<<
>>

Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.

Розділ ХУІ.

Арт. І42.

Дляпровадженнячинностей, щоїхпередбачаєНотаріяльнеПоложення, помістахУ.Н.Р. тавиншихзалюднених пунктах, де в тому буде потреба, засновується державні нотаріяльні контори, що їх число визначає, на подання Округового Суду, Міністерство Юстиції.

Увага І. У місцевостях, де нотаріяльних контор не утворено, засвідчення довіренностей та копій усяких документів і витягів, а також ідентичність підписів, посвідчення за вимогами урядовців, установ, а також й приватніх осіб, не спірних обставин, як ось: час пред’явлення документів, перебування особи в певному місці, подання пояснень або вимагань одної особи до другої, тощо, а також засвідчення підписів і документів, що їх перелічено в увазі ІІ-ій до цього артикулу, покладається на Народніх Суддів з оплатою нотаріяльних чинностей за чинною таксою.

Увага ІІ. У сільських місцевостях, де нема ні нотарів, ні Народніх Суддів, на відповідні орґани сільського самоврядування покладається:

а/ засвідчувати довіренності на одержання грошей і майна від різних державних і громадських установ і приватніх осіб на суму не більшу, як 100 карбованців і на провадження справ у судових установах на такуж суму, а також, не обмежуючи суми, засідчувати довіренності на одержання заробітної платні та запомог од органів соцзабезу або соцстраху та на одержання різної поштової кореспонденції;

б/ засвідчувати копії документів немайнового характеру, засвідчувати копії документів майнового характеру на суму не більшу, як 100 карбованців, а також копії договорів, що їх зазначено в п. "в" цієї уваги;

в/ засвідчувати підписи на договорах про винаймлення, продаж і передачу сільсько-господарського майна на суму не більшу як 500 карбованців, на договорах купівлі-продажу на виплат сільсько-господарських машин, не обмежуючи суму, і на поштових оповістках, теж не обмежуючи суму;

г/ засвідчувати підписи фундаторів кооперативних орґанізацій та инших товариств і спілок, що не переслідують мету зиску, на подаваних ними проханнях про реєстрацію згаданих орґанізацій і на проєктах статутів;

д/ засвідчувати на вимагання урядовців і установ, а також на прохання приватних осіб не спірні обставини, як ось: час подання документів, перебування особи в певному місці, подання пояснень, або вимагань однієї особи до другої і т.и.

Усі перезначені нотаріяльні винності оплачується за таксою.

Арт. І43.

На чолі нотаріяльних контор є нотарі. Призначає, переміщує і звільнює їх з посади Голова Округового Суду з осіб, що мають право бути Народніми Суддями та склали відповідний іспит за програмом, що його встановило Міністерство Юстиції.

Увага. Іспити провадить чинна при Округовім Суді Іспитова Комісія, що склад та порядок її утворення визначається інструкцією Міністерства Юстиції.

Окрема думка: п. Іножарський І. П. висловлюється проти впровадження іспитів для осіб, що були на відповідальних посадах в судових установах.

Арт. І44.

Нотарі не мають права обіймати посаду з особових наймів у громадських і приватних установах і підприємствах, а також брати участь в торговельно промислових підприємствах.

Арт. І45.

Штати нотаріяльних контор встановлює Округовий Суд і затверджує Міністерство Юстиції.

Арт. І46.

Нотаріальні контори утримуються з коштів державного скарбу.

Всі суми нотаріяльних оплат вноситься на прибуток держави за кошторисом Міністерства Юстиції за порядком і на термін, що їх встановлено погодженням Міністерства Юстиції і Міністерства Фінансів.

Арт. І47.

Загальне керівництво, догляд й інструктування всіх нотаріяльних орґанів У.Н.Р. здійснює Міністерство Юстиції.

Арт. І48.

На місцях безпосереднє адміністративно-організаційне керівництво й догляд за нотаріяльними орґанами здійснюють Округові Суди в межах і порядком, що їх установлено інструкціями, видаваними Міністерством Юстиції.

Щоби здійснити зазначене керівництво й догляд, при Округових Судах є нотаріальні архіви на чолі з Старшими Нотарями.

Арт. І49.

Старших Нотарів призначається з осіб, що задовольняють вимогам артикула 143 цього Положення за порядком, що його зазначено в арт. 55-56.

Звільнюється, тимчасово відсторонюється і переміщується Старших Нотарів за порядком артикулу 55.

Арт. І50.

Склад канцелярій нотаріяльних архівів визначають окремі штати.

Арт. І51.

Закінчені нотаріяльні книги переховується в нотаріяльних архівах при Округових Судах, там можна одержувати довідки й витяги з цих книг.

Порядок організації нотаріяльних архівів і заряджування ними визначається інструкціями Міністерства Юстиції.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.:

 1. 2. Завдання і перспективи подальшого розвитку законодавства про державну службу
 2. 4. Проблеми систематизації законодавства про державну службу
 3. Поділ У. Про Державну Прокуратуру.
 4. Поділ УІІІ. Про Державний Нотаріят.
 5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну виконавчу службу
 6. Указ Президії Верховної Ради України «Про Державний гімн України» (15 січня 1992 р.)
 7. ІЗ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ
 8. Розгляд питання про державну належність Закарпаття
 9. Закон про державну службу, його зміст та основні положення
 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну геологічну службу України
 11. УКАЗ Президента України Про Положення про Державну службу геології та надр України
 12. ПОЛОЖЕННЯ про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -