<<
>>

Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу

1. Бандурка А.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія : підруч. / А.М. Бандурка. – Х. : Вид НУВС, 2002. – 336 с.

2. Гусарєв С.Д. До питання про види юридичної практичної діяльності // Часопис Київського університету права.

– 2005. – №4. – С. 36–40.

3. Гусарєв С.Д. Класифікаційні критерії у загальній характеристиці юридичної діяльності // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – 2006. – №1. – С.33–41.

4. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти. – К.: Знання, 2005. – 375 с.

5. Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності) : навч. посіб. – 4-те вид. – К. : Знання, 2010. – 495 с.

6. Жалинский А.Э. Введение в специальность «Юриспруденция»: профессиональная деятельность юриста : учеб. для вузов. – М. : Проспект, 2007. – 160 с.

7. Легін Л.М. Теоретичні основи дослідження законодавчого процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2007. – № 3. – С.143–149.

8. Перерва Ю.М. Деякі питання експертизи законопроектів в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Випуск 42. – Харків : Вид-во Нац. Ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 166–171.

9. Перерва Ю. М. Законотворчість як вид правотворчої діяльності // Право і Безпека. – 2005. – Т.4. – № 4. – С. 27–30.

10. Перерва Ю.М. Попереднє опрацювання законопроектів у комітетах Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 103–110.

11. Скакун О. Ф. Юридична деонтологія : підруч. для ВНЗ / Х. : Еспада, 2008. – 390 с.

12. Ющик О.І. До раціоналізації законодавчого процесу (методологічні питання) : Правове регулювання економіки. Збірн. наук. праць. Вип. 4. – К.: КНЕУ, 2003.– С. 95–103.

13. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу : Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 519 с.

14. Ющик О.І. Теоретичні проблеми законодавчого процесу: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 /; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2005. – 44 с.

15. Ющик О.І. Управлінню законодавчим процесом – системний комплексний підхід // Бюллетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 12.– С. 16–26.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013

Еще по теме Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -