<<
>>

Поділ УII. Громадянство У.Н.Р., його набуття і втрати.

Розділ I. Громадянство У.Н.Р.

Арт. 231.

Виключається.

Арт. 232.

За громадян У.Н.Р. визнається:

а/ усіх осіб української національности, що постійно жили і живуть на території України, оскільки вони не позбавлені права на це громадянство;

аІ/ усіх осіб української національности, що постійно жили на Україні, а потім перебували за кордоном, оскільки вони встановленим у законі порядком не перейшли до чужоземного громадянства, або не позбавлені права на це громадянство;

За окремою думкою п.п.

Івановича й Мироновича слід додати п. "а2" такого змісту: "усіх осіб української національности, що народилися на Україні, а мешкали поза її межами, якщо вони не набули чужоземного громадянства".

б/ осіб інших національностей, які постійно жили на Україні до 1 січня 1919 року, якщо вони не позбавлені права на це громадянство;

За окремою думкою п.п. Івановича і Мироновича "до 1-го серпня 1914 року".

в/ осіб, що народилися від громадян У.Н.Р., де б ці особи не народилися, як що вони не вибули з громадянства У.Н.Р. встановленим порядком;

г/ осіб, що оптували громадянство[100] У.Н.Р. на підставі договорів з іншими державами;

д/ осіб прийнятих установленим у законі порядком до громадянства У.Н.Р.;

є/ осіб, що народилися від мішаних шлюбів громадян У.Н.Р. з чужоземними громадянами, коли батько є громадянин У.Н.Р.

Розділ 2. Як чужоземним громадянамнабувати громадянство У.Н.Р.

Арт. 233.

Усі повнолітні чужоземні громадяни можуть прохати щоб їх прийняли до громадянства У.Н.Р.

Арт. 234.

Чужоземних громадян приймає до громадянства Міністерство Внутрішніх Справ.

Арт.Арт. 235, 236.

Виключається.

Арт. 237.

Заяви про приняття до громадянства У.Н.Р. чужоземних громадян що перебувають на території У.Н.Р. подається до управ округових рад та мійських рад міст що є округові центри через їхні адміністративні відділи.

Зазначені управи з своїм висновком надсилають справу до Міністерства Внутрішніх Справ.

Увага: Особи, що перебувають на території У.Н.Р. до заяви про прийняття до українського громадянства повинні додати:

а/ документи або нотаріяльно засвідчені копії документів, що посвідчують особовість заявника /посвідка на перебування, національний пашпорт тощо/;

б/ посвідку відповідних судових органів про те, що заявник не перебував під судом або слідством;

в/ відомості про майновий стан з переліком складу майна, про місце праці та домівку.

Арт. 238.

Особи, що їх приймають до громадянства У.Н.Р. дають урочисту обітницю про те, що вони зобовязуються поважати й обороняти від усіляких замахів державний лад У.Н.Р.

Арт. 239.

Відновляє громадянство У.Н.Р. осіб, що втратили його Міністерство Внутрішніх Справ.

Арт. 240.

Чужоземні громадяни, що перейшли до громадянства У.Н.Р. не мають прав і не виконують обовязків, що походять з належности до громадянства інших держав.

Розділ 3. Як вибувати з громадянства У.Н.Р.

Арт. 241.

Вибувати з громадянства У.Н.Р. дозволяє Міністерство Внутрішніх Справ.

Арт. 242.

Дозвіл вибувати з громадянства У.Н.Р. видається на підставі заяв, що подають особи, які бажають вибути з громадянства У.Н.Р. у місці своєї домівки до адміністративних відділів управ округових рад та міських рад, що є округові центри.

Арт. 243.

До заяв слід додати такі документи:

а/ документ, що посвідчує особовість заявника;

б/ посвідку від належних судових органів про те, що заявник не перебуває під судом і слідством;

в/ посвідку про те, що за заявником нема ніяких боргів або майнових зобовязань державі У.Н.Р.

г/ посвідку що він вільний від військової повинности;

д/ посвідку заявника про те, що він одержавши дозвола на вихід з українського громадянства, зобовязується покинути територію У.Н.Р. в реченець, призначений від Міністерства Внутрішніх Справ У.Н.Р.;

е/ відомості про майновий стан /з переліком майна/, про місце праці та про домівку.

Арт. 244.

Відповідний адміністративний відділ управи округової ради або міської міст, що є округовий центр, одержавши заяву про вихід із громадянства У.Н.Р., видають заявникові посвідку про одержання від нього заяви і негайно публікують про цю заяву в місцевому органі преси, пропонуючи всім установам і особам, що мають претензії до заявника, заявити про те в двохтижневий реченець з дня публікації відповідному Адміністративному відділові.

Увага: Публікацію провадиться коштом заявника.

Арт. 245.

Коли мине два тижні від дня публікації, управи відповідних рад розглядають подане прохання й ухвалюють мотивовану постанову про задоволення або про відмову на нього.

Усе справування про кожне розглядене прохання управи відповідних рад надсилають до Міністерства Внутрішніх Справ.

Розділ 4. Втрати громадянства У.Н.Р.

Арт. 246.

За тих, що втратили громадянство У.Н.Р. визнається:

а/ осіб, що позбавлені громадянства на підставі законодавства У.Н.Р.;

б/ осіб, що виїхавши за межі території У.Н.Р. як з дозволу відповідних органів, як і без дозволу, не повернулися, або не повернулися на вимогу відповідних органів влади;

в/ осіб, що вийшли з громадянства У.Н.Р. встановленим порядком;

г/ осіб, що їх позбавлено громадянства У.Н.Р. за судовими вироками;

д/ осіб, що оптували чужоземне громадянство на підставі договорів У.Н.Р. з чужоземними державами.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ УII. Громадянство У.Н.Р., його набуття і втрати.:

 1. 2. Конституційно-правовий статус громадянина України
 2. § 1. Особливості адміністративно–правового статусу керівників органів виконавчої влади, що обіймають посади державних службовців
 3. 28.ІНСТІТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ЧЕСТІ.
 4. 11.2.4. Види правового статусу особи
 5. КОНСТИТУЦIЯ УКРАЇНИ
 6. § 5. Адміністративний кодекс УРСР 1927р.: з досвіду створення і реалізації
 7. ЗМІСТ
 8. І Адміністративний кодекс Української Народньої Республіки
 9. Поділ УII. Громадянство У.Н.Р., його набуття і втрати.
 10. § 4 Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив
 11. Чи може бути встановлений в судовому порядку факт набуття громадянства України громадянином іншої держави?
 12. § 6. Організація роботи окружних та ДІЛЬНИЧНИХ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ
 13. Текст Кодексу
 14. Адміністративний кодекс УСРР (1927 р.)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -