<<
>>

Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу

1. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. - К.: Знання, 2005. – 375 с.

2. Журавський В.С., Зайчук О.В., Копиленко О. Л., Оніщенко Н.М. Правові системи сучасності: Глобалізація.

Демократизм. Розвиток / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Інститут законодавства Верховної Ради України / В.С. Журавський (заг.ред.). – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 294 с.

3. Лафитский В. Сравнительное правоведение в образах права: В 2 т. Том 1. – М.: Статут, 2010. – 432 с.; Том 2. – М.: Статут, 2011. – 416 с.

4. Леже Раймон. Великие правовые системы современности. – М.: Wolters Kluwer, 2010. – 592 с.

5. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) : Монографія. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304с.

6. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. – М.: Проспект, 2011. - 784 с.

7. Садовська О.М. Правова система Італії: загальнотеоретична характеристика основних елементів : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.М. Садовська; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 20 с.

8. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. - М. : Норма, 2011. – 368с.

9. Ситар І.М. Правові системи сучасності (західна традиція права): навч. посіб. / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2009. – 408 с.

10. Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: академический курс. Учебник для ВУЗов – К.:Издательство: Iн Юре, 2008. – 208 с.

11. Тихомиров Д.О. Юридична діяльність в англо-американській правовій сім'ї (теоретико-правові аспекти): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 [Електронний ресурс] /; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2009. — 16 с.

12. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи : Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. – Х. : Одіссей, 2002. – 592 с.

13. Чернецька О.В., Шилінгов В.С. Правові системи сучасності : Навч. посібник / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2003. – 102 с.

14. Шкляр Т.О. Загально-теоретична концепція правової системи суспільства: основні положення // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 19 (58).– № 2. – С. 106–112.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013

Еще по теме Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу:

  1. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
  2. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
  3. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
  4. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -