<<
>>

Фіксація результатів обшуку

Про проведення обшуку слідчий складає протокол, який є обов’язковим засобом фіксації. У протоколі мають міститися такі відомості: підстави для проведення обшуку; відомості про об’єкт, в якому було проведено обшук; відомості про особу, в якої було проведено обшук; дані про спеціаліста, який здійснював фотозйомку або відеозапис; відомості про фото- чи відеоапаратуру, приладдя до неї, відеокасету; дані про умови зйомки; дії слідчого та результати обшуку; заяви та зауваження присутніх під час слідчої дії осіб, зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого та пошукової групи.

Усі предмети і документи, які підлягають вилученню, слідчий повинен перелічити в протоколі обшуку чи у доданому до нього опису із зазначенням їх назви, кількості, розміру, ваги, кольору, матеріалу, з якого вони виготовлені, та індивідуальних ознак. Щодо кожного предмета повинно бути зазначено, в якому саме місці та за яких обставин його виявлено. У необхідних випадках вилучені об’єкти мають бути на місці обшуку упаковані та опечатані. Протокол обшуку і опис вилучених об’єктів підписують слідчий, поняті, особа, в якої проводилася слідча дія, та присутні особи.

До факультативних (додаткових) засобів фіксації слід віднести: фотозйомку та відеозапис, складання планів, таблиць, схем, графіків, рисунків, креслень та ін. Про застосування вказаних засобів фіксації має бути зазначено у протоколі, а фотографії та відеокасети додані до нього.

Відеозапис доцільно застосовувати під час фіксації ходу та результатів обшуку, якщо слідчому необхідно одержати уяву про способи приховання різного роду предметів і цінностей, характер використаних злочинцем схованок тощо. При проведенні відеозйомки суттєве значення має не лише сам факт виявлення предметів, але й їх кількість, асортимент та спосіб збереження, поведінка і реакція осіб, в яких проводиться обшук. Об’єктами зйомки можуть бути місця виявлення об’єктів, самі об’єкти, а також обстановка місця проведення обшуку.

Зйомку необхідно починати з моменту пред’явлення слідчим постанови про проведення обшуку, роз’яснення прав та обов’язків учасникам слідчої дії та пропозиції особі, в якої проводиться обшук, добровільно видати предмети (документи), що мають значення для встановлення істини у справі та цікавлять слідство. У цьому випадку важливо чітко зафіксувати реакцію особи, в якої проводиться обшук, її відповідь та інші дії.

При виявленні схованки проводиться оглядовий відеозапис, тобто фіксується сама схованка з навколишньою обстановкою у загальному виді до виїмки звідти предметів та у процесі виїмки. Після цього знімаються об’єкти (методом масштабної зйомки), що знаходилися у схованці та були вилучені з неї. Також за допомогою відеозапису фіксується добровільна видача речей, показ місця їхнього збереження, наявність спеціальних схованок (особливостей побудови, способів їх відчинення та маскування).

Після закінчення обшуку слідчий повинен проаналізувати одержану інформацію, поведінку допитуваного та його реакцію на поставлені питання, виявити помилки та прорахунки під час застосування тактичних прийомів. Суттєву допомогу в цьому надають перегляд відеоматеріалів або прослуховування звукозапису, де зафіксовані не тільки питання слідчого, а й репліки, інтонації, реакції і прояв емоцій з приводу тих чи інших фактів. Це дає можливість зрозуміти, чому застосовані до допитуваного методи впливу не дали очікуваних результатів, де саме і у чому слідчий припустився помилки.

Своєчасний та детальний аналіз результатів обшуку дає змогу встановити достовірність, допустимість, належність та достатність одержаної інформації, оцінити її правдивість і вірогідність, прогнозувати поведінку допитуваного на подальших етапах досудового розслідування.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та завдання обшуку.

2. Види обшуку.

3. Правові підстави обшуку.

4. Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку.

5. Тактичні прийоми проведення обшуку.

6. Особливості обшуку особи.

7. Особливості фіксації ходу та результатів обшуку.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Фіксація результатів обшуку:

 1. Нерідко вищестоящі судові інстанції не приймають як підтвердження факту належного повідомлення учасника процесу про дату судового засідання поштові повідомлення про вручення адресату поштового відправлення. Яким чином ЦПК регулюється це питання?
 2. ЦПК передбачає різні способи вручення судових повісток. За якими критеріями перевіряється належне повідомлення про дату судового засідання?
 3. 3.1. Процесуальний статус і значення в кримінальному провадженні інформації, отриманої з інформаційних систем
 4. Фотозйомка при проведенні слідчих дій
 5. Лекція 13 Тактика слідчого огляду та освідування
 6. Лекція 14 Тактика затримання підозрюваного
 7. Тактика затримання підозрюваних на транспорті
 8. Лекція 15 Тактика обшуку
 9. Поняття, завдання та види обшуку
 10. Фіксація результатів обшуку
 11. Лекція 16 Тактика допиту
 12. Лекція 17 Тактика пред’явлення для впізнання
 13. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та етапи проведення
 14. Лекція 18 Тактика слідчого експерименту
 15. Види слідчого експерименту
 16. § 4. Наукові засади взаємодії між слідчими й оперативними підрозділами в процесі розкриття і розслідування злочинів
 17. § 2. Основні етапи слідчого огляду місця події
 18. § 2. Наукові основи підготовки до проведення обшуку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -