<<
>>

Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах

У зв'язку з ускладненням криміногенної ситуації в окремих регіонах все більш поширеними стають випадки, коли оперативним підрозділам, чи окремим оперативним працівникам самостійно приходиться діяти в особливих, часто екстремальних умовах.

Такі умови можуть бути викликані як масовими безпорядками, міжетнічними конфліктами, зіткненнями протилежних політичних сил, так і техногенними катастрофами та природними явищами. Вони проявляються в дезорганізації основних сфер життєдіяльності окремих населених пунктів та регіону в цілому, як це було під час повіні на Закарпатті навесні 2010 р. чи обледенінні та пошкодженні електромереж в центральних областях України в грудні 2008 р. Виконання оперативними працівниками службових завдань в таких умовах суттєво ускладнюється впливом на них екстремальних факторів, які здатні викликати розлад психічної рівноваги, особливо у молодих працівників, що мало місце внаслідок масового безладдя в Києві 9 березня 2001 р. при політичному протистоянні чи під час похорон загиблих шахтарів в Донбасі. В екстремальних умовах проходила вся діяльність органів внутрішніх справ по забезпеченню правопорядку при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в квітні 1986 р.

Надзвичайні умови можуть виникнути при затриманні озброєної злочинної групи, переслідуванні озброєних дезертирів, звільненні захоплених заручників, перебуванні в засідці для затримання озброєного злочинця, веденні переговорів віч-на-віч з озброєними злочинцями, масових безпорядках, проникненні в організовану злочинну групу, розкритті резонансних тяжких злочинів, при порятунку людей і рятувальних роботах. В діяльності оперативного працівника надзвичайні умови виникають так часто, що про них можна говорити як про звичайні, але від цього не змінюється важливість належної підготовки працівника до дій в таких умовах.

За даними англійських дослідників, професія поліцейського за своєю стресогенністю посідає друге місце після професії шахтаря у переліку 35 найбільш типових спеціальностей і оцінюється у 7,7 бала за 10-бальною шкалою.

Для порівняння: стресогенність роботи пожежника оцінюється у 6,3 бала, службовця відділу кадрів — у 6 балів, військовослужбовця — у 4,7 бала.

Симптомами стресу є надмірна втома, що може супроводжуватися високою активністю; почуття провини, смутку, апатії, депресії, безнадії; відсутність об'єктивної оцінки власних здібностей; неспроможність визнати сам факт стресу. Фізичні ознаки стресу мають прояв у вигляді втоми, головного болю, болю у спині, виразки шлунку.

За своїми індивідуальними ознаками працівники реагують на стрес декількома видами поведінки:

- агресія — активна протидія стресу через подолання перешкод, нейтралізація причин стресу, розв'язання конфліктної ситуації. Агресія може проявлятися у фізичному, побутовому, словесному вигляді. Досить часто ця агресія стає причиною порушень дисципліни та законності;

- пасивна поведінка — неспроможність або небажання протидіяти стресу. Як правило, така поведінка призводить до тривалої депресії, емоційної напруги, почуття безнадії та може стати причиною суїциду, пияцтва, службової недбалості;

-тимчасове полегшення — використання людиною психологічних прийомів захисту. Найтиповішими з них є переміщення (переведення негативних почуттів), відкидання (свідоме заперечення існування неприємностей, відкидання значимості стресу) та інтелектуалізація (раціональне усвідомлення причин стресу і примирливе ставлення до їх існування).

Як правило, прийоми подолання стресу добре відомі. Це, перш за все, виявлення причин стресу, правильна організація свого часу та дотримання певного режиму, розумна наполегливість у досягненні мети, підтримання добрих стосунків з колегами, обмежене вживання алкоголю, відмова від інших шкідливих звичок.

Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах має свої особливості, перш за все, при попередньому відборі кандидатів для виконання оперативно-службових завдань в надзвичайних умовах. Вони обов'язково мають пройти психодіагностичне обстеження, використовуючи для цього центри психологічної діагностики та психологів органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

При вивченні особливостей характеру працівника необхідно звернути увагу на наявність таких рис як імпульсивність, агресивність, неврівноваженість, оскільки такі якості характеру можуть привести до невитриманої поведінки, емоційно-вольової нестійкості в стресових умовах, немотивованої агресії, або проявитись в конфліктності з колегами по службі і у відносинах з громадянами. До виконань оперативно-службових завдань в надзвичайних умовах не рекомендується залучати працівників, які пережили раніше психічні травми (недавня трагічна втрата близької людини, родича, перебування в якості заручника, загибель на його очах друзів, дітей і т.п.); при наявності у близьких родичів важких психічних захворювань, випадків суїцида, при нездоровій ситуації в сім'ї, важких захворюваннях близьких родичів, за якими потрібен постійний догляд.

Важливою ознакою придатності працівника до виконання обов'язків в надзвичайних умовах є його соціально-психологічна здатність до адаптації, його комунікативні якості, розуміння ситуації і готовність працювати за наявних обставин. Людина завжди знаходиться в соціальному оточенні і її діяльність залежить від уміння налагоджувати відносини з іншими людьми. В надзвичайних умовах суспільні відносини можуть бути напруженими, конфліктними, соціально-збудженими, навіть ворожими. Виконання оперативно-службових завдань в таких умовах ускладнюється.

Комунікативні можливості або уміння досягти психологічного контакту і взаєморозуміння з оточуючими у кожної людини різні. Тому важливо при підготовці оперативних працівників до діяльності в надзвичайних умовах звернути особливу увагу на освоєння прийомів і методів спілкування з оточенням в надзвичайних умовах.

Взагалі підготовка оперативного працівника до діяльності в надзвичайних умовах носить комплексний характер. Вона має включати в себе інформаційну, професійну, бойову, фізичну і психологічну підготовку.

Інформаційна підготовка включає вивчення нормативно-правових актів, регламентуючих оперативно-розшукову діяльність в конкретних надзвичайних умовах (накази, інструкції, розпорядження органів влади, законодавчі акти, укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів), обґрунтування цілей і завдань, які ставляться перед оперативними працівниками в конкретній ситуації, ознайомлення з причинами виникнення надзвичайних умов і наслідками (технічної аварії, природогенного характеру, етнічного конфлікту, політичного протистояння і т.п.).

Професійна підготовка передбачає, що працівник в силу своїх навичок, умінь, досвіду, знань може виконати в надзвичайних умовах поставлені перед ним завдання, він добре володіє прийомами і методами яких необхідно вжити для виконання завдань. Бойова і фізична підготовка полягає в тому, що оперативний працівник уміє володіти табельною зброєю, спеціальними технічними засобами, які можуть бути використані для виконання завдання, він фізично підготовлений до застосування сили, в нього розвинуті воля і виносливість, спритність і кмітливість, без яких в надзвичайних умовах не обійтись. Психологічна підготовка включає: усвідомлення необхідності і здатності особисто виконати завдання, забезпечення психологічної сумісності з іншими оперативними працівниками, які виконують такі ж завдання, згуртованість оперативного підрозділу і взаємна довіра членів колективу, вміння подолати психологічні труднощі, почуття взаємовиручки, взаємодопомоги, впевненості в собі і в своїх товаришах.

Психологічна підготовка оперативних працівників до діяльності в надзвичайних умовах повинна включати в себе формування впевненості в законності виконуваної роботи, переконаності в гуманності і необхідності застосовуваних заходів, почуття правової і соціальної захищеності працівника і його сім'ї, готовності нести службу в складних кліматичних і побутових умовах, емоційної стійкості при виконанні завдання в умовах соціальної ізоляції і навіть ворожого ставлення до працівника оточуючих, вміння надати первинну медичну допомогу собі і товаришам, готовності до застосування зброї, спецзасобів, фізичної сили, вміння при необхідності приймати і виконувати самостійні рішення, навичок спілкування з злочинцями, які ведуть себе агресивно, передбачити таку агресію і відповідно діяти. Поведінка оперативного працівника в надзвичайних ситуаціях оперативно-розшукової діяльності визначається його професійною компетентністю, мотивацією і особистою психологічною підготовленістю до подолання труднощів.

15.4.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах:

 1. 2.1. Теоретико–правові засади діяльності міліції, інших правоохоронних органів по забезпеченню реалізації правового статусу неповнолітніх.
 2. Засоби криміналістичної техніки
 3. Організаційно-підготовчі заходи до проведення допиту
 4. Пред’явлення для впізнання: поняття, види та етапи проведення
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 6. Особливості правового регулювання праці засуджених залежно від виду виправної колонії
 7. Правові засади попередження та протидії адміністративним правопорушенням в Україні та їх місце в системі адміністративного примусу
 8. 2.2. Державно-правові основи охорони державного кордону України
 9. Слово до читача
 10. 5.2. Характеристика окремих галузевих оперативних підрозділів
 11. Використання конфіденційного співробітництва
 12. Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -