>>

Зміст

ПЕРЕДМОВА (д. ю. н., доц. Гриценко I. С.)......................................................... 5

ВСТУП (д. io. н., проф. Безклубий I. А.) ................................................................

6

§ 1. Витоки права українського народу (Безклубий I. A.,

Косянчук 77. С.)............................................................................ ..... ........................ 6

§ 2. Предмет навчальної дисципліни «Історія українського

права»............................................................................................. . ............................ 8

§ 3. Методи пізнання історії українського права.............................. 11

§ 4. Структура підручника «Історія українського права» ............. 12

РОЗДІЛ I. Першідержавні утворення натериторії нинішньої України (середина 1 тис. до н. e. — V ст. н. e.) (к. ю. н., проф. Котюк В. 0., д. io. н., доц. Захарченко 77. 77.)..................................................................................................................................... 14

§ 1. Скіфське царство: становлення держави і розвиток права..... 14

§ 2. Право античних міст-держав Північного Причорномор’я....... 16

§ 3. Державність і право Стародавньої України за даними Велесової книги — одна з маловідомих теорій

походження держави................................................................................................. 19

Запиташія для самоконтролю................................................................................. 26

Рекомендована література...................................................................................... 26

РОЗДІЛ II. Право Київської Pyci (д. ю. н., проф. Шевченко О. О.)................ 27

§ 1. Історіографія права............................................................................ 27

§ 2. Джерела права.....................................................................................

31

§ 3. Державне право................................................................................... 48

§ 4. Цивільне право.................................................................................... 51

§ 5. Кримінальне право і процес ............................................................ 56

Запитання для самоконтролю................................................................................ 67

Рекомендована література...................................................................................... 67

РОЗДІЛ III. Розвиток нрава в Галицькій і Волинській землях

(к. ю. н., доц. Цвєткова 70. В.)................................................................................. 68

§1. Історіографіяправа........................................................................... 68

§ 2. Джерела права..................................................................................... 69

§ 3. Державні установи............................................................................. 71

§ 4. Цивільне право..................................................................................... 78

§ 5. Шлюбно-сімейне право..................................................................... 80

§ 6. Кримінальне право............................................................................. 83

Запитання для самоконтролю................................................................................ 85

Рекомендована література...................................................................................... 86

РОЗДІЛ IV. Українське право другої половини XIV — середини

XVII ст. (к. і. н., доц. Самохвалов В. 77., Вовк О. Й.)......................................... 87

§ 1. Історіографія....................................................................................... 87

§ 2. Правова система Великого князівства Литовського................ 105

§ 3. Суб’єкти та об’єкти правовідносин..............................................

121

§ 4. Законодавча техніка XIV-XVI ст.................................................. 126

§ 5. Систематизація литовсько- руського права............................... 132

§ 6. Польське законодавство в західноукраїнських землях........... 135

§ 7. Цивільне право. Право власності.................................................. 136

§ 8. Зобов’язальні відносини................................................................... 138

§ 9. Родинне право..................................................................................... 140

§ 10. Кримінальне право.......................................................................... 142

§ 11. Законодавчі акти Речі Посполитої.............................................. 147

Запитання для самоконтролю.................................................................................. 150

Рекомендована література...................................................................................... 151

РОЗДІЛ V. Право України другої половини XVH-XVIH сг.

(д. ю. н., проф. Шевченко О. О.)................................................................................. 152

§ 1. Історіографія права......................................................................... 152

§ 2. Джерела права.................................................................................... 158

§ 3. Державне право................................................................................. 168

§ 4. Цивільне право.................................................................................... 185

§ 5. Кримінальне право.......................................................................... 192

Запитання для самоконтролю.................................................................................. 201

Рекомендована література........................................................................................ 201

РОЗДІЛ VI. Українське право наприкінці XVlII-XIX ст.

(к. ю. н., доц. Чехович В. A., д. ю. н„ доц. Гриценко I. C.,

д. ю. н., доц. Захарченко П. П.) .................................................................................. 202

§ 1. Знищення української державності.............................................. 202

§ 2. Суспільний устрій............................................................................ 209

§ 3. Адміністративно-територіальний устрій українських

земель і місцеві органи управління......................................................... 248

§4. Судовасистема................................................................................... 270

§5. Джерелаирава..................................................................................... 281

§ 6. Систематизація права....................................................................... 285

§ 7. Цивільне право.................................................................... . ............. ■’.............. 289

§ 8. Земельні правовідносини .............................................................. 302

§ 9. Поліцейське право............................ ... ......... ...... ........................... 311

§ 10. Кримінальне право.......................................................................... 315

§ 11. Судочинство...................................................................................... 328

Запитання для самоконтролю.................................................................................. 331

Рекомендована література........................................................................................ 332

ВІДОМОСТІ IIPO АВТОРІВ..................................................................................... 333

| >>
Источник: І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.. Історія українського права: Посібн. /І. А. Безклубий, I. C. Гриценко, О. О. Шевченко та ін.; — K.,2010. — 336 c.. 2010

Еще по теме Зміст:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 14. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 15. § 2. Характеристика страхового механизма обеспечения безопасности личности.
 16. § 1. Понятие и сущность страхования жизни и здоровья сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
 17. § 2. Перспективы развития обязательного страхования сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -