Поділ УІІ Про кандидатів на судові посади.

Розділ ХІУІ

Арт. І23І

При Округових Судах є кандидати на судові посади, що їх приймають Голови Судів з осіб, котрі мають вищу правничу освіту.

Арт. І232

Кандидати поділяються на старших і молодших. Старші користаються правами помічника Секретаря Округового Суду, а молодші – Секретаря Судового Слідчого.

Арт. І233

Звання старшого кандидата одержує кожний молодший після того, як прослужить при Округовому Суді не менше, як півтора року, і складе відповідний іспит.

Кандидат, котрий протягом двох років не складе такого іспиту, як що не подасть виправдуючих причин, в наслідок яких вищезгаданий дворічний термін може бути продовжений ще на один рік, звільняється.

Арт. І234

Певна кількість кандидатів при кожному Округовому Суді, що її означено в штатах, одержує згідно з цими штатами платню, яка призначається Головою Суду.

Арт. І235

Керування підготовкою кандидатів і догляд за ними належить Головам і Прокурорам Округових Судів.

Арт. І236

Голова Округового Суду в згоді з Прокурором відряджує кандидатів в канцелярії Суду і Прокурора, а також в камери Народніх Суддів, Судових Слідчих та Помічників Прокурора.

Арт. І237

Голова Суду в згоді з Прокурором Суду може доручити старшому кандидатові виконувати обовязки Народнього Судді або Судового Слідчого, а Прокурор Суду в згоді з Головою Суду може покладати на старших кандидатів заступництво Помічників Прокурора.

Арт. І238

В конечних випадках Голова Суду може призначати старших кандидатів судовими оборонцями.

Арт. І239

Старші кандидати, що попрацюють в цьому званні не менше як півтора роки, можуть просити Голову Суду про видачу їм свідоцтва про те, що вони виявили на службі свої знання судової справи.

Кандидати, що мають такі свідоцтва, можуть бути призначені на посади Народніх Суддів, Судових Слідчих і Помічників Прокурорів.

Окрема думка: п.п. Іножарський І. П., Завадський В. В., Лазаревський Г. О. і Міронович М. Д. висловилися проти впровадження цього артикулу.

Арт. І23І0

Старші Кандидати, що одержать свідоцтва, згадані в попереднім артикулі, можуть відряджуватися Міністром Юстиції для праці в Центральних Установах Мінісрерства Юстиції і в канцелярії Колєґій Найвищого Суду.

Арт. І23ІІ

Кандидати в порядку дисциплінарної відповідальности одержують попередження, зауваження й вимову від Голови Суду і тих урядових осіб, до розпорядження котрих їх відряджено; иншим же дисциплінарним карам вони підлягають на загальних підставах.

Арт. І23І2

Голови Округових Судів разом з Прокурорами щороку подають Міністру Юстиції відомості про Кандидатів і звіт про їх працю.

Арт. І23І3

Керування підготовкою Кандидатів, іспити на старшого кандидата, порядок видачі свідоцтва, означеного в арт. 123 – цього Положення, розподіл кандидатських штатів між окремими Судами і складення річних звітів про працю кандидатів регулює інструкція Міністерства Юстиції.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ УІІ Про кандидатів на судові посади.:

 1. Поділ УІІ. Про Колєґії Адвокатів.
 2. 49. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики та повідомлення суду. Судові повістки та оголошення про виклик в суд.
 3. § 2. Поняття посади і посадової особи, класифікація посад
 4. Поділ УІ. Про Судових Слідчих.
 5. Поділ IX. Про судових виконавців.
 6. Поділ II. Про Народний Суд.
 7. Поділ У. Про Державну Прокуратуру.
 8. Поділ X. Правило про культи
 9. Поділ. X. Про Судових перекладачів.
 10. Поділ ІУ. Про Найвищий Суд.
 11. Поділ ІІІ. Про Округові Суди.
 12. Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.
 13. Поділ XI Про Інститути Науково-Судової Експертизи.
 14. Поділ XII. Про порядок дисциплінарної відповідальности персонального складу судових установ.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -