>>

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................ 6

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ........................................................................................................

23

1.1. Методологічні основи вчення про кримінально-процесуальні функції 23

1.2. Поняття та ознаки кримінально-процесуальних функцій................ 33

1.3. Система кримінально-процесуальних функцій................................. 51

1.4. Види кримінально-процесуальних функцій...................................... 68

Висновки до розділу 1...................................................................................... 79

РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО- ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ............... 82

2.1. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності

прокурора......................................................................................................... 82

2.2. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності

слідчого........................................................................................................... 102

2.3. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності

керівника органу досудового розслідування................................................ 107

2.4. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності

оперативних підрозділів................................................................................. 110

2.5. Функціональна спрямованість діяльності кримінально-процесуальної

суду та слідчого судді..................................................................................... 113

2.6. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності

потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.....................

118

2.7. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності

свідка та його адвоката................................................................................... 123

2.8. Функціональна спрямованість діяльності кримінально-процесуальної представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.... 127 Висновки до розділу 2....... 131

РОЗДІЛ 3 КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ОСНОВОПОЛОЖНОГО (ПЕРВИННОГО) РІВНЯ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ.......... 134

3.1. Функція кримінального переслідування та її реалізація у

кримінальному провадженні....................................................................... 134

3.1.1. Функція кримінального переслідування: поняття та сутність.. 134

3.1.2. Форми кримінального переслідування: проблеми конституювання 159

3.1.3. Суб'єкти кримінального переслідування: поняття, система,

класифікація................................................................................................. 173

3.1.4. Проблеми реалізації функції кримінального переслідування в

досудовому та судовому провадженнях та шляхи їх вирішення.............. 180

3.1.5. Реалізація функції кримінального переслідування, що здійснюється

у формі приватного обвинувачення............................................................ 192

3.2. Функція захисту та її реалізація у кримінальному провадженні... 199

3.2.1. Функція захисту: поняття та сутність........................................ 199

3.2.2. Проблеми реалізації функції захисту в досудовому та судовому

провадженнях та шляхи їх вирішення........................................................ 211

3.3. Функція правосуддя та її реалізація в кримінальному провадженні ... 242

3.3.1. Функція правосуддя: поняття та сутність.................................. 242

3.3.2. Проблеми реалізації судом функції правосуддя та шляхи їх

вирішення.....................................................................................................

249

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4 ПОХІДНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ........................................................................ 271

4.1. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в

кримінальному провадженні....................................................................... 271

4.2. Кримінально-процесуальні функції паралельного (приєднаного) рівня

та їх реалізація у кримінальному провадженні.......................................... 341

4.3. Кримінально-процесуальна функція обслуговуючого рівня та її

реалізація у кримінальному провадженні України.................................... 358

Висновки до розділу 4................................................................................. 365

ВИСНОВКИ................................................................................................. 367

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:................................................... 375

523

ДОДАТКИ

| >>
Источник: ГЛОВЮК Ірина Василівна. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 14. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 15. § 2. Характеристика страхового механизма обеспечения безопасности личности.
 16. § 1. Понятие и сущность страхования жизни и здоровья сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
 17. § 2. Перспективы развития обязательного страхования сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
 18. 4.2.1. Створення та державна реєстрація компанії
 19. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -