<<
>>

Класифікація слідів і зразків запаху людини та інших речових джерел

Класифікація слідів і зразків запаху, як і будь-яких інших речових джерел інформації, має важливе теоретичне і прикладне значення, дозволяє краще пізнати суть речових джерел інформації, що вивчаються, точніше визначити їх місце в числі собі подібних.

Однак даній проблемі в літературі приділялася недостатня увага. У цьому відношенні відомі роботи лише окремих авторів, зокрема Р. С. Бєлкіна [9, с. 79-78], П. Д. Біленчука [11, с. 10-11], А. І. Вінберга [16, с. 54], І. П. Крилова [35, с. 246, 248], М. В. Салтевського [53, с. 17; 54, с. 17-19; 55, с. 9-10; 56, с. 279-280] та ін. При цьому кожна із запропонованих класифікацій слідів запаху, маючи ті чи інші недоліки, містить у собі і певне раціональне зерно, яке може бути використане іншими авторами в процесі подальшого дослідження даної проблеми. Саме тому в ряді публікацій О. А. Кириченко зробив спробу піддати детальному аналізові існуючі варіанти класифікації слідів і зразків запаху і розробити на цій основі принципово новий варіант вирішення даної проблеми [12, с. 28-37; 27, с. 41-49; 28, с. 24-32 та ін.].

Дані дослідження були продовжені й В. Д. Басаєм (як разом з

О. А. Кириченком, так і самостійно) [1, с. 218-222; 2, с. 88-94; 30, с. 221-228; 31, с. 110-116; 32, с. 41-42; 33, с. 216-226 та ін.], у результаті чого з’явився його варіант науково обґрунтованої класифікації одоро- логічних об’єктів [4, с. 49-58], остаточний варіант якого може бути представлений наступним чином.

Загальна класифікація слідів запаху будь-яких речових джерел антиделіктних відомостей за походженням:

1. Сліди власного запаху речового джерела, склад яких зумовлений процесами життєдіяльності для живих істот і субстанційними властивостями для речових джерел неживої природи.

2. Сліди набутого запаху речового джерела, які, в свою чергу, поділяються на:

2.1. Сліди набутого запаху речового джерела тимчасового характеру, від яких дане джерело за певних умов може звільнитися.

2.2. Сліди набутого запаху речового джерела постійного характеру, від яких дане джерело звільнитися вже не зможе.

3. Сліди сукупного запаху речового джерела, які представлені сукупністю всіх чи частини названих різновидів слідів запаху.

4. Сліди фонового запаху, тобто сліди запаху інших речових джерел інформації, навколишніх носіїв слідів запаху.

5. Сліди остаточного запаху речового джерела, які складаються з усіх чи частини названих слідів запаху і у кінцевому підсумку підлягають дослідженню, в першу чергу, під час того чи іншого напрямку поза- лабораторних одорологічних досліджень [2, с. 96].

Спеціальна класифікація слідів і зразків запаху людини за походженням:

1. Сліди місцевого індивідуального запаху людини, які визначаються особливостями функціонування шкірних, потових, сальних та ендокринних залоз у ділянці окремих органів або тканин тіла людини.

2. Сліди сукупного індивідуального запаху людини, які складаються з усіх чи частини слідів місцевих індивідуальних запахів конкретної людини.

3. Сліди супутніх запахів людини, серед яких можуть бути виділені:

3.1. Сліди запахів одягу, в тому числі взуття та інших предметів постійного контакту з тілом людини (сліди запаху перуки, окулярів, ношених ювелірних виробів, годинника, гаманця, мобільного телефону, пейджера, кишенькового калькулятора або електронного записника та ін.).

3.2. Сліди запаху різноманітних функціональних змін, зумовлені захворюваннями, прийомом лікарських препаратів, фізичними навантаженнями, психічним перенапруженням та іншими змінами функціонального стану людини.

3.3. Сліди побутових запахів, тобто слідів запаху, які викликані побутовими умовами життя конкретної людини: слідів запаху предметів туалету (косметики, зубної пасти, парфуми та інших речовин індивідуальної гігієни); їжі; запахи, зумовлені шкідливими звичками (вживанням алкоголю або наркотиків, курінням та ін.); запахи житла (обстановки квартири і домашнього господарства, у тому числі домашніх тварин і птахів); слідів запаху предметів особистого побуту (прикрас, робочих інструментів, транспортних засобів, книг і т. п.) та ін.

3.4. Сліди професійних запахів, тобто слідів запаху, які набуті людиною у процесі здійснення трудових функцій поза побутом.

3.5. Сліди запаху громадських місць (громадського транспорту, повітряного середовища мікрорайону мешкання, по шляху на роботу і назад, видовищних закладів, магазинів та інших місць, які не є місцем роботи даної людини).

3.6. Сліди ситуативних запахів, тобто сліди запаху, утворення яких для даної людини носить ситуативний характер (сліди запаху бруду, фарби, нафтопродуктів та інших речовин, якими людина випадково забруднилася тощо).

4. Сліди сукупного загального запаху людини, який складається зі всіх перерахованих слідів запаху та із слідів запаху, якими людина володіє на момент запахового слідоутворення або отримання у неї зразків запаху.

5. Сліди фонового запаху людини, тобто запах об’єктів навколишнього оточення, у якому відбувається слідоутворення і знаходження сукупного загального запаху людини аж до його належної консервації у процесі збирання слідів чи отримання зразків запаху.

6. Сліди остаточного запаху людини, які складаються з усіх чи частини названих слідів або зразків запаху і у кінцевому підсумку підлягають лабораторному чи позалабораторному одорологічному дослідженню [2, с. 94-95].

У літературі немає відомостей про те, що хтось з авторів займався упорядкуванням термінології та класифікації одорологічних об’єктів. Тому В. Д. Басай розпочав спеціальне дослідження даної проблеми [1, с. 222-226; 2, с. 97-99; 4, с. 54-55; 30, с. 246-249; 31, с. 218-221; 32, с. 44-47; 33, с. 246-247 та ін.], в основу якого було покладено вивчення існуючої одорологічної практики та широкого кола відповідної літератури.

Класифікація слідів і зразків запаху за часом їх утворення щодо вирішення завдань переслідування злочинця або пошуку іншої людини за слідами її запаху на відкритій місцевості та інших речових джерел інформації за звичайних умов повинна відображати такі часові періоди:

1. Гарантованого пошуку людини за слідами її запаху на відкритій поверхні або інших речових джерелах по шляху її пересування.

2. Ускладненого пошуку людини за такими слідами запаху.

3. Неможливості пошуку людини за такими слідами запаху [2, с. 101; 4, с. 57].

З огляду на це, класифікація слідів і зразків запаху за часом їх утворення щодо вирішення задач лабораторного їх дослідження за допомогою нюху спеціально підготовленого собаки-детектора повинна відображати часові періоди:

1. Гарантованого лабораторного одорологічного дослідження слідів і зразків запаху людини та інших супутніх запахів.

2. Ускладненого лабораторного одорологічного дослідження таких експертних об’єктів.

3. Неможливості лабораторного одорологічного дослідження подібних експертних об’єктів [2, с. 101; 4, с. 57].

Зрозуміло, як у першій, так і в другій класифікації слідів і зразків запаху людини за часом їх утворення визначальну роль має взаємозв’язок між часовим періодом знаходження слідів і зразків запаху людини в незаконсервованому вигляді та їх концентрацією, яка, зрештою, і зумовлює гарантоване або ускладнене їх дослідження або взагалі неможливість отримання позитивних результатів одорологічного дослідження.

ПИТАННЯ 4

<< | >>
Источник: Т. О. Коросташова и др.. Курс лекцій з криміналістики. Основи одоро- логії / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,2012. - 56 с.. 2012

Еще по теме Класифікація слідів і зразків запаху людини та інших речових джерел:

  1. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний ____ статус одорології____
  2. Класифікація слідів і зразків запаху людини та інших речових джерел
  3. Засоби криміналістичної техніки
  4. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація
  5. § 2. Система розділу криміналістики (криміналістична техніка)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -