<<
>>

Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції

1. Адміністративна справа реєструється у день її надходження до адміністративного суду апеляційної інстанції в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.

2. Отримавши апеляційну скаргу, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її відповідність вимогам статті 187 цього Кодексу і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження.

3. Суддя-доповідач повертає апеляційну скаргу, подану після закінчення строків апеляційного оскарження, особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.

4. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку адміністративного судочинства;

2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою особи від апеляційної скарги;

3) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою.

5. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 187 цього Кодексу, застосовуються правила статті 108 цього Кодексу. Ухвали про залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті апеляційного провадження можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

6. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті апеляційного провадження разом із доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала апеляційну скаргу, а апеляційна скарга залишається у справі. Іншим особам, які беруть участь у справі, надсилається копія відповідної ухвали.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із

законами України від 05.06.2009 р. N 1475-VI,

від 07.07.2010 р. N 2453-VI)

Предмет регулювання та цілі статті

1.

Стаття визначає дії, які вчиняються в адміністративному суді апеляційної інстанції після надходження адміністративної справи з апеляційною скаргою (апеляційними скаргами). Зокрема, стаття у загальному вигляді регламентує порядок вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

2. Стаття спрямована на забезпечення неупередженого розподілу судових справ в адміністративному суді апеляційної інстанції та на відкриття апеляційного провадження за відсутності перешкод для цього.

Реєстрація і розподіл справ в адміністративному суді апеляційної інстанції

3. Адміністративна справа, що надійшла до адміністративного суду апеляційної інстанції, реєструється в день її надходження до адміністративного суду апеляційної інстанції у відповідному підрозділі апарату суду. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації апарат суду повинен передати справу судді-доповідачу, який визначається в порядку черговості, встановленому з урахуванням спеціалізації суддів, розрахункових норм часу, необхідного для розгляду справ, і поправних коефіцієнтів до них.

Вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження

4. Суддя-доповідач не пізніше трьох днів після одержання ним адміністративної справи повинен вирішити питання щодо відкриття апеляційного провадження.

5. Якщо апеляційну скаргу подано без додержання встановлених статтею 187 КАСУ вимог щодо форми, структури апеляційної скарги та додатків до неї або не сплачено судовий збір у належному розмірі чи відсутнє підтвердження про це, суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення скарги без руху. В ухвалі суддя-доповідач вказує на недоліки апеляційної скарги, спосіб їх усунення і встановлює строк, достатній для усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунуті у встановлений строк, суддя-доповідач постановляє ухвалу про повернення апеляційної скарги (частина третя коментованої статті).

За аналогією із процесом у суді першої інстанції (стаття 108 КАСУ) суддя-доповідач своєю ухвалою повертає апеляційну скаргу також, якщо:

1) особа, яка її подала, до відкриття апеляційного провадження подала заяву про відкликання апеляційної скарги;

2) апеляційну скаргу подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності відповідно до частин другої та третьої статті 48 КАСУ;

3) апеляційну скаргу від імені особи, яка бере участь у справі, подано особою, яка не має повноважень на ведення справи (зокрема, якщо скаргу подав представник, у довіреності якого не зазначено право оскаржувати судові рішення);

4) справа не підсудна цьому адміністративному суду апеляційної інстанції відповідно до статті 184 КАСУ.

Виходячи зі змісту частини шостої статті 186 КАСУ, суддя-доповідач своєю ухвалою повертає апеляційну скаргу, подану після закінчення строків на апеляційне оскарження, якщо відсутня заява (клопотання) про поновлення такого строку (у такому тлумаченні за аналогією враховано положення частини третьої статті 214 КАСУ).

6. За аналогією зі статтею 109, частиною четвертою статті 214 КАСУ суддя-доповідач постановляє ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження, якщо:

1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку адміністративного судочинства (наприклад, оскаржено судове рішення, яке не може бути предметом апеляційного оскарження відповідно до статті 185 КАСУ; також ця підстава була важливою для перехідного періоду, коли багато рішень у справах, розглянутих за правилами цивільного чи господарського судочинства, після набрання чинності КАСУ помилково оскаржувалися за правилами адміністративного судочинства);

2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою цієї особи від апеляційної скарги на це саме судове рішення;

4) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою цієї особи на це саме судове рішення, поданою з тих самих підстав;

5) наступила смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися з апеляційною скаргою, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

7. За відсутності зазначених вище перешкод суддя-доповідач постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження.

Оскарження судових рішень, що перешкоджають апеляційному провадженню

8. Ухвали судді-доповідача про залишення апеляційної скарги без руху, її повернення чи відмову у відкритті апеляційного провадження можуть бути оскаржені у касаційному порядку, оскільки вони перешкоджають подальшому провадженню у справі (частина друга статті 211 КАСУ).

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції:

  1. Стаття 89. Сплата і повернення судового збору
  2. Стаття 185. Право на апеляційне оскарження
  3. Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції
  4. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
  5. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
  6. 3.1. Відповідність угоди про визнання вини міжнародно-правовим стандартам захисту прав людини
  7. Додатки
  8. 3.2. Провадження у справах про встановлення інших фактів, що мають юридичне значення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -