<<
>>

Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді

1. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді, який розглядає справу одноособово, адміністративна справа розглядається в тому самому адміністративному суді іншим суддею, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.

2. У разі задоволення відводу (самовідводу) комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, адміністративна справа розглядається в тому самому адміністративному суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду, суд вирішує питання про передачу справи до іншого адміністративного суду в порядку, встановленому статтею 22 цього Кодексу.

(Із доповненнями, внесеними згідно із

Законом України від 05.06.2009 р. N 1475-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття містить правила визначення складу суду для розгляду справи у разі відведення судді або всього складу суду. Її спрямовано на забезпечення розгляду належним складом суду.

Наслідки відводу судді, який розглядає справу одноособово

2. Якщо задоволено заяву про відвід (у тому числі самовідвід) судді, який розглядав справу одноособово, справу належить передати для розгляду іншому судді того ж суду (частина перша коментованої статті). Передача справи від відведеного судді до іншого судді здійснюється відповідно до правил розподілу справ між суддями (див., зокрема, пункт 5 коментарю до статті 107 КАСУ).

У разі заявлення і задоволення відводу одному із суддів колегії в апеляційному адміністративному суді, заступник голови апеляційного адміністративного суду - голова судової палати повинен внести зміни до складу такої колегії суддів, оскільки саме він наділений правом формування колегій відповідно до пункту 2 частини другої статті 29 Закону України "Про судоустрій України".

У разі заявлення і задоволення відводу одному із суддів колегії у Вищому адміністративному суді України, заступник голови Вищого адміністративного суду України - голова судової палати повинен внести зміни до складу такої колегії суддів, оскільки саме він наділений правом формування колегій відповідно до пункту 2 частини другої статті 42 Закону України "Про судоустрій України".

У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу в порядку провадження за винятковими обставинами в складі колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, Голова Судової палати в адміністративних справах на підставі пункту 2 частини третьої статті 53 Закону України "Про судоустрій України" включає до відповідної колегії інших суддів у кількості відведених суддів. Однак це не обов'язково робити, якщо при відведенні судді склад суду залишається повноважним для розгляду справи і ухвалення рішення, тобто відповідає вимогам частини шостої статті 24 КАСУ.

3. При передачі справи потрібно дотримуватися принципу, зазначеного у Рекомендації N (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи "Незалежність, дієвість і роль суддів": "на розподіл судових справ між суддями не повинно впливати бажання однієї зі сторін у справі чи будь-якої особи, яка є заінтересованою в результатах цієї справи". Такий розподіл можна здійснювати, наприклад, жеребкуванням, через систему автоматичного розподілу за алфавітним порядком або через іншу подібну систему. Доцільно, на наш погляд, щоб порядок розподілу судових справ між суддями затверджували збори суддів відповідного суду.

Наслідки відводу судді (суддів) при колегіальному розгляді справи

4. Якщо задоволено заяву про відвід (у тому числі самовідвід) комусь із суддів з колегії суддів, до розгляду справи залучається інший суддя (судді), щоб кількісний склад суду відповідав вимогам статті 24 КАСУ. Частина друга коментованої статті допускає й інший варіант - справу може бути передано на розгляд іншої колегії суддів.

5. Якщо задоволено заяву про відвід (у тому числі самовідвід) усьому складу суду, справу належить передати іншій колегії суддів.

Неможливість утворити новий склад суду

6. Якщо після задоволення відводів, у тому числі самовідводів, суддям або за наявності підстав, визначених у статті 28 КАСУ, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи внаслідок відсутності суддів, які можуть безперешкодно розглядати справу, суд постановляє ухвалу про передачу справи до іншого адміністративного суду в порядку, встановленому статтею 22 КАСУ. Цей механізм може бути застосовано, зокрема, й у разі заявлення відводу всім суддям адміністративного суду, якщо однією зі сторін в адміністративній справі є суд або голова суду чи інший суддя цього суду.

Розгляд справи після відведення судді

7. Розгляд справи після відведення судді (суддів) та його (їх) заміни починається спочатку, якщо суд уже розпочав судовий розгляд адміністративної справи (див. частину другу статті 26 КАСУ).

Глава 3

СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді:

 1. Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство
 2. Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді
 3. Стаття 30. Заява про відвід (самовідвід)
 4. Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід)
 5. Стаття 32. Наслідки відводу (самовідводу) судді
 6. Стаття 66. Експерт
 7. Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді
 8. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 9. Особи, які беруть участь у справі
 10. Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
 11. Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)
 12. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у праві.
 13. Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні
 14. Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -