<<
>>

І. Адміністративні Суди.

Арт. І.

Влада судова в справах адміністративних належить:

Адміністративним Відділам Округових Судів та Адміністративним Колегіям Найвищого Суду.

Арт. 2.

При кожному Округовому Суді маються Адміністративні Відділи в складі: Головуючого в Відділі Заступника Голови Суду і Членів Суду, котрих призначається саме до Адміністративних Відділів.

Арт. 3.

При Найвищому Суді маються Судово-Адміністративна і Касаційно-Адміністративна Колегії, кожна в складі: Голови і Членів Колегії.

Кожна Колегія має Прокурора і при ньому певну кількість Помічників.

Касаційно-Адміністративна Колегія розглядає справи в двох складах:

І/ звичайному /Головуючий і два Члени/, що йому підлягають справи, які розглядають Адміністративні Відділи Округового Суду та їх Делеговані Члени;

2/ в збільшеному /Головуючий і чотирі Члени/, якому підлягають справи, розглянуті Судово-Адміністративною Колегією Найвищого Суду.

Окрема думка: п. Іножарський І. П. висловлюється за побільшення збільшеного складу Касаційно-Адміністративної Колегії Найвищого Суду до 7 душ.

Арт. 4.

На посади Заступника Голови і Членів Адміністративного Відділу Округового Суду та Голів і Членів Адміністративних Колегій Найвищого Суду призначається за загальним порядком осіб, котрі задовольняють загальним умовам призначення на ці посади.

На посади Членів Округового Суду і Членів Адміністративних Колегій Найвищого Суду можуть бути призначені також особи, що мають вищу юридичну правничу освіту і посідають достатній адміністративний досвід.

Арт. 5.

На підставі внесення Адміністративного Відділу Округового Суду і Касаційно-Адміністративної Колегії Найвищого Суду, Міністр Юстиції може делегувати для розгляду тимчасово або стало певних категорій справ, підсудних Адміністративним Відділам Округових Судів, Членів цих Відділів в якості одноособових Суддів, з визначенням їм, в разі потреби, місця осідку і поза містом перебування Округового Суду.

Делеговані Члени Адміністративних Відділів Округових Судів заховують всі права Членів Суду і беруть участь в Пленумі нарівні з иншими Членами його.

Окрема думка: п. Іножарський І. П. вважає непотрібним внесення Касаційно-Адміністративної Колегії Найвищого Суду в справі делегування Членів Адміністративних Відділів Округових Судів.

Арт. 6.

Для провадження діловодства при кожному стало Делегованому Члені Адміністративного Відділу Округового Суду мається під його безпосереднім доглядом секретарь, котрого він сам призначає. Цей секретарь має тіж службові права і обовязки і несе туж службову відповідальність, що і секретарь Народнього Судді.

Арт. 7.

Регулямін[161] внутрішнього ладу і діловодства Делегованих Членів Суду та Адміністративних Відділів Округового Суду складається ціми Відділами і залучається до регулямінів Округових Судів.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме І. Адміністративні Суди.:

 1. § 1. Особливості адміністративно–правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних службовців
 2. Адміністративне судочинство. Адміністративні суди
 3. Адміністративне судочинство.
 4. § 1. Створення системи адміністративних судів в Україні
 5. § 4. Адміністративна юстиція у зарубіжних країнах
 6. § 2. Адміністративне право Німеччини
 7. 2. Принципи адміністративних процедур
 8. 2. Юридична природа і призначення адміністративної юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян у державному управлінні
 9. 3. Принципи адміністративної юстиції та проблеми їх законодавчого закріплення
 10. 4. Проблема забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
 11. 3. «Адміністративний порядок» накладання санкцій як ознака управлінського характеру адміністративної відповідальності
 12. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 13. Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ
 14. Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ
 15. § 2. Адміністративна юрисдикція. Підсудність справ
 16. § 3. Адміністративно-територіальний устрій українських земель і місцеві органи управління
 17. 3.2. Удосконалення правового регулювання попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 18. 3.1 Зарубіжний досвід щодо порядку ухвалення та проголошення рішення адміністративного суду
 19. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -