<<
>>

Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді

1. Суддя не може брати участі в розгляді адміністративної справи і відводиться:

1) якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач;

2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду справи;

3) якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді;

5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною третьою статті 151 цього Кодексу.

2. Суддя відводиться також за наявності обставин, встановлених статтею 28 цього Кодексу.

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

(Із доповненнями, внесеними згідно із

Законом України від 05.06.2009 р. N 1475-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає обставини, за яких може бути відведений суддя. Метою статті є забезпечити довіру до суду, незаінтересованість і неупередженість суду, а також усунути від розгляду суддів, які можуть бути заінтересовані у результатах розгляду справи.

Підстави для відводу (самовідводу) судді

2. Підстави для відводу, у тому числі самовідводу судді можна умовно поділити на безумовні - які чітко визначені законом, й оцінні - які вимагають оцінки.

Безумовні підстави

3. Безумовними є такі підстави:

1) суддя під час попереднього вирішення цієї або пов'язаної з нею справи брав участь у процесі як представник (стаття 56), секретар судового засідання (стаття 63), свідок (стаття 65), експерт (стаття 66), спеціаліст (стаття 67), перекладач (стаття 68 КАСУ);

2) суддя є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі (КАСУ не розмежовує членів сім'ї та близьких родичів, але такого розмежування для вирішення питання про відведення судді не потрібно.

Підставою для відводу є також перебування судді у відносинах свояцтва, тобто якщо позивачем, відповідачем, третьою особою чи їх представником є, наприклад, близький родич дружини/чоловіка судді);

3) суддя є членом сім'ї, родичем іншого судді, що входить до складу цього ж суду, або родичем дружини (чоловіка) такого судді;

4) ті, що визначені статтею 28 КАСУ.

Наявності цих юридичних фактів (фактів-станів) достатньо для того, щоб суддя був відведений.

Оцінні підстави

4. Оцінними є такі підстави:

1) суддя прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи;

2) є інші, крім уже зазначених, обставини, що викликають сумнів у неупередженості судді (наприклад, суддя висловив думку стосовно змісту майбутнього рішення у справі ще до його ухвалення тощо).

5. Перша підстава дозволяє особам, які беруть участь у справі, у разі наявності у них доказів можливої заінтересованості судді у вирішенні справи заявляти відвід судді. Якщо суддя вважає, що він прямо чи опосередковано заінтересований у результаті розгляду справи, то він повинен заявити самовідвід (наприклад, якщо справа стосується інтересів друзів чи знайомих, колишньої дружини/чоловіка судді тощо).

6. Для відведення судді за другою підставою необхідно обґрунтувати наявність обставин, які об'єктивно можуть вказувати на можливу упередженість судді. Для відведення достатньо об'єктивно обґрунтованого припущення про упередженість судді.

Водночас в одній зі справ Верховний Суд України дійшов висновку, що самого лише факту, що суддя, яка розглядає справу, колись працювала у підпорядкуванні позивача, недостатньо для висновку про упередженість судді та її відведення, на чому наполягав відповідач98.

Правові наслідки розгляду справи суддею, який підлягав відводу (самовідводу)

7. У разі розгляду справи суддею, який не міг брати участь у розгляді і вирішенні справи і підлягав відводу (самовідводу) відповідно до коментованої статті за наявності безумовних підстав, судове рішення має бути скасоване судом вищої інстанції на підставі пункту 1 статті 204 або пункту 1 частини третьої статті 227 КАСУ (справу розглянуто неповноважним складом суду), якщо воно оскаржене з цих мотивів.

При цьому неважливо, чи було заявлено відвід під час розгляду справи, чи ні.

8. Якщо ж особа, яка бере участь у справі, заявляла відвід судді з оцінних підстав, проте його безпідставно не було задоволено, то судове рішення має бути скасоване судом вищої інстанції на підставі пункту 2 статті 204 або пункту 2 частини третьої статті 227 КАСУ (в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної чи касаційної інстанції обґрунтованою), якщо воно оскаржене з цих мотивів.

9. Якщо особа на час розгляду справи не знала про наявність обставин, що є підставами для відводу судді, але дізналася про них згодом, вона може використати їх для оскарження судового рішення. Це рішення так само може бути скасоване судом вищої інстанції у зв'язку з неповноважним складом суду.

10. Якщо ж особа знала про наявність обставин, що є підставою для відводу, але своєчасно (у строки, визначені частиною третьою статті 30 КАСУ) відводу не заявляла, то це означає, що вона суду довіряла, а тому, на наш погляд, вона втрачає право на задоволення поданої з цих мотивів скарги на судове рішення.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді:

 1. Стаття 22. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого
 2. Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді
 3. Стаття 31. Порядок вирішення питання про відвід (самовідвід)
 4. Стаття 150. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді
 5. Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
 6. Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами
 7. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 8. Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду
 9. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 10. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
 11. Стаття 23. Заяви про самовідвід та відводи
 12. Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -