<<
>>

Взаємодія слідчого з оперативним підрозділом в процесі досудового розслідування та після його зупинення

Необхідність взаємодії слідчого та оперативного підрозділу в процесі досудового розслідування диктується бажанням якісного вирішення його завдань. Зокрема, повно та якісно проведені окремі слідчі (розшукові) дії та оперативно- розшукові заходи, узгоджені між суб’єктами розкриття, дозволяють не тільки отримати дані для прийняття обґрунтованих процесуальних рішень, а й сприяють в кінцевому рахунку встановленню винної особи та обставин вчинення злочину, збору доказів та завершенню розслідування.

В процесі досудового розслідування потреба у взаємодії між слідчим та іншими учасниками розкриття злочину виникає:

При проведенні огляду місця події. З моменту надходження в чергову частину органу внутрішніх справ повідомлення (заяви) про вчинення кримінального правопорушення, оперативний черговий райвідділу забезпечує виїзд СОГ на місце події. Група складається зі слідчого, співробітника оперативного підрозділу, спеціаліста-криміналіста, при необхідності, кінолога зі службово-розшуковою собакою, судово-медичного експерта або лікаря, інших співробітників органу внутрішніх справ, спеціалістів залежно від характеру злочину. Керівником СОГ є слідчий, який не лише очолює групу в період проведення огляду місця події, а й організує взаємодію з її членами шляхом надання їм усних вказівок щодо виконання певних завдань, спрямованих на виявлення матеріальних слідів та обставин вчинення злочину, очевидців події тощо. Безпосередньо після проведення слідчої (розшукової) дії взаємодія між суб’єктами розкриття злочину може бути продовжена у формі спільного обговорення та аналізу результатів огляду, висунення версій та погодження початкових слідчих (розшукових) дій та інших заходів.

При повідомленні слідчому інформації, що не знайшла відображення в матеріалах кримінального провадження, але представляє інтерес для розкриття злочину. При передачі слідчому матеріалів за результатами проведення оперативним підрозділом слідчих (розшукових) дій певна інформація (наприклад, отримана в ході бесіди або в процесі спостереження за реакціями особи, її психологічним станом тощо) завжди залишається поза ними, оскільки не була чи не могла бути зафіксована письмово.

Іноді вона досить важлива, особливо на початковому етапі розслідування, оскільки може бути використана при провадження окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема при виборі тактичних прийомів, а також при плануванні розслідування. Певна інформація може бути накопичена оперативним підрозділом й при виконанні оперативно-розшукових заходів. Вона також вибірково може бути повідомлена слідчому (без розкриття джерел і способів її отримання) в якості даних орієнтуючого характеру. Як свідчить практика, це може мати значення при прийнятті окремих процесуальних рішень, тактичних рішень щодо вибору сукупності та послідовності проведення окремих слідчих (розшукових) дій, розробки узгодженого плану розслідування тощо.

Результативність розслідування покращується, коли постійно відбувається взаємний обмін інформацією, отриманої в процесі як оперативно-розшукової діяльності, так і при проведенні слідчих (розшукових) дій. Реалізовуючи узгоджений план, слідчий та співробітник оперативного підрозділу повинні підтримувати контакт, погоджувати всі зміни в термінах, послідовності проведення слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів, інформувати один одного про все, що може становити інтерес для учасників взаємодії.

Взаємодія слідчого й оперативного працівника при зупиненні досудового розслідування.

Досудове розслідування може бути зупинено після повідомлення особі про підозру у разі, якщо: 1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі в кримінальному провадженні; 2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме; 3) наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Якщо підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, слідчий виносить постанову про зупинення досудового розслідування, яка погоджується з прокурором. Якщо оголошується розшук підозрюваного, про це зазначається в указаній постанові.

Здійснення розшуку може бути доручено оперативним підрозділам, яким слідчим направляються відповідні матеріали для його організації.

Оперативний підрозділ, на якого покладено організацію розшукової роботи, періодично інформує слідчого про заходи, ужиті для встановлення

місцезнаходження підозрюваного. За необхідності слідчому надається можливість ознайомлення з матеріалами, отриманими оперативним шляхом.

Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного. Крім того, з метою розшуку підозрюваного робота зводитиметься й до таких дій, як, наприклад, направлення запитів у транспортні підприємства, де могли фіксувати дані про пасажира (повітряні, залізничні перевезення тощо); перевірки по криміналістичних обліках; направлення запитів у відповідні установи й організації (військкомати, бюро з працевлаштування, ЗАГСи, адресні бюро тощо); розміщення оголошень про розшук і фотографій у засобах масової інформації й інші дії, спрямовані на виявлення місцезнаходження особи.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття взаємодії при розслідуванні злочинів.

2. Принципи взаємодії слідчого з іншими підрозділами та службами органів внутрішніх справ.

4. Процесуальні та непроцесуальні форми взаємодії.

5. Форми взаємодії слідчого з іншими учасниками розслідування.

6. Взаємодія слідчого та оперативного підрозділу по зупинених кримінальних справах.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Взаємодія слідчого з оперативним підрозділом в процесі досудового розслідування та після його зупинення:

  1. Форми взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів
  2. Поняття, правові підстави та об’єкти розшукової діяльності слідчого
  3. Поняття криміналістичної методики, її система, завдання, принципи та місце в криміналістичній науці
  4. Лекція 22 Взаємодія учасників розкриття та розслідування злочинів
  5. Суб’єкти та форми взаємодії
  6. Взаємодія слідчого з оперативним підрозділом в процесі досудового розслідування та після його зупинення
  7. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
  8. ДОДАТКИ
  9. Предмет розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -