<<
>>

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання постанов суду у цивільних справах

7.1. Поняття судового контролю за виконанням судових рішень

Незважаючи на те, що розділ YIIЦПК має назву «Судовий контроль за виконанням судових рішень», в самому розділі фактично йдеться про оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців.

У даному разі слід розрізняти поняття «судовий контроль за виконанням судового рішення» та «оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців», оскільки вони не збігаються. Так, оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців є лише однією з форм судового контролю за виконанням судового рішення і не йдеться про те, що саме ця форма є основною з усіх можливих. Більше того, розділ VI ЦПК України «Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)» фактично викладає контрольні повноваження суду за виконанням судових рішень: питання, пов’язані з поновленням пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання, відстрочкою та розстрочкою виконання, зміною чи встановленням способу і порядку виконання тощо.

Специфіка судового контролю полягає в тому, що він здійснюється лише при розгляді конкретної цивільної справи судом і лише у разі звернення особи за захистом. Суд при цьому перевіряє законність рішень, дій, або бездіяльності державних виконавців, а не питання доцільності їх дій, і не має таких повноважень реагування на порушення законності, як інші контролюючі органи (наприклад, керівники органів державної виконавчої служби). Відмінною ознакою судового контролю за діями державних виконавців є те, що він має не поточний, і навіть не періодичний характер, що характерно для інших контролюючих органів у сфері державного управління, а ініціюється учасниками виконавчого провадження. Тобто контрольна функція суду пов’язується лише з відповідним процесуальним засобом відкриття цивільного процесу, а саме - зі скаргою або позовною заявою.

Крім того, державний виконавець не має права ставити питання про незаконність або неправомірність рішення суду, оскільки цими правами наділені заінтересовані особи, які можуть звернутись за їх оскарженням до суду апеляційної або касаційної інстанції. Державний виконавець не наділений правом аналізувати рішення суду щодо їх правомірності.

Судовий контроль, що здійснюється судом за законністю рішень, діями або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби лід час виконання судового рішення, слід відокремлювати від судового контролю, що здійснюється у цивільному судочинстві, тобто контролю вищестоящого суду за нижчестоящим, що здійснюється у випадку апеляційного оскарження рішення, а у виконавчому провадженні, - наприклад, ухвали суду з питань, що виникають у виконавчому провадженні. Йдеться про той випадок, коли боржникові, наприклад, що звернувся до суду з клопотанням про надання відстрочки виконання, відмовлено в його задоволенні. Не згодний з постановленою ухвалою боржник оскаржує її в апеляційному порядку. Лише тоді апеляційний суд, перевіряючи законність і обґрунтованість такої ухвали, здійснює судовий контроль.

7.2.

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання постанов суду у цивільних справах:

 1. Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби
 2. ЗМІСТ
 3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання постанов суду у цивільних справах
 4. Суб’єкти та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців
 5. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 6. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 7. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 02.04.2012№ 512/5
 9. М. Руденко. Прокурор як суб'єкт оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби України // Вісник Національної академії прокуратури України №1, 2012, - С.17-22.
 10. СУДОВА ПРАКТИКА:
 11. ДОДАТК
 12. Поняття, види та класифікаційні ознаки рішень адміністративного суду
 13. Правові основи і гарантій інформаційного забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
 14. Еволюція правового регулювання правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей та стан наукової розробки проблеми
 15. Загальна характеристика правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -