Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку

1. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:

а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок;

б) при придбанні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;

в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;

г) за рішенням суду.

Загальна характеристика. Перелік підстав виникнення спільної часткової власності, передбачений коментованою статтею, фактично розширюється іншими нормами законодавства. Так, ч. 4 ст. 120 ЗКУ передбачено виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку у випадку придбання кількома особами будівлі або споруди.

Як видається, недоліками існуючої редакції ст. 87 ЗКУ є відсутність вказівки на можливість виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку при приватизації земельних ділянок (наприклад, у випадку, якщо на земельній ділянці знаходиться будинок, що перебуває у власності кількох осіб). Це призводить до того, що з урахуванням положень п. "в" ч. 2 ст. 89 ЗКУ (див. коментар) земельна ділянка надається співвласникам житлового будинку (навіть якщо будинок належить їм на праві спільної часткової власності) у спільну сумісну власність. Це істотно ускладнює використання земельної ділянки і особливо - розпорядження часткою у праві власності на неї, яку спершу необхідно визначати.

До пункту "а". Слід враховувати, що відповідно до ч. 2 ст. 88 ЗКУ, "Щоговір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в письмовій формі і посвідчується нотаріально ".

Таким чином, об'єднання ділянок різних власників можливе лише шляхом укладення і нотаріального посвідчення договору. Між тим, слід зазначити, що в усі часи закон ставився до спільної власності як явища вимушеного та в принципі небажаного і допускав таку власність лише у крайніх випадках. Це пов'язано із тим, що у разі єдиного неподільного права власності ймовірність виникнення різного роду конфліктів, а отже - і зниження ступеню ефективності використання земельної ділянки - є істотно меншою.

До пункту "б". Щодо придбання земельних ділянок за цивільно-правовими угодами див. главу 30 "Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод" ЗКУ та коментар до неї.

До пункту "в". Щодо набуття земельних ділянок у спільну власність в порядку прийняття спадщини див. див. ст. 131 ЗКУ та коментар до неї. Спадкування є найбільшим "джерелом" утворення спільної часткової власності на землю в Україні.

До пункту "г". Закон закріплює як окремий спосіб набуття спільної часткової власності "рішення суду" без зазначення будь-яких підстав, за наявності яких суд може прийняти відповідне рішення. На наш погляд, за таких умов суд не може "створювати" спільної часткової власності, він може лише визнавати існування такої власності у випадках, коли вона вже виникла із передбачених законом підстав.

<< | >>
Источник: Мірошниченко А. М., Марусенко Р. І.. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.. 2009

Еще по теме Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку:

 1. Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою
 2. Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності
 3. Чи допускається правопаступництво у справі за позовом про переведення прав та обов'язків покупця при порушенні переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності? Чи не пов'язано це право нерозривно з особою співвласника?
 4. Виникнення права на земельну ділянку та документи, що посвідчують це право.
 5. 1. Земельна ділянка. Суб’єкти права власності на землю
 6. Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності
 7. Підстави припинення права власності на земельну ділянку та користування нею
 8. Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку
 9. Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку
 10. Гаранти права власності на земельну ділянку. Земельні спори
 11. § 2. Способи і порядок припинення права власності на землю та права користування земельною ділянкою
 12. Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою
 13. § 1. Загальні підстави припинення права власності на землю та права користування земельною ділянкою
 14. Стаття 120. Перехід права власності на земельну ділянку при переході права на житловий будинок, будівлю або споруду
 15. § 5. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -