<<
>>

§ 2. Особливості застосування норм права як форми реалізації права

Застосування норм права як специфічна форма правореалі­зації має певні характерні ознаки:

по-перше, це владна організуюча діяльність, яка здійснюється тільки уповноваженими компетентними суб’єктами;

по-друге, метою цієї діяльності є сприяння адресатам право­вих норм у реалізації належних їм прав та обов’язків;

по-третє, ця діяльність носить похідний характер, оскільки забезпечує реалізацію права третіми особами;

по-четверте, це комплексна правореалізаційна діяльність, оскільки застосування одних норм одночасно вимагає дотри­мання, виконання і використання інших;

нарешті, по-п’яте, право на правозастосовну діяльність зли­вається з обов’язком її здійснення.

Застосуванням норм права займаються компетентні дер­жавні органи і посадовці, що здійснюють цю діяльність суворо в межах наданих їм повноважень і втручаються у природний хід реалізації права у таких випадках:

І) коли суб’єкти не можуть самі, без допомоги компетентних органів реалізувати свої права і виконати обов’язки, оскільки

у певних випадках права й обов'язки у конкретних суб'єктів не можуть виникнути без відповідної діяльності цих органів;

2} коли є спір щодо наявності або обсягу суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, або спір щодо правового факту, який є підставою виникнення, зміни або припинення суб’єктивних прав та юридичних обов'язків;

3) якщо необхідно здійснити передбачений законом контроль за правильністю набуття прав і покладення обов’язків;

4) коли виникає необхідність у державному примусі, у при­тягненні до відповідальності за неправомірну поведінку.

Правозастосування - це складна послідовна діяльність, що здійснюється в кілька стадій.

<< | >>
Источник: Васильєв А.С.. ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ. Підручник. За загальною редакцією доктора юридичних наук А. С. Васильєва. Київ, КНТ - 2010. 2010

Еще по теме § 2. Особливості застосування норм права як форми реалізації права:

 1. 5. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина
 2. § 33. Поняття і види тлумачення норм права. Суб'єкти і значення тлумачення норм права.
 3. § 34. Поняття реалізації норм права, її форми і види.
 4. § 36. Акти застосування норм права.
 5. 20.3. Форми безпосередньої правореалізації
 6. 20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права
 7. § 1. Поняття і форми реалізації адміністративно-правових норм
 8. § 3. Особливості підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб
 9. Нормотворча діяльність органів влади Автономної Республіки Крим як особлива форма реалізації їх компетенції
 10. Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій
 11. 7. Правовий механізм реалізації земельно-правових норм
 12. 2.1. Теоретико–правові засади діяльності міліції, інших правоохоронних органів по забезпеченню реалізації правового статусу неповнолітніх.
 13. § 1. Поняття реалізації норм права та її форм
 14. § 2. Особливості застосування норм права як форми реалізації права
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -