<<

ЗМІСТ

ЗМІСТ
Розділ 1
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА
І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА............................................................................................З
1.1.
Предмет теорії держави і права...........................................................................З
1.2. Теорія держави і права в системі суспільних наук..........................4
1.3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук....................................................................................................................5
1.4. Функції теорії держави і права.............................................................................7
1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна...........................9
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................10
Розділ 2
МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 11
2.1. Поняття і призначення методології.............................................................11
2.2. Структура методології теорії держави і права................................12
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................18
Розділ З
СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА 19
3.1. Поняття суспільства і форми його організації.................................19
3.2. Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі соціального регулювання............................................22
3.3. Держава і право в політичній системі суспільства......................23
3.4. Поняття громадянського суспільства........................................................25
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................28
Розділ 4
ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ....................................................................................................29
4.1. Основні теорії виникнення держави............................................................29
4.2. Загальна характеристика первісного суспільства........................31
4.3. Передумови та умови виникнення держави........................................34
4.4. Основні шляхи виникнення держави..........................................................36
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................37
Розділ 5
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ....................................................................................................................38
5.1. Сутність держави..............................................................................................................38
5.2. Основні властивості держави..............................................................................39
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................42
233
ЗМІСТ
Розділ 1
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА
І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА............................................................................................З
1.1.
Предмет теорії держави і права...........................................................................З
1.2. Теорія держави і права в системі суспільних наук..........................4
1.3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук....................................................................................................................5
1.4. Функції теорії держави і права.............................................................................7
1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна...........................9
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................10
Розділ 2
МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 11
2.1. Поняття і призначення методології.............................................................11
2.2. Структура методології теорії держави і права................................12
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................18
Розділ З
СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА 19
3.1. Поняття суспільства і форми його організації.................................19
3.2. Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі соціального регулювання............................................22
3.3. Держава і право в політичній системі суспільства......................23
3.4. Поняття громадянського суспільства........................................................25
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................28
Розділ 4
ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ....................................................................................................29
4.1. Основні теорії виникнення держави............................................................29
4.2. Загальна характеристика первісного суспільства........................31
4.3. Передумови та умови виникнення держави........................................34
4.4. Основні шляхи виникнення держави..........................................................36
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................37
Розділ 5
ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ....................................................................................................................38
5.1. Сутність держави..............................................................................................................38
5.2. Основні властивості держави..............................................................................39
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................42
233

Розділ 1

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА

І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА...................................................

1.1. Предмет теорії держави і права..............................................

1.2. Теорія держави і права в системі суспільних наук...............

1.3. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук...................................................................................................

1.4. Функції теорії держави і права...............................................

1.5. Теорія держави і права як навчальна дисципліна..................

Запитання і завдання для самоконтролю......................................

Розділ 2

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 11

2.1. Поняття і призначення методології........................................

2.2. Структура методології теорії держави і права......................

Запитання і завдання для самоконтролю......................................

Розділ З

СПІВВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ І ПРАВА 19

3.1. Поняття суспільства і форми його організації.......................

3.2. Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі соціального регулювання............................................22

3.3. Держава і право в політичній системі суспільства..

3.4. Поняття громадянського суспільства........................

Запитання і завдання для самоконтролю.........................

Розділ 4

ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ...........................................................

4.1. Основні теорії виникнення держави.........................

4.2. Загальна характеристика первісного суспільства..

4.3. Передумови та умови виникнення держави...........

4.4. Основні шляхи виникнення держави......................

Запитання і завдання для самоконтролю.......................

Розділ 5

ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ..................................................................

5.1. Сутність держави......................................................

5.2. Основні властивості держави...................................

Запитання і завдання для самоконтролю.......................

233

Розділ 6
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ......................................................................................................................43
6.1. Поняття функцій держави......................................................................................43
6.2. Класифікація функцій держави.........................................................................44
6.3. Форми і методи здійснення функцій держави...................................49
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................50
Розділ 7
ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ..................................................................................................................51
7.1. Поняття і основні критерії типології держав....................................51
7.2. Формаційний підхід до типології держав..............................................52
7.3. Цивілізаційний підхід до типології держав.........................................54
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................57
Розділ 8
ФОРМА ДЕРЖАВИ...........................................................................................................................58
8.1. Поняття форми держави..........................................................................................58
8.2. Форма державного правління............................................................................59
8.3. Форма державного устрою....................................................................................64
8.4. Міждержавні об'єднання.........................................................................................67
8.5. Державний режим............................................................................................................70
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................73
Розділ 9
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ...............................................................................................................74
9.1. Поняття і структура механізму держави................................................74
9.2. Поняття і ознаки державних органів.........................................................75
9.3. Види державних органів...........................................................................................76
9.4. Принципи організації і функціонування
механізму держави..........................................................................................................76
9.5. Державна служба..............................................................................................................78
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................80
Розділ 10
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА 81
10.1. Соціологічні та політологічні концепції держави........................81
10.2. Теорія соціально-правової держави............................................................82
10.3. Тенденції розвитку соціально-правової держави
в Україні.....................................................................................................................................85
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................87
234
Розділ 6
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ......................................................................................................................43
6.1. Поняття функцій держави......................................................................................43
6.2. Класифікація функцій держави.........................................................................44
6.3. Форми і методи здійснення функцій держави...................................49
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................50
Розділ 7
ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ..................................................................................................................51
7.1. Поняття і основні критерії типології держав....................................51
7.2. Формаційний підхід до типології держав..............................................52
7.3. Цивілізаційний підхід до типології держав.........................................54
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................57
Розділ 8
ФОРМА ДЕРЖАВИ...........................................................................................................................58
8.1. Поняття форми держави..........................................................................................58
8.2. Форма державного правління............................................................................59
8.3. Форма державного устрою....................................................................................64
8.4. Міждержавні об'єднання.........................................................................................67
8.5. Державний режим............................................................................................................70
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................73
Розділ 9
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ...............................................................................................................74
9.1. Поняття і структура механізму держави................................................74
9.2. Поняття і ознаки державних органів.........................................................75
9.3. Види державних органів...........................................................................................76
9.4. Принципи організації і функціонування
механізму держави..........................................................................................................76
9.5. Державна служба..............................................................................................................78
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................80
Розділ 10
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ.
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА 81
10.1. Соціологічні та політологічні концепції держави........................81
10.2. Теорія соціально-правової держави............................................................82
10.3. Тенденції розвитку соціально-правової держави
в Україні.....................................................................................................................................85
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................87
234
Розділ 6

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ....................................................................

6.1. Поняття функцій держави........................................

6.2. Класифікація функцій держави...............................

6.3. Форми і методи здійснення функцій держави.......

Запитання і завдання для самоконтролю.......................

Розділ 7

ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ.................................................................

7.1. Поняття і основні критерії типології держав.........

7.2. Формаційний підхід до типології держав...............

7.3. Цивілізаційний підхід до типології держав............

Запитання і завдання для самоконтролю.......................

Розділ 8

ФОРМА ДЕРЖАВИ.......................................................................

8.1. Поняття форми держави...........................................

8.2. Форма державного правління..................................

8.3. Форма державного устрою.......................................

8.4. Міждержавні об'єднання..........................................

8.5. Державний режим.....................................................

Запитання і завдання для самоконтролю.......................

Розділ 9

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ................................................................

9.1. Поняття і структура механізму держави.................

9.2. Поняття і ознаки державних органів.......................

9.3. Види державних органів..........................................

9.4. Принципи організації і функціонування

механізму держави...........................................................

9.5. Державна служба......................................................

Запитання і завдання для самоконтролю.......................

Розділ 10

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВИ.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА 81

10.1. Соціологічні та політологічні концепції держави

10.2. Теорія соціально-правової держави......................

10.3. Тенденції розвитку соціально-правової держави

в Україні............................................................................

Запитання і завдання для самоконтролю.......................

234

Розділ 11
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА 88
11.1. Виникнення права...........................................................................................................88
11.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями...................90
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................95
Розділ 12
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА,
ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ 96
12.1. Поняття і ознаки права.............................................................................................96
12.2. Принципи права................................................................................................................99
12.3. Соціальна цінність права.....................................................................................100
12.4. Функції права....................................................................................................................101
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................102
Розділ 13
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 103
13.1. Поняття правового регулювання................................................................103
13.2. Предмет і методи правового регулювання.......................................104
13.3. Способи і типи правового регулювання..............................................105
13.4. Стадії правового регулювання.......................................................................107
13.5. Механізм правового регулювання та його структура..........108
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................109
Розділ 14
НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 110
14.1. Поняття і види соціальних норм..................................................................110
14.2. Поняття і ознаки норм права...........................................................................112
14.3. Структура норм права.............................................................................................114
14.4. Формальне вираження структури правових норм....................117
14.5. Класифікація правових норм...........................................................................118
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................119
Розділ 15
ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА............................................................................................120
15.1. Поняття форм (джерел) права.........................................................................120
15.2. Основні види форм (джерел) права в сучасних правових системах...................................................................................................................................121
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................124
Розділ 16
ПРАВОТВОРЧІСТЬ........................................................................................................................125
16.1. Поняття і сутність правотворчості............................................................125
235
Розділ 11
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА 88
11.1. Виникнення права...........................................................................................................88
11.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями...................90
Запитання і завдання для самоконтролю.............................................................95
Розділ 12
ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА,
ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ 96
12.1. Поняття і ознаки права.............................................................................................96
12.2. Принципи права................................................................................................................99
12.3. Соціальна цінність права.....................................................................................100
12.4. Функції права....................................................................................................................101
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................102
Розділ 13
МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 103
13.1. Поняття правового регулювання................................................................103
13.2. Предмет і методи правового регулювання.......................................104
13.3. Способи і типи правового регулювання..............................................105
13.4. Стадії правового регулювання.......................................................................107
13.5. Механізм правового регулювання та його структура..........108
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................109
Розділ 14
НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 110
14.1. Поняття і види соціальних норм..................................................................110
14.2. Поняття і ознаки норм права...........................................................................112
14.3. Структура норм права.............................................................................................114
14.4. Формальне вираження структури правових норм....................117
14.5. Класифікація правових норм...........................................................................118
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................119
Розділ 15
ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА............................................................................................120
15.1. Поняття форм (джерел) права.........................................................................120
15.2. Основні види форм (джерел) права в сучасних правових системах...................................................................................................................................121
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................124
Розділ 16
ПРАВОТВОРЧІСТЬ........................................................................................................................125
16.1. Поняття і сутність правотворчості............................................................125
235
Розділ 11

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ СУТНОСТІ ПРАВА 88

11.1. Виникнення права........................................................

11.2. Поняття праворозуміння та його основні напрями..

Запитання і завдання для самоконтролю............................

Розділ 12

ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВА,

ЙОГО ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ 96

12.1. Поняття і ознаки права................................................

12.2. Принципи права...........................................................

12.3. Соціальна цінність права.............................................

12.4. Функції права...............................................................

Запитання і завдання для самоконтролю............................

Розділ 13

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 103

13.1. Поняття правового регулювання................................

13.2. Предмет і методи правового регулювання................

13.3. Способи і типи правового регулювання....................

13.4. Стадії правового регулювання....................................

13.5. Механізм правового регулювання та його структура...

Запитання і завдання для самоконтролю................................

Розділ 14

НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ 110

14.1. Поняття і види соціальних норм.....................................

14.2. Поняття і ознаки норм права...........................................

14.3. Структура норм права......................................................

14.4. Формальне вираження структури правових норм........

14.5. Класифікація правових норм...........................................

Запитання і завдання для самоконтролю................................

Розділ 15

ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА................................................

15.1. Поняття форм (джерел) права.........................................

15.2. Основні види форм (джерел) права в сучасних правових системах................................................................

Запитання і завдання для самоконтролю...........

Розділ 16

ПРАВОТВОРЧІСТЬ

16.1. Поняття і сутність правотворчості............

235

16.2. Принципи правотворчості..................................................................................126
16.3. Поняття і стадії правотворчого процесу.............................................127
16.4. Способи і види правотворчості.....................................................................128
16.5. Законодавчий процес і його особливості...........................................129
16.6. Юридична (законодавча) техніка...............................................................132
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................133
Розділ 17
СИСТЕМА ПРАВА І її ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 134
17.1. Поняття і структура системи права...........................................................134
17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути..................................136
17.3. Загальна характеристика основних галузей права..................138
17.4. Співвідношення матеріального і процесуального права .. 140
17.5. Публічне і приватне право..................................................................................140
17.6. Співвідношення національного і міжнародного права......141
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................142
Розділ 18
СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 143
18.1. Поняття системи законодавства та її структура.........................143
18.2. Співвідношення системи права і системи законодавства. 144
18.3. Поняття і ознаки нормативно-правового акта............................146
18.4. Чинність нормативно-правових актів....................................................147
18.5. Систематизація нормативно-правових актів.................................149
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................152
Розділ 19
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 153
19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин................................153
19.2. Структура правових відносин та її елементи.................................154
19.3. Зміст правовідносин...................................................................................................155
19.4. Класифікація правових відносин.................................................................156
19.5. Суб'єкти правовідносин........................................................................................158
19.6. Об'єкти правових відносин................................................................................159
19.7. Юридичні факти.............................................................................................................160
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................162
Розділ 20
ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ.....................................................................................................................163
20.1. Поняття і суть реалізації права......................................................................163
236
16.2. Принципи правотворчості..................................................................................126
16.3. Поняття і стадії правотворчого процесу.............................................127
16.4. Способи і види правотворчості.....................................................................128
16.5. Законодавчий процес і його особливості...........................................129
16.6. Юридична (законодавча) техніка...............................................................132
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................133
Розділ 17
СИСТЕМА ПРАВА І її ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 134
17.1. Поняття і структура системи права...........................................................134
17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути..................................136
17.3. Загальна характеристика основних галузей права..................138
17.4. Співвідношення матеріального і процесуального права .. 140
17.5. Публічне і приватне право..................................................................................140
17.6. Співвідношення національного і міжнародного права......141
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................142
Розділ 18
СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 143
18.1. Поняття системи законодавства та її структура.........................143
18.2. Співвідношення системи права і системи законодавства. 144
18.3. Поняття і ознаки нормативно-правового акта............................146
18.4. Чинність нормативно-правових актів....................................................147
18.5. Систематизація нормативно-правових актів.................................149
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................152
Розділ 19
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 153
19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин................................153
19.2. Структура правових відносин та її елементи.................................154
19.3. Зміст правовідносин...................................................................................................155
19.4. Класифікація правових відносин.................................................................156
19.5. Суб'єкти правовідносин........................................................................................158
19.6. Об'єкти правових відносин................................................................................159
19.7. Юридичні факти.............................................................................................................160
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................162
Розділ 20
ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ.....................................................................................................................163
20.1. Поняття і суть реалізації права......................................................................163
236
16.2. Принципи правотворчості..........................

16.3. Поняття і стадії правотворчого процесу...

16.4. Способи і види правотворчості..................

16.5. Законодавчий процес і його особливості..

16.6. Юридична (законодавча) техніка..............

Запитання і завдання для самоконтролю...........

Розділ 17

СИСТЕМА ПРАВА І її ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ 134

17.1. Поняття і структура системи права.....................................

17.2. Підстави поділу права на галузі й інститути.......................

17.3. Загальна характеристика основних галузей права.............

17.4. Співвідношення матеріального і процесуального права .

17.5. Публічне і приватне право...................................................

17.6. Співвідношення національного і міжнародного права.....

Запитання і завдання для самоконтролю.....................................

Розділ 18

СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ

АКТИ І ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 143

18.1. Поняття системи законодавства та її структура.........................143

18.2. Співвідношення системи права і системи законодавства. 144

18.3. Поняття і ознаки нормативно-правового акта..

18.4. Чинність нормативно-правових актів................

18.5. Систематизація нормативно-правових актів....

Запитання і завдання для самоконтролю...................

Розділ 19

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 153

19.1. Поняття і основні ознаки правових відносин....

19.2. Структура правових відносин та її елементи....

19.3. Зміст правовідносин............................................

19.4. Класифікація правових відносин........................

19.5. Суб'єкти правовідносин.......................................

19.6. Об'єкти правових відносин.................................

19.7. Юридичні факти..................................................

Запитання і завдання для самоконтролю...................

Розділ 20

ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЯ

20.1. Поняття і суть реалізації права

20.2. Види правореалізації.................................................................................................164
20.3. Форми безпосередньої правореалізації.................................................164
20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права...........................................................................................................................................166
20.5. Види правозастосування.......................................................................................168
20.6. Процес застосування норм права, його основні стадії........168
20.7. Поняття і загальна характеристика тлумачення права......170
20.8. Прогалини в законодавстві...............................................................................173
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................174
Розділ 21
ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 175
21.1. Поняття і ознаки правової поведінки.....................................................175
21.2. Правомірна поведінка.............................................................................................176
21.3. Види правомірної поведінки.............................................................................177
21.4. Протиправна поведінка — правопорушення.................................178
21.5. Юридичний склад правопорушення........................................................179
21.6. Види правопорушень................................................................................................180
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................181
Розділ 22
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 182
22.1. Поняття юридичної відповідальності.....................................................182
22.2. Ознаки юридичної відповідальності........................................................183
22.3. Мета і функції юридичної відповідальності....................................184
22.4. Принципи юридичної відповідальності...............................................185
22.5. Класифікація юридичної відповідальності
за галузевою ознакою..............................................................................................188
22.6. Класифікація юридичної відповідальності
за характером санкцій..............................................................................................190
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................191
Розділ 23
ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА 192
23.1. Поняття правової свідомості............................................................................192
23.2. Структура правосвідомості...............................................................................193
23.3. Функції правосвідомості.......................................................................................194
23.4. Види правосвідомості...............................................................................................195
23.5. Поняття, основні характеристики і функції
правової культури........................................................................................................195
23.6. Структура правової культури.........................................................................196
237
20.2. Види правореалізації.................................................................................................164
20.3. Форми безпосередньої правореалізації.................................................164
20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права...........................................................................................................................................166
20.5. Види правозастосування.......................................................................................168
20.6. Процес застосування норм права, його основні стадії........168
20.7. Поняття і загальна характеристика тлумачення права......170
20.8. Прогалини в законодавстві...............................................................................173
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................174
Розділ 21
ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 175
21.1. Поняття і ознаки правової поведінки.....................................................175
21.2. Правомірна поведінка.............................................................................................176
21.3. Види правомірної поведінки.............................................................................177
21.4. Протиправна поведінка — правопорушення.................................178
21.5. Юридичний склад правопорушення........................................................179
21.6. Види правопорушень................................................................................................180
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................181
Розділ 22
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 182
22.1. Поняття юридичної відповідальності.....................................................182
22.2. Ознаки юридичної відповідальності........................................................183
22.3. Мета і функції юридичної відповідальності....................................184
22.4. Принципи юридичної відповідальності...............................................185
22.5. Класифікація юридичної відповідальності
за галузевою ознакою..............................................................................................188
22.6. Класифікація юридичної відповідальності
за характером санкцій..............................................................................................190
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................191
Розділ 23
ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА 192
23.1. Поняття правової свідомості............................................................................192
23.2. Структура правосвідомості...............................................................................193
23.3. Функції правосвідомості.......................................................................................194
23.4. Види правосвідомості...............................................................................................195
23.5. Поняття, основні характеристики і функції
правової культури........................................................................................................195
23.6. Структура правової культури.........................................................................196
237
20.2. Види правореалізації............................................

20.3. Форми безпосередньої правореалізації..............

20.4. Правозастосування як особлива форма реалізації норм права

20.5. Види правозастосування

20.6. Процес застосування норм права, його основні стадії........168

20.7. Поняття і загальна характеристика тлумачення права......170

20.8. Прогалини в законодавстві

Запитання і завдання для самоконтролю

Розділ 21

ПОВЕДІНКА ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ 175

21.1. Поняття і ознаки правової поведінки................

21.2. Правомірна поведінка.........................................

21.3. Види правомірної поведінки..............................

21.4. Протиправна поведінка — правопорушення....

21.5. Юридичний склад правопорушення..................

21.6. Види правопорушень..........................................

Запитання і завдання для самоконтролю...................

Розділ 22

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 182

22.1. Поняття юридичної відповідальності................

22.2. Ознаки юридичної відповідальності.................

22.3. Мета і функції юридичної відповідальності.....

22.4. Принципи юридичної відповідальності............

22.5. Класифікація юридичної відповідальності

за галузевою ознакою..................................................

22.6. Класифікація юридичної відповідальності

за характером санкцій..................................................

Запитання і завдання для самоконтролю...................

Розділ 23

ПРАВОСВІДОМІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА

23.1. Поняття правової свідомості..............................

23.2. Структура правосвідомості................................

23.3. Функції правосвідомості....................................

23.4. Види правосвідомості.........................................

23.5. Поняття, основні характеристики і функції

правової культури.....................................................................

23.6. Структура правової культури.........................................

237

23.7. Правова культура суспільства і окремої особистості...........197
23.8. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм,
шляхи їх подолання....................................................................................................198
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................199
Розділ 24
ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК 200
24.1. Поняття законності.....................................................................................................200
24.2. Основні вимоги (принципи) законності...............................................201
24.3. Гарантії законності.....................................................................................................202
24.4. Поняття правопорядку...........................................................................................203
24.5. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку..........205
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................206
Розділ 25
ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО 207
25.1. Поняття і принципи правового статусу особи..............................207
25.2. Види правових статусів особи........................................................................208
25.3. Права і свободи як головна складова правового статусу 210
25.4. Класифікація прав і свобод................................................................................211
25.5. Обов'язки як елемент правового статусу особи...........................214
25.6. Забезпечення прав і свобод особи...............................................................216
25.7. Гарантії прав і свобод особи............................................................................217
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................219
Розділ 26
ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 220
26.1. Поняття і структура правової системи..................................................220
26.2. Романо-германська правова система......................................................221
26.3. Англосаксонська правова система.............................................................223
26.4. Система релігійного та звичаєвого права..........................................225
26.5. Проблеми формування світового правопорядку.......................227
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................228
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 229
238
23.7. Правова культура суспільства і окремої особистості...........197
23.8. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм,
шляхи їх подолання....................................................................................................198
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................199
Розділ 24
ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК 200
24.1. Поняття законності.....................................................................................................200
24.2. Основні вимоги (принципи) законності...............................................201
24.3. Гарантії законності.....................................................................................................202
24.4. Поняття правопорядку...........................................................................................203
24.5. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку..........205
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................206
Розділ 25
ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО 207
25.1. Поняття і принципи правового статусу особи..............................207
25.2. Види правових статусів особи........................................................................208
25.3. Права і свободи як головна складова правового статусу 210
25.4. Класифікація прав і свобод................................................................................211
25.5. Обов'язки як елемент правового статусу особи...........................214
25.6. Забезпечення прав і свобод особи...............................................................216
25.7. Гарантії прав і свобод особи............................................................................217
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................219
Розділ 26
ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 220
26.1. Поняття і структура правової системи..................................................220
26.2. Романо-германська правова система......................................................221
26.3. Англосаксонська правова система.............................................................223
26.4. Система релігійного та звичаєвого права..........................................225
26.5. Проблеми формування світового правопорядку.......................227
Запитання і завдання для самоконтролю..........................................................228
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 229
238
23.7. Правова культура суспільства і окремої особистості...

23.8. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм,

шляхи їх подолання..................................................................

Запитання і завдання для самоконтролю................................

Розділ 24

ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК 200

24.1. Поняття законності..........................................................

24.2. Основні вимоги (принципи) законності.........................

24.3. Гарантії законності...........................................................

24.4. Поняття правопорядку....................................................

24.5. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку.

Запитання і завдання для самоконтролю................................

Розділ 25

ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО 207

25.1. Поняття і принципи правового статусу особи..............

25.2. Види правових статусів особи........................................

25.3. Права і свободи як головна складова правового статусу

25.4. Класифікація прав і свобод..................................................

25.5. Обов'язки як елемент правового статусу особи.................

25.6. Забезпечення прав і свобод особи.......................................

25.7. Гарантії прав і свобод особи................................................

Запитання і завдання для самоконтролю....................................

Розділ 26

ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 220

26.1. Поняття і структура правової системи................................

26.2. Романо-германська правова система..................................

26.3. Англосаксонська правова система......................................

26.4. Система релігійного та звичаєвого права...........................

26.5. Проблеми формування світового правопорядку...............

Запитання і завдання для самоконтролю....................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

238

<< |
Источник: Волинка К. Г.. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 240 с.. 2003

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. 8.7.1. Смисловий зміст терміна лістинг
 3. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 4. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 5. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 6. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 7. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 8. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 10. 2.3. Становлення держави
 11. Региональные особенности жилищного страхования
 12. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 13. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 14. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 15. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -