<<
>>

Види цивільно-правових проваджень.

Процес розгляду та вирішення цивільних справ судом називають цивільним процесом. Для забезпечення справедливого, неупередже- ного та своєчасного розгляду судових справ, пов'язаних із цивільно- правовими відносинами, необхідно встановити певні правила здійснення цього розгляду.

Ці правила встановлені Цивільним процесуальним кодексом України. Відповідно до норм цього кодексу розглядаються справи, які випливають із цивільних, трудових, житлових, земельних, соціальних, пенсійних, сімейних правовідносин.

Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України передбачено три види проваджень.

Найбільшу кількість цивільних справ розглядають в порядку позовного провадження. Ці справи розглядаються у випадках, коли одна зі сторін цивільних правовідносин подає позов до суду. У позовній заяві позивач визначає особу (відповідача), до якої він спрямовує свої вимоги, а також ті докази, якими він обгрунтовує свої вимоги. Як правило, позовна заява подається до суду за місцем проживання фізичної особи (відповідача) або розташування юридичної особи (відповідача). Водночас існують справи, позов у яких може подаватися за місцем проживання позивача. До таких справ належать, зокрема, справи про розірвання шлюбу, справи, що випливають із трудових, пенсійних, соціальних, житлових правовідносин та деякі інші. Про позов, який надійшов до суду, обов'язково повідомляють відповідача, він має право на зустрічний позов, а під час процесу обидві сторони мають право подавати докази, які обгрунтовують їх позицію і рішення суду приймається на основі оцінки цих доказів.

Наказне провадження полягає у виданні судового наказу — особливої форми судового рішення про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, яка має право на пред’явлення вимоги. Закон визначає, що судовий наказ може бути видано, якщо вимога, яку заявлено, ґрунтується на правочині, який вчинено в письмовій формі, і з поданих документів не вбачається спір про цю вимогу.

Наказ може бути виданий також у випадку, коли заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати, і в деяких інших випадках, передбачених законом. Для видання судового наказу зацікавлена сторона подає заяву до суду, зазначаючи боржника, до якого подано вимогу, її зміст і докази, що її доводять. У разі наявності достатніх підстав суддя видає наказ про задоволення заявлених вимог. При цьому розгляд заяви здійснюється без повідомлення та участі іншої сторони — боржника. І лише після видання наказу його копія надсилається до боржника. Протягом 10 днів боржник має право заявити свої заперечення проти стягнення. У цьому випадку наказ скасовується, а справа за бажанням заявника підлягає розгляду в порядку позовного провадження.

Особливим видом цивільного процесу є окреме провадження — вид непозовного цивільного судочинства, у порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи, або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав, або підтвердження наявності чи відсутності неоспо- рюваних прав. У справах окремого провадження відсутній спір учасників правовідносин, але особам необхідно юридично закріпити, підтвердити певні факти.

Висловіть припущення, які факти треба підтвердити, установити, закріпити фізичним чи юридичний особам для реалізації чи захисту своїх прав. Свої припущення порівняйте з нормами Цивільного процесуального кодексу, наведеними нижче.

З Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 234. Окреме провадження

(...) 2. Суд розглядає в порядку окремого провадження справи про:

1) обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

2) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

3) визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою;

4) усиновлення;

5) установлення фактів, що мають юридичне значення;

6) відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та

векселі;

7) передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність;

8) визнання спадщини відумерлою;

9) надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

10) обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

11) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

3. У порядку окремого провадження розглядаються також справи про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя,

яке мае дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі, про встановлення режиму окремого проживання за заявою подружжя та інші справи у випадках, встанов лених законом (...).

Принагідно зазначимо, що до 2005 р. в порядку цивільного судочинства також розглядалися справи, що випливають з адміністративно- правових відносин. Однак із набуттям чинності Кодексу адміністративного судочинства їх розгляд здійснюється відповідно до нього та в порядку адміністративного судочинства

1.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Види цивільно-правових проваджень.:

 1. Види цивільно-правових проваджень.
 2. Функції цивільного процесу України
 3. Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт і предмет цивільного процесу
 4. Джерела цивільного процесу. Аналогія закону та аналогія права
 5. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 6. § 1. Поняття принципів цивільного судочинства
 7. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 8. Джерела цивільного процесуального права
 9. 1. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права.
 10. 2. Поняття і види джерел цивільного процесуального права. Значення судової практики.
 11. 4. Поняття цивільного процесу (судочинства) та його задачі. Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.
 12. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань у структурі злочинності в Україні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -