<<
>>

Поворот виконання

Поворот виконання рішення представляє собою повернення стягувачем боржнику всього, що ним було отримано за скасованим згодом рішенням з метою відшкодування боржнику збитків, завданих виконанням рішення.

Отже, поворот виконання є процесуальною формою поновлення судом порушених прав боржника, що забезпечує можливість зворотного стягнення зі стягувана всього безпідставно отриманого ним за скасованим рішенням.

З іншого боку, поворот виконання рішення є самостійним засобом захисту прав сторін, який повинен здійснюватись шляхом подання заяви про поворот виконання (такі випадки передбачені ст.381 ЦПК), а не пред’явленням нового позову. Заміна повороту виконання позовом призвела б до порушення одного з основних принципів цивільного процесу - принципу процесуальної рівноправності сторін. Здійснення повороту виконання рішення шляхом пред’явлення самостійного позову безпідставно перешкоджало б боржнику у здійсненні його прав. Пред’явлення позову на підставі скасованого рішення, обговорення та уточнення обставин, вже розглянутих раніше судом і переглянутих у апеляційному, касаційному порядку чи у зв’язку з новови- явленими обставинами, призвело б до зайвої трати часу, утруднило і здорожчало процес, підвищило кількість судових помилок.

Необхідність у повороті виконання судового рішення і поверненні сторін у первісне становище виникає тоді, коли рішення виконане, але згодом скасоване судом апеляційної чи касаційної інстанції, якщо цей суд закриває провадження у справі, залишає позов без розгляду, відмовляє в позові повністю або задовольняє позовні вимоги в меншому розмірі. ЦПК України встановлено декілька варіантів вирішення судом питання щодо повороту виконання.

Питання щодо повороту виконання вирішують:

1) суд апеляційної чи касаційної інстанції при ухваленні нового рішення або постановленні ухвали;

2) суд першої інстанції, який розглядав справу, у судовому рішенні (при поверненні справи на новий розгляд після скасування рішення).

У випадках, коли зазначені суди з будь-яких причин не вирішили питання щодо повороту виконання рішення, у відповідача (боржника у виконавчому провадженні) є можливість вирішити це питання шляхом подання заяви про поворот виконання.

Якщо рішення після його виконання скасовано і справу повернено на новий розгляд, а при новому розгляді справи в позові відмовлено або позовні вимоги задоволено в меншому розмірі, або провадження у справі закрито чи заяву залишено без розгляду, суд, ухвалюючи рішення, повинен зобов’язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим рішенням,

ЦПК України регламентує вирішення питання повороту виконання рішень та ухвал тільки судів і тільки з цивільних справ. У такому випадку про поворот виконання вказується у резолютивній частині рішення або ухвали, на підставі чого і видається виконавчий лист.

В порядку повороту виконання відповідачеві повертається все стягнуте з нього за скасованим рішенням (гроші, певні речі) у повному обсязі. У справах про виселення в порядку повороту виконання відповідач вселяється у приміщення, яке раніше займав.

Після набрання законної сили рішенням або ухвалою суду, якими допущений поворот виконання, на їх підставі видається виконавчий лист, а зворотне стягнення виконаного здійснюється за загальними правилами виконавчого провадження.

Поворот виконання допустимий лише у обсязі безпідставно отриманого за скасованим рішенням. Тому вимоги боржника до стягувана, що перевищують обсяг виконання за скасованим рішенням, задовольняються не шляхом повороту виконання, а у позовному порядку. Пред’явлення позову буде необхідним лише у випадку, якщо виконанням скасованого рішення склалось таке становище, що не може бути виправлено у порядку повороту виконання рішення і не всі збитки, завдані боржни- ку виконанням скасованого рішення, згодом можуть бути відшкодовані поворотом виконання.

Вирішуючи питання щодо повороту виконання рішення слід мати на увазі, що не можна під виглядом повороту виконання рішення вирішувати справи, що не були предметом розгляду суду першої інстанції.

Фактично при цьому ухвалюється по суті нове рішення, що стосується осіб, які не притягувались до участі у справі.

У разі неможливості повернути майно в рішенні або ухвалі суду передбачається відшкодування вартості цього майна в розмірі грошових коштів, одержаних від його реалізації.

В таких випадках відповідач опиняється у невигідному становищі, оскільки сума, одержана від реалізації майна, може бути меншою, ніж його реальна вартість.

В силу ст.380 ЦПК України питання про поворот виконання повинно бути вирішено з ініціативи місцевого суду при новому розгляді справи або судом апеляційної чи касаційної інстанції, відповідно у новому рішенні або ухвалі, яким завершується провадження у справі.

Однак якщо місцевий суд, всупереч правил ст.380 ЦПК України, при новому розгляді справи або суд апеляційної чи касаційної інстанції, переглядаючи справу, не вирішив питання про поворот виконання рішення, відповідач самостійно вправі подати заяву про поворот виконання та про повернення стягненого з нього за скасованим рішенням майна. Зокрема, така ситуація може скластися тоді, коли у справі відсутні достатні дані для вирішення судом питанння про поворот виконання (не зазначено, яка саме сума стягнута за скасованим рішенням).

Заява відповідача про поворот виконання розглядається судом, у якому перебуває справа. Одночасно із заявою відповідачем повинні бути представлені докази, що підтверджують факт виконання скасованого рішення.

Заява про поворот виконання подається у межах строку позовної давності, оскільки в ній міститься матеріально-правова вимога про повернення безпідставного збагачення. Позовна давність з цієї вимоги починає спливати з дня набрання законної сили рішенням суду про відмову в позові, або ухвали про закриття провадження по справі чи залишення заяви без розгляду.

Ухвала суду про поворот виконання є виконавчим документом, що подається до органів державної виконавчої служби та виконується за правилами законодавства про виконавче провадження.

Єдиною особою, що наділена правом звернення до суду із заявою про поворот виконання є відповідач по справі.

Заява відповідача про поворот виконання не є позовною, тому за її подання судовий збір не сплачується. Суд розглядає заяву в судовому засіданні з повідомленням сторін. У статті не зазначається, чи є неявка сторін перешкодою для вирішення судом питання про поворот виконання.

За результатами розгляду заяви про поворот виконання суд постановляє ухвалу, яка на підставі п.28 ч.І ст,293 ЦПК України може бути оскаржена у апеляційному порядку.

Поворот виконання допускається не у всіх категоріях справ і не завжди. ЦПК України значно обмежує поворот виконання рішення, враховуючи особливість спірного права, доброчинність дій позивача у процесі і стадію, у якій скасовується рішення.

За загальним правилом, поворот виконання не може бути обмежений у випадках скасування рішень у апеляційному або касаційному порядку незалежно від доброчинності дій позивача. Винятком є лише справи про стягнення аліментів, стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин. За перерахованими категоріями справ поворот виконання не допускається незалежно від того, у якому порядку було ухвалено рішення після скасування попереднього рішення. Проте, коли скасоване рішення по цих справах було обгрунтоване на повідомлених позивачем неправдивих відомостях чи представлених підроблених документах, здійснюється поворот виконання.

Деякі обмеження повороту виконання встановлені при скасуванні рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами. Це пояснюється тим, що з часу виконання скасованого рішення, як правило, проходить довгий час. За цей період стягував міг витратити все одержане за скасованим рішенням, а вимога про повернення безпідставно одержаного ставить його у скрутне матеріальне становище. До того ж невизначене становище стягувана при розпорядженні отриманими грошовими коштами під страхом можливої зміни чи скасування рішення, що набрало законної сили, суперечить основним принципам судочинства, відповідно до яких справа вирішується остаточно і безповоротно.

Тому за рядом найбільш важливих матеріально-правових вимог, за якими рішення вступають у законну силу, але згодом скасовуються, поворот допускається лише у випадках, якщо скасоване рішення було засноване на повідомлених позивачем неправдивих відомостях чи представлених підроблених документах. До таких справ належать справи про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи.

7.

<< | >>
Источник: Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с. 2009

Еще по теме Поворот виконання:

 1. Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах
 2. Стаття 265. Поворот виконання судових рішень
 3. Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ
 4. 10.1. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень
 5. 10.2. Наказ господарського суду і порядок його виконання
 6. 10.4. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови
 7. Виконавчий лист, видача дубліката виконавчого листа або судового наказу, поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання
 8. Поворот виконання
 9. Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання
 10. Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання
 11. Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ
 12. ГлаваХ І ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 13. § 1. Поворот виконання судових рішень
 14. § 2. Судовий контроль за виконанням судових рішень
 15. § 7. Виконання рішень адміністративних судів
 16. Чи повинен суд касаційної інстанції розглянути заявлене одночасно з поданням касаційної скарги клопотання про зупинення виконання рішення суду, якщо касаційна скарга залишена без руху? Чи повинно бути таке клопотання мотивованим чи достатньо зазначити про незаконність судового рішення?
 17. Які особливості розгляду питання про поворот виконання рішення?
 18. 92. Поворот виконання
 19. Звернення рішень третейських судів до примусового виконання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -