<<
>>

Чи можливо звільнити позивача від сплати судового збору при зверненні до суду?

Метою встановлення судових витрат є застереження сторони (позивача) від пред'явлення явно необґрунтованого позову, спонукання сторін до добровільного виконання своїх обов'язків, самостійного врегулювання юридичних спорів.

При вирішенні питання щодо сплати судового збору не можна залишати поза увагою вимоги ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

З цього приводу прецедентними є рішення Європейського суду з прав людини у справах "Осман проти Сполученого королівства" від 28.10.1998 р. та "Креуз проти Польщі" від 19 червня 2001 р.

У вказаних Рішеннях зазначено, що право на суд не є абсолютним. Воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави. Вимога сплати зборів цивільними судами у зв'язку зподанням позовів, які вони мають розглянути, не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Проте судові органи повинні забезпечити належний баланс між інтересами держави у стягненні судових зборів за розгляд позовів, з одного боку, та інтересом позивача у відстоюванні свого позову в суді, з другого боку.

У цьому контексті необхідно вирішувати питання про відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від оплати витрат, пов'язаних з розглядом справи, з огляду на майновий стан сторони, що передбачено ст. 82 ЦПК України.

Звільнення (зменшення, розстрочка тощо) від сплати судових витрат має на меті усунути перешкоди в доступі до правосуддя, одержання судового захисту внаслідок відсутності в конкретній життєвій ситуації в особи, яка ініціює певні процесуальні дії чи судове провадження, достатніх засобів для своєчасної та повної сплати судових витрат. Саме задля цього й передбачений інститут установлення і застосування певних пільг.

Слід звернути увагу на те, що відстрочити або розстрочити можливо лише сплату судового збору та одного з витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, - витрат на інформаційно-технічне забезпечення (ч. 1 ст. 82 ЦПК).

Зменшити або повністю звільнити суд може лише від оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом судової справи (ч. З ст. 82 ЦПК). До цих витрат належать:

1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення;

2) витрати на правову допомогу;

3) витрати сторін та їх представників, що пов'язані з явкою дб суду;

4) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

5) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів замісцем їх знаходження та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи.

Таким чином, суд, на відміну від положення ст. 68 ЦПК 1963 р., не вправі звільняти чи зменшувати сплату судового збору (раніше державного мита), в дохід держави. Це є вірним, оскільки повністю відповідає функціям розподілу влади, так як суди не повинні займатися бюджетними процесами.

Відповідно до п. 27 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування" судовий збір відноситься до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів). Частина 3 цієї статті визначає, що порядок зарахування загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів і державних цільових фондів визначається згідно з законами України.

Виходячи зі змісту п. 24 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" звільнити від сплати держаного мита (судового збору) по судовим справам може місцева рада, до бюджету якої мають зараховуватися суми цього мита.

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Чи можливо звільнити позивача від сплати судового збору при зверненні до суду?:

 1. Стаття 89. Сплата і повернення судового збору
 2. Стаття 106. Вимоги до позовної заяви
 3. Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій
 4. Підстави повернення судового збору
 5. Підсудність
 6. § 4. Повернення судового збору. Розподіл судових витрат між сторонами
 7. ЗМІСТ
 8. Чи можливо звільнити позивача від сплати судового збору при зверненні до суду?
 9. Якщо провадження у справі відкрито за позовом органів та осіб, перелічених вч. 1 ст. 45 ЦПК, без сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, то чи повинна сплачувати ці витрати особа, в чиїх інтересах пред'явлений позов, у разі заявлення самостійних вимог?
 10. Чи може суд відстрочити або розстрочити сплату судового збору при збільшенні позивачем ціни позову?
 11. Чи звільняються державні органи, що звертаються в суд за захистом державних чи суспільних інтересів, від сплати судового збору при поданні апеляційної (касаційної) скарги?
 12. Чи звільняються від сплати судового збору позивачі у справах, що виникають з дольової участі у будівництві житла?
 13. Чи є підставою для залишення позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) без руху в разі, якщо до них додано копію документа, а не оригінал, що підтверджує сплату судового збору, а також оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?
 14. Чи може оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду про відстрочку (розстрочку) сплати судового збору або звільнення від сплати інших судових витрат друга сторона у спорі?
 15. Яку процесуальну дію слід вчинити суду при поданні заяви про видачу судового наказу без сплати судового збору?
 16. Чи поширюються пільги, встановлені законодавством при сплаті судового збору, при зверненні до суду з позовом, до процедури наказного провадження? Чи можливо звільнити заявника від сплати судового збору або відстрочити чи розстрочити його сплату?
 17. Чи можливе забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно у справі за позовом про відшкодування моральної шкоди, оскільки це спір немайпового характеру? Крім того, нерідко за таким позовом заявляються до стягнення гігантські суми лише з метою вжиття заходів забезпечення позову та певного тиску на відповідача?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -