Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку

1.Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим Кодексом.

2.Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися земельні ділянки у концесію, визначаються законом.

До частини першої. Відповідно до ст. 1 ЗУ "Про концесії", концесія - це "надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи орга­ном місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб 'єкту підприємницької діяльності) права на ство­рення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об 'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб 'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов 'язань по створенню (будівництву) та (або) управлінню (експлуатації) об 'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику". Перелік об'єктів концесії наведений у ст. З Закону і не містить прямої згадки про можливість концесії земельних ділянок. Натомість, ч. 5 ст. З ЗУ "Про концесії" передбачає, що для здійснення концесійної діяльності земельні ділянки надаються в оренду (див. ст. 93 ЗКУ та коментар до неї). Таке саме правило передбачено й у коментованій нормі.

М.М. Бахуринська звертає увагу на неузгодженість земельного та концесійного законо­давства, що виражається у розриві між процедурами надання земельної ділянки в оренду та надання об'єкту у концесію. Зокрема, це призвело до того, що, наприклад, Концесійний договір на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів-Краковець від 23.12.1999 був підписаний без укладення договору оренди та відведення відповідної земельної ділянки. Для уникнення подібних ситуацій висловлена слушна пропозиція внести зміни у законодавство, що передбачали б можливість використання земельної ділянки на титулі концесії відповідно до концесійного договору2'8.

До частини другої. Ч. 2 ст. 94 ЗКУ передбачає можливість надання земельних ділянок у концесію, проте лише у випадках, обумовлених законом. На сьогодні закон таких випадків не встановлює, і діє загальне правило ч. 1 ст. 94 ЗКУ. Аналогічне правила закріплене і у ч. 5 ст. З ЗУ "Про концесії".

Таким чином, на сьогодні концесія не є окремим різновидом права землекористування

.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку:

 1. Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності
 2. Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
 3. Виникнення права на земельну ділянку та документи, що посвідчують це право.
 4. Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою
 5. Земельний сервітут, оренда земельної ділянки, право постійного користування землею, суборенда.
 6. Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства
 7. Глава 16-1 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови
 8. § 5. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку
 9. 1. Земельна ділянка. Суб’єкти права власності на землю
 10. Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності
 11. Підстави припинення права власності на земельну ділянку та користування нею
 12. Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку
 13. Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку
 14. Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку
 15. Стаття 111. Обмеження прав на земельну ділянку
 16. Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку
 17. Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою
 18. Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -