<<

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та інші матеріали.

Конституція України Прийнята на п”ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996. Київ 1997;

Копєйчиков В.В. “Правознавство” Підручник 5-е видання, перероблене та доповнене Рекомендовано Міністкрством освіти і науки України, К.

“Юрінком Інтер” 2002 735с.;

Понамарьов А.П. “Етнічність та етнічна історія України” Курс лекцій,- К. Либідь 1996, -272с.

Артюх Л.Ф.,.Горленко В.ФНаулко В.І. та ін. “Культура і побут населення України” навч. посібник– 2-е вид., К. Либідь,1993,-288с.;

.Макарчук С.А “Етнографія України” Навч.посібник Львів, “Світ”, 1994.-520с.

Понамарьов А.П., Артюх Л.Ф., Косміна Т.В. та ін. “Українська минувшина” Ідюстрований етнографічний довідник К.; Либідь, 1993,-1993. –256с.

«Традиционные обряды и искуство русского и коренных народов Себири». – Новосибирск; Наука, 1987.

Петров В. «Походження Українського народу», Київ, - МП «Фенікс», 1991р, 191с.;

Гусак І. «Зелені свята» Газета «Демократична Україна» 16.06.2000. №72 стр.4. м.Київ

Асов А. «Брачные узы Сварога и матери Сва» журнал Наука і релігія №3\2000, Росія, Москва.

Шемшук В.А. «Русь Борейская» \ Украденная история\, «Всемирный фонд планеты Земля», - Москва, -2001, - с.159;

Економіка України журнал №4 квітень 1998р Київ «Преса України» Рябов І. «Сім»я і відтворення населення в Україні» стр.стр.86-88;

«За здоровий спосіб життя» «Урядовий Кур»єр» газета №23 6 лютого 2003р. стр.9;

Джеффі Саш «Американская война в одиночку» «Деловая неделя» газета №4 13-19 лютого 2003 стр.15,

«СПИД набирает обороты» «Киевские ведомости» газета 2003 №39 22 февраля стр. 2 Цифра;

Романець Д. «Снід – це пожежа в колишньому СРСР», «Україна молода» 2003 №21 – 4 лютого стр.2;

Шиманський О. «СНІД у світі: у вірусу обличчя молодої жінки»; «Україна молода» 2002 №224 30 листопада стр. 1-2

Равенко А. “Як самопочуття, Україно?” \Оцінка здоров”я населення України/, Дзеркало тижня 2001р.,-№26- 14 липня,- с.13.;

Войтенко В. “Чотири голови дракона, або демографія і соціологія”\проблема\, День, 2001р. - № 218,- 28 листопада,- с.5;

“Хто ми, скільки нас?” За підсумками всеукраїнського перепмсу населення 2001р. – Демократична Україна, -2003р. - №3-4, - 14 січня, -с.4:

Саума Л. А. “Наркоманія починається з сім”ї” \інтерв”ю з лікарем\ Київські відомості,- 2002р. - №15, - 21 травня, -с.6:

“Снід: песимістичний прогноз” \чорний список\, Голос України, - 2003р. – №7, - 26 лютого,- с.7:

Семиволос П. “… І лише задихнєшся щосили”, Дзеркало тижня, -2001р. - №49, -15 грудня, -с.13;

Семиноженко В. “ ВІЛ\СНІД в Україні: немедичний погляд на проблему”, Урядовий кур”єр, - 2002р. - №131, - 21 липня, -с.4;

<< |
Источник: Пахомова Г.М.. Звичаєве право. Навчальний посібник. – К.: НАУ,2003.-30 с.. 2003

Еще по теме ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та інші матеріали.:

 1. 4. Правова природа дискреційних повноважень органу виконавчої влади
 2. Стаття 3. Визначення понять
 3. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 4. Стаття 82. Висновок експерта
 5. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
 6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
 7. Джерела та література
 8. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та інші матеріали.
 9. Історіографія курсу
 10. ВИКОРИСТАНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 11. ДОБА ГЕТЬМАНЩИНИ
 12. Українська держава, що відродилася на своїй стародавній території року 1648 під проводом гетьмана Богдана Хмельницьког
 13. І. Література
 14. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 15. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 16. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -