<<
>>

Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу

1. Байтин М.И. Сущность и основные функции государства. – Саратов: Изд-во Сарат. yн-та, 1979. – 303 с.

2. Бермічева О.В. Соціальна функція держави в Україні: Автореф. дис. … канд.

юрид. наук: 12.00.01 / Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 18 с.

3. Варич О.Г. Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенденції розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. – К., 2006. – 22 с.

4. Григонис Э.П. Механизм государства (теоретико-правовой аспект) : автореф. дис.... д-ра юрид. наук : 12.00.01. – СПб., 2000. – 42 с.

5. Гусарєв С.Д., Калюжний Р.А., Тихомиров О.Д. Українська та російська традиції державорозуміння // Науковий вісник НАВСУВ. – 2005. – №5. – С.3–9.

6. Джураєва О.О. Класифікація функцій сучасної держави // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 140–146

7. Джураєва О.О. Функції сучасної держави дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. – Одеса, 2006. – 220 с.

8. Копейчиков В.В. Механизм Советского государства. – М.: Юрид. лит., 1968. – 215 с.

9. Лемак В., Лемак О. Функції сучасної держави: новий зміст в умовах глобалізації // Публічне право. – 2011. – № 1. – С.108–115.

10. Лощихін О. Економічна функція у системі функцій сучасної держави: деякі питання теорії // Право України. – 2006. – № 8. – С.29–34.

11. Наливайко Л.Р. До питання про визначення поняття функцій держави // Вісник Запоріз. нац. ун-ту : зб. наук. Серія. Юридичні науки. – 2005. – №. – С.51–57.

12. Наливайко Л.Р. До питання про визначення поняття «механізм Української держави» // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 10. – С. 92–96.

13. Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія. – Х. : Право, 2009. – 597 с.

14. Онопенко П.В. Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація : автореф. дис. ... канд. юрид.

наук : 12.00.01. – К., 2005. – 20 с.

15. Падалко Г. До сучасного розуміння наукової категорії «функція держави» (загальний огляд проблеми)// Право України. – 2006. – № 8. – С. 63–69.

16. Пікуля Т.О. Правоохоронні органи України в механізмі держави : монографія. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2005. – 200 с.

17. Пікуля Т.О. «Сучасна інтерпретація поняття «механізм держави» // Національне та міжнародне право в сучасному вимірі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 вересня 2012 року. – у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – ч.1.

18. Погорілко В.Ф. Функції Української держави та їх правові основи // Бюл. М-ва юстиції України. – 2004. – № 1 (27). – С. 9–17.

19. Сердюк В. Еволюція функцій держави в процесі розвитку суспільства // Юридична Україна. – 2006. – № 12. – С.21–27.

20. Теоретичні засади удосконалення діяльності державного апарату України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Ракул; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2010. – 17 с.

21. Шанин А. А. Сущность и содержание государства : соотношение понятий [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conference.kemsu.ru/ GetDocsFile?id=11672&table=papers_file&type=0&conn=confDB

22. Шаповал В.М. Феномен Державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти [Електронний ресурс] // Право України. – 2003. – №8. – Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=12&d=398

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013

Еще по теме Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу:

  1. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
  2. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
  3. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
  4. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -