<<
>>

Поділ X. Правило про культи

арт.арт. 350-375

Викреслюється. х/

х/ Дивись окрему думку п. Івановича, стор. 119.

Поділ XI. Прилюдні видовища, розваги і гри.

Розділ I. Прилюдні видовища і розваги.

Арт. 376.

Підприємства для улаштування прилюдних видовищ і розваг, як от: театральних вистав, концертів, кіно, виставок, цирків, звіринців, вечорів з танками, маскарадів і їм подібних видовищ, громадських гулянок і фізичних розваг /сковзалок, скетингів[105], гонів, перегонів, каруселів, гойдалок тощо/ можуть відкривати державні органи, кооперативні громадські і приватні організації та приватні особи, додержуючися правил цього розділу й інших спеціяльних законів.

Арт. 377.

Державні установи, кооперативні, громадські і приватні організації та приватні особи мають право відкривати підприємства для улаштування прилюдних видовищ і розваг без спеціяльних на те дозволів адміністративних органів, про те повинні вони повідомити про це відповідні адміністративні відділи в місці де улаштовується видовища і розваги в такі реченці: про постійні видовища й розваги, найпізніш за тиждень перед влаштуванням їх а про тимчасові видовища і розваги найпізніш за 24 години.

Арт. 378.

Повідомляючи адміністративні органи про відкриття прилюдних видовищ і розваг упорядчики повинні повідомити адресу приміщення, де гадають улаштувати видовища і розваги, зазначивши ступінь його безпеки й число місць для публіки.

Арт. 379.

Дозволи на постановку театральних вистав, концертів, кіно, прилюдних доповідей, диспутів, лекцій і на інші культурно-освітні прилюдні постановки видають органи Міністерства Народньої Освіти встановленим порядком, про що повідомляється відповідний адміністративний відділ.

Арт. 380.

Громадські виступи як от: виголошення промов і ухвал резолюції підчас прилюдних видовищ і розваг припускається за загальними правилами, встановленими для влаштування зборів.

Арт. 381.

Охорона ладу і безпеки підчас прилюдних видовищ і розваг покладається на відповідні адміністративні відділи, що мають право відрядити своїх представників на всяке прилюдне видовище й розвагу.

Арт. 382.

Особа відряджена на видовище і розвагу наглядати лад і безпеку, має право згідно з особливою інструкцією що її видає Міністерство Внутрішніх Справ для виконання своїх службових обовязків повсякчасно вільно входити до всіх приміщень, коли відбуваються видовища або розваги.

Арт. 383.

Особа відряджена на видовище й розвагу /арт. 382/ забачивши явний ухил від умов, що на них дано дозвола на відкриття підприємства по влаштуванню прилюдних видовищ і розваг чи на влаштування окремого видовища і розваги або зауваживши масове зламання ладу і безпеки, обовязана зажадати від адміністрацій підприємства або від упорядчиків видовища чи розваги негайно відновити лад, а коли адміністрація відмовиться або коли вжиті заходи не дадуть потрібних наслідків припинити видовище або розвагу.

Арт. 384.

Особа, відряджена на видовище або розвагу обовязана подавати допомогу представникові контролю за репортуаром і на його заяву обовязана зажадати від адміністрації підприємства або упорядчиків видовища і розваги негайно припинити виконання або демонстрування творів, недозволених до прилюдної постановки. Коли адміністрація відмовиться скоритися зазначеній вимозі або коли вжиті від неї заходи не дадуть потрібних наслідків, то особа відряджена на видовища або розвагу, повинна припинити видовище й розвагу, а зламачів притягається до відповідальности.

Розділ 2. Лотереї.

Арт. 385.

Лотереї з належного за кожного окремого випадку дозволу органів, зазначених в арт. 388 можуть влаштовувати державні установи й громадські організації.

Лотереї можна улаштовувати, щоб підсилити кошти:

а/ на культурно-освітні і інші громадські потреби;

б/ на допомогу потерпілим від стихійного лиха;

в/ на благодійні цілі.

Арт. 386.

Лотереї допускається, як з грошевими так і речевими виграшами і можуть бути:

а/ лотереї з попереднім продажем квитків;

б/ лотереї алегрі;

в/ американські /авкціони/.

Арт. 387.

Заяви про видачу дозволів на влаштування лотерій подається до Міністерства Внутрішніх Справ та до адміністративних відділів. В заявах треба зазначати мету та правила й порядок, як провадити лотереї. Правила ці, як затвердять їх органи, що дають дозвола, є обовязкові для впорядчиків лотерій. Дозволи без затверджених правил і порядку провадження лотерій є недійсні.

Арт. 388.

Дозволи на влаїм, згідно з положенням або статутом про них, надане право користуватися печаткою з державним гербом, обовязково заноситься до переліків.

Арт. 410.

Печатка з державним гербом, надана установі, може бути в установі лише в одному екземплярі і повинна бути в особи, що стоїть на чолі установи або за його відповідальністю, в довіреної особи, в такому місці, що безумовно забезпечить її сохранність.

Арт. 411.

Коли мине потреба в печатці з державним гербом, тому що вона зіпсується або її замінюється на нову або ліквідується установу, тоді печатку знищується в присутності особи, що стоїть на чолі установи, складаючи про це акта. Копію цього акта надсилається до відома відповідному адміністративному відділові. Про знищення печатки або зміну її форми оголошується в місцевому офіційному органі.

Арт. 412.

Коли треба замовити печатку з державним гербом, установа обовязана дістати на це дозвола від округового чи міського адміністративного відділу.

Увага: Коли треба замовити печатку з державним гербом в іншій окрузі чи місті, що є центр округи, то установа одержавши дозвола від відповідного адміністративного відділу в місті свого осідку, на підставі цього дозволу повинна одержати дозвола від відповідного адміністративного відділу у місті виготовлення печатки.

Арт. 413.

Відповідний адміністративний відділ, видаючи дозволи на виготовлення печатки з державним гербом, обовязаний упевнитися, чи дійсно дана установа або урядова особа має право користуватися печаткою за переліком, що встановило Міністерство Внутрішніх Справ.

Увага: Заяву про видачу дозволу на виготовлення печатки з державним гербом повинний підписати керівник установи або його заступник.

Арт. 414.

Всі дозволи адміністративного відділу на замовлення печатки з державним гербом записується в окрему книгу.

Всі заяви про видачу дозволу на виготовлення печатки переховується в окремій справі. До цієї справи підшивається так само копії справ про знищення старих і зайвих печаток.

Арт. 415.

Різбарні і інші майстерні, що виготовляють печатки, не можуть виконувати замовлень на виготовлення печаток з державним гербом, коли їм не буде подано дозволів адміністративного відділу.

Арт. 416.

Зазначені в передидущему артикулі майстерні обовязані вести книги замовлень на виготовлення печаток, переховувати при книзі всі виправдні документи та що місяця подавати до адміністративних відділів у місці свого осідку відомості про замовлення на виготовлення печаток, що вони їх виконали, на перевірку та порівнання [порівняння] з виданими дозволами.

Арт. 417.

Всі підприємства і товариства, що в їх положеннях або статутах передбачено користування печаткою без державного герба, а так само приватні особи, мають право користуватися печаткою без державного герба та штампами з зазначенням на них своєї назви або ймення та призвіща без будь якого на це дозволу.

Арт. 418.

Виготовляти печатки без державного герба і штампи для приватних осіб з зазначенням на печатках або на штампах їх професій можно лише тоді, як різбарня чи інший заклад, що виготовляє печатки і штампи, одержить відповідні документи, що підтверджують право замовця печатки або штампу працювати в даній професії.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ X. Правило про культи:

 1. § 1. Понятие, сущность и природа политических прав и свобод граждан в России, их развитие в современном государстве
 2. § 1 Уголовно-правовое понимание института прав и свобод человека и гражданина
 3. 2.3. Взаимосвязь сущности нрава и «политики» права»
 4. ГЛАВА IV. Право, мораль и свобода в трактовке современной западной юриспруденции
 5. 10.1. Право в системе социальных норм
 6. Наряду с лекциями в Русской Высшей школе общественных наук Ю.С. Гамбаров читал с 1901 года лекционный курс по гражданскому праву на экономическом отделении Санкт-Петербургского Политехнического института
 7. Тема 9. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПОНЯТИЕ ПРАВА
 8. деМон власти и культура права
 9. Відносини відповідальності за порушення встановленого порядку і правил (адміністративно-деліктні відносини)
 10. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 11. § 3. Принципы горного права
 12. Тема: «Прекращение и досрочное прекращение права пользования. Государственный геологический контроль».
 13. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ, ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВА
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -