<<
>>

Стаття 265. Поворот виконання судових рішень

1. Питання про поворот виконання судового рішення вирішує суд апеляційної чи касаційної інстанції, якщо, скасувавши судове рішення (визнавши його нечинним або таким, що втратило законну силу), він закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або відмовляє у задоволенні адміністративного позову чи задовольняє позовні вимоги у меншому розмірі.

2. У випадках, встановлених частиною першою цієї статті, суд, ухвалюючи нове судове рішення, повинен зобов'язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим судовим рішенням або визначити інший спосіб і порядок здійснення повороту виконання.

3. Якщо питання про поворот виконання судового рішення не було вирішене судом апеляційної чи касаційної інстанції, заява відповідача про поворот виконання розглядається адміністративним судом, у якому знаходиться справа. Заяву про поворот виконання може бути подано протягом одного року з дня виникнення підстав для повороту виконання.

4. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується.

5. Суд розглядає заяву про поворот виконання у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, і постановляє ухвалу, яку може бути оскаржено у загальному порядку. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.

(Із доповненнями, внесеними згідно із

Законом України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття регулює порядок вирішення питання про поворот виконання судового рішення, яке було скасоване або змінене, зокрема, у такий спосіб, що стягувач повинен повернути боржнику те, що він отримав за таким судовим рішенням. Стаття спрямована забезпечити інтереси добросовісного боржника, який виконав судове рішення, яке, як згодом виявилося, було помилковим.

2. Особливості повороту виконання у деяких категоріях адміністративних справа визначено наступною статтею.

Вирішення питання про поворот виконання судового рішення судом вищої інстанції

3. Суд апеляційної інстанції, а також суд касаційної інстанції, зокрема й Верховний Суд України у разі скасування чи зміни судового рішення, яке вже було виконано, одночасно може вирішити питання про поворот його виконання, якщо це необхідно для відновлення правового становища, що існувало до виконання судового рішення. Поворот виконання може відбуватися у різні способи:

1) якщо рішення мало майновий характер, тоді суд зобов'язує позивача (стягувача) повернути відповідачеві (боржнику) безпідставно стягнене чи одержане;

2) якщо позивач (стягувач) не може повернути, наприклад, індивідуально визначене майно, то на нього може бути покладено обов'язок компенсувати відповідачеві (боржнику) вартість цього майна;

3) якщо у зв'язку зі скасуванням чи зміною судового рішення відновлює дію якийсь нормативно-правовий акт чи його положення, тоді суд може покласти на відповідача (боржника) обов'язок опублікувати оголошення про це в офіційному виданні, у якому було опубліковано акт, за аналогією з частиною одинадцятою статті 171 КАСУ;

4) будь-який інший спосіб, необхідний для відновлення попереднього становища, що існувало до виконання судового рішення, або інше поновлення прав та інтересів відповідача (боржника).

Вирішення питання про поворот виконання судового рішення за наслідками його перегляду за нововиявленими обставинами

4. Незважаючи на відсутність прямої вказівки у коментованій статті, аналогічні рішення суд може прийняти за наслідками провадження за нововиявленими обставинами, якщо він скасовує чи змінює попереднє судове рішення, що було вже виконано. Необхідність застосування аналогії тут зумовлена наявністю таких самих підстав для повороту, а також необхідності досягти цілей цієї статті - повернути до попереднього становища.

Вирішення питання про поворот виконання судового рішення судом, де знаходиться справа

5. Якщо питання про поворот виконання судового рішення, що вже виконане, не вирішив суд, який скасував чи змінив судове рішення, тоді це питання може бути окремо розглянуте в адміністративному суді, у якому знаходиться справа, за заявою відповідача (боржника). Зазвичай це адміністративний суд першої інстанції, якому повертається справа. Однак відповідач (боржник) може подати заяву відразу до суду апеляційної чи касаційної інстанції, поки там ще знаходиться справа.

6. Заяву про поворот виконання може бути подано у межах одного року з дня набрання законної сили рішенням, яким скасоване або змінене судове рішення, що було виконане. За подання заяви про поворот виконання судовий збір не сплачується - це просто нагадування, оскільки законом не встановлено й обов'язку сплачувати у цьому випадку судовий збір.

7. Суд у складі одного професійного судді (частина п'ята статті 257 КАСУ) розглядає заяву про поворот виконання у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Задовольняючи заяву, суд повинен зобов'язати позивача повернути відповідачеві безпідставно стягнене з нього за скасованим чи зміненим судовим рішенням, або визначити інший спосіб і порядок здійснення повороту виконання.

Неприбуття у судове засідання осіб, які беруть участь у справі, не перешкоджає судовому розгляду цього питання, якщо вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, тобто з дотриманням вимог глави 3 "Судові виклики і повідомлення" розділу II КАСУ.

Коментована стаття не встановлює строку розгляду питання про поворот виконання, однак, на наш погляд, тут допустимо застосовувати десятиденний строк з дня надходження заяви за аналогією з порядком вирішення більшості інших процесуальних питань під час виконання судових рішень.

8. Ухвалу суду, як про задоволення заяви про поворот виконання судового рішення, так і про відмову у задоволенні цієї заяви, може бути оскаржено у загальному порядку, тобто з урахуванням того, суд якої інстанції постановив таку ухвалу, та вимог глав 1 - 3 розділу IV "Перегляд судових рішень" КАСУ.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 265. Поворот виконання судових рішень:

  1. Стаття 185. Право на апеляційне оскарження
  2. Стаття 206. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
  3. Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції
  4. Стаття 231. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
  5. Стаття 232. Зміст постанови суду касаційної інстанції
  6. Стаття 253. Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами
  7. Стаття 257. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах
  8. Стаття 265. Поворот виконання судових рішень
  9. Стаття 266. Особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ
  10. § 7. Виконання рішень адміністративних судів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -