливають на його кінцевий висновок? Чи набирає рішення суду в неоскарженій частині законної сили в установленому порядку (як рішення, що не оскаржене)?
 20. Як повинен поступити суд касаційної інстанції, якщо в касаційній скарзі міститься прохання про скасування рішення суду першої інстанції і не ставиться питання про скасування рішення апеляційного суду, яким рішення суду першої інстанції залишено без змін, а також у випадку зміни такого рішення або прийняття нового рішення?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -