<<
>>

Поняття та види адміністративного процесу та провадження.

Реалізація норми адміністративного права, як і норм прана будь- якої іншої галузі, потребує дотримання певної встановленої законодавством процедури. Для цього використовують адміністративне провадження — урегульовану процесуальними нормами адміністративного права сукупність дій, спрямованих на розгляд і вирішення органами державної влади або місцевого самоврядування певних адміністративних справ.

Необхідно зазначити, що серед юристів не існує єдиної думки щодо співвідношення понять «адміністративний процес» та «адміністративне провадження». Частина з них уважає ці поняття синонімами, інші вважають, що провадженням називають дії і розгляд справ про адміністративні правопорушення, а адміністративний процес передбачає прийняття рішень і розгляд будь-яких інших справ, пов’язаних з адміністративними правовідносинами, які не стосуються адміністративних правопорушень.

За характером справ, які розглядаються, розрізняють два види адміністративного провадження — юрисдикційне та неюрисдикційне. До юрисдикційних проваджень відносять ті, у яких існує певний адміністративно-правовий спор, на вирішення якого спрямоване провадження. Такими є, зокрема, провадження у справах про адміністративні правопорушення; провадження з розгляду скарг тощо. Неюрисдикційними провадженнями є провадження з розробки та прийняття нормативно-правових актів здійснення різних видів державних реєстрацій (транспортних засобів, нерухомості тощо).

Іноді адміністративні провадження поділяють залежно від органу, який його здійснює. Частину адміністративних проваджень здійснюють суди (у судовому порядку), однак більшість - несудові державні органи в адміністративному порядку.

2.

<< | >>
Источник: Наровлянський О.Д. 11 клас. Правознавство профільний рівень. 2011

Еще по теме Поняття та види адміністративного процесу та провадження.:

 1. § 2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності
 2. § 4. Адміністративно-процесуальний статус громадянина
 3. § 1. Адміністративне право Франції
 4. § 2. Адміністративне право Німеччини
 5. 1. «Адміністративна процедура» у змісті адміністративного процесу
 6. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 7. Поняття, види та класифікаційні ознаки рішень адміністративного суду
 8. Стан дослідження проблематики щодо рішень адміністративного суду у науковій доктрині
 9. 2.1 Учасники судового процесу та їх об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу на формування і ухвалення безпомилкових адміністративних судових рішень
 10. Підстави та порядок перегляду адміністративних судових рішень за винятковими і нововиявленими обставинами
 11. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 12. Поняття та зміст адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів
 13. Права і законні інтереси нотаріусів як об’єкт адміністративно- правового захисту
 14. 1.3. Адміністративна відповідальність нотаріусів як засіб протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні
 15. 2.1. Загальна характеристика та особливості притягнення нотаріусів до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією
 16. Поняття та значення адміністративних процедур в діяльності органів прокуратури України
 17. Види адміністративних процедур в діяльності органів прокуратури України
 18. 3.1. Юрисдикційні адміністративні процедури в діяльності органів прокуратури та можливості їх покращення
 19. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів
 20. Спрощення та гармонізація митних процедур: поняття, зміст, види
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -