<<
>>

Поділ II. Про Народний Суд.

Розділ IІ. Про райони та камери Народнього Суду.

Арт. І9.

Кількість Народніх Судів в окрузі визначає Міністр Юстиції.

Територію та межі районів Народнього Суду установлює і змінює Округовий Суд, узглядюючи притім зауваження орґанів місцевого самоврядування, а затверджує Міністр Юстиції.

Увага виключається.

Арт. 20.

Про місце осідку камери Народнього Суду оголошується до відому всіх.

Штати канцелярії Народнього Суду установлює Міністерство Юстиції.

Народні Судді і їх канцелярії утримуються з коштів Державного скарбу.

Арт. 2І.

Виключається.

Арт. 22.

Форми, реченці й порядок матеріяльної, грошової і всякої иншої звітности Народнього Суду визначають інструкції Мініс­терства Юстиції.

Розділ ІІІ. Про порядок призначення, звільнення, переміщення, усунення й тимчасового відсторонення Народніх Суддів та про їх Секретарів.

Арт. 23.

За Народнього Суддю може бути кожний громадянин і громадянка У.Н.Р. не молодше як 25 років, що мають вищу правничу освіту і попередньою службою в судових установах чи працею в колєґії адвокатів або на посадах юрисконсульта в державних і громадських установах набули відповідний практичний досвід, або мають свідоцтво, згадане в 1239 арт. цього Положення.

Докладні умови практичного стажу визначає Міністерство Юстиції.

Увага. Міністрові Юстиції тимчасово надається право призначати на Народніх Суддів і осіб, що мають або тільки освітній ценз, або лише практичний стаж.

Окрема думка: п. Міронович М. Д. вважає необхідним зазначити вимогу знання кандидатами на посади Народніх Суддів української мови.

Арт. 24.

Не можуть бути за Народнього Суддю, як і взагалі займати будь-які посади в орґанах судової влади:

а/ особи, що знаходяться під слідством чи судом, а рівнож ті, що були засуджені на кару позбавлення волі не нижче за вязницю або будинки примусових робот, або не були виправдані в злочинах і переступах, за які призначено тіж кари;

б/ звільнені за судом з служби;

в/ оголошені неспроможними боржниками;

г/ особи, що знаходяться під опікою за марнотравство;

ґ/ колишні урядовці й співробітники Ч.К.та Г.П.У.;

д/ не реабілітовані:

І/ колишні комуністи й кандидати до комуністичної партії;

2/ колишні комсомольці;

3/ бувші судді й урядовці воєнних трибуналів червоної армії.

Увага: Судимість за доби У.С.Р.Р. за злочини та переступи політичного характеру не позбавляє права служби в орґанах судової влади.

Окрема думка:п.Іножарський І.П. вважає непотрібним впровадження п "д".

Арт. 25.

Міністр Юстиції призначає Народніх Суддів на округу з осіб, що задовольняють вимогам арт. 23 і 24 цього Положення.

Кандидатів на вільні посади Народніх Суддів подають Округові Суди і Рекомендаційні Комісії, але Міністр Юстиції є вільний в виборі кандидата і може призначити на посаду Народнього Судді особу, яка й не є подана цими інституціями.

Варіянт другого уступу цього артикулу: Місцевому самоврядуванню надається право подавати кандидатів на вільні посади Народніх Суддів.

Арт. 25І.

Рекомендаційні Комісії складаються в кожному місці перебування Округового Суду з голови місцевого округового самоврядування, який головує в цій комісії, двох членів цього самоврядування, одного представника місцевої колєґії адвокатів і представника прокуратури.

Окрема думка:більшість висловилася проти впровадження цього артикулу.

Арт. 252

РекомендаційнаКомісіяподаєМіністровіЮстиціїсвоюопініюпрокожногокандидатанапосадуНародньогоСудді, котрийзвернетьсядонеїзвідповіднимпроханням, приумові, щовінзадовольняєусімвимогамарт.арт. 23 і 24.

Окрема думка: більшість висловилася проти впровадження цього артикулу.

Арт. 26.

Звільнити Народнього Суддю з посади чи перемістити можна виключно за судом або дисциплінарним порядком, що його передбачено в XII поділі цього Положення.

Тимчасово відсторонити Народнього Суддю, в разі потягнення його до судової або дисциплінарної відповідальности, може плєнум Округового Суду або Міністр Юстиції.

Увага: Тимчасово надається право Міністрові Юстиції звільняти Народніх Суддів з посад і переміщати їх.

Арт. 26І.

Переміщують Народніх Суддів з одного района до другого на підставі їх прохань плєнуми Округових Судів.

Арт. 27.

Нарівні з призначенням районових Народніх Суддів, призначається на кожну округу певна кількість додаткових Народніх Суддів, означена в штатах.

Додаткові Народні Судді мають всі права районових Суддів, і їх Округовий Суд може призначати виконувати обовязки районового Судді на випадок відсторонення, відсутности, хвороби або смерти Судді, а також щоби дати полегшення тим районам Народнього Суду, що є перевантажені справами, або виконувати инші доручення Округового Суду.

Арт. 27І.

Для провадження діловодства при кожнім районовім Народнім Судді мається Секретарь, котрого призначає і звільняє сам Народний Суддя, повідомляючи про те Округовий Суд.

Окрема думка: п.п. Міронович М. Д. і Іванович С. Д. вважають, що призначати й звільняти секретарів Народнього Суду мусять Голови Округових Судів.

Арт. 272

Секретарі Народніх Суддів користуються з усіх прав державної служби.

За дисциплінарні провини вони відповідають перед Народнім Суддею, а за службові переступи в загальному порядкові, що його встановлено для урядовців канцелярій Округових Судів.

Розділ IУ. Про народніх засідателів й порядок закликання їх до виконання судових обовязків.

Арт. 28.

За народніх засідателів можуть бути письменні громадяне, так чоловіки, як і жінки, не молодші як 25 років.

Арт. 29.

Не мають права бути за народніх засідателів, крім осіб, зазначених в арт. 24 цього Положення:

І/ члени законодавчих органів;

2/ духовні особи й ченці;

3/ вищі урядовці центральних і місцевих державних установ;

4/ судді, прокурори, судові слідчі, нотарі, судові виконав­ці, судові перекладачі та штатні урядовці канцелярій судових установ і органів;

5/ адвокати;

6/ особи, що служать в поліції;

7/ особи, що знаходяться у війську;

8/ учителі народніх шкіл;

9/ безробітні.

Окрема думка: п.п. Іножарський І. П., Завадський В. В. і Міронович М. Д. вважають, що нема рації позбавляти безробітних права бути засідателями.

Арт. 30.

Кожний народній засідатель не може брати участи в судових засіданнях більше як протягом 6-ти день на рік.

Увага: Вилучення з цього правила припускається лише за силою вимагання невпинности процесу.

Арт. 3І.

Народніх засідателів на кожний район Народнього Суду визначено 300 осіб.

Арт. 32.

Списки народнім засідателям складає один раз на рік на 1-е січня особлива комісія на складання списків народнім засідателям, що утворюється в кожному округовому місці і функціонує під головуванням голови місцевого самоврядування в складі: Члена округового суду, представника Прокуратури, голови мійського самоврядування та по одному члену від місцевих виконавчих органів місцевого й міського самоврядування.

Увага: Якщо в спискові народнім засідателям в окремих райо­нах Народнього Суду не залишається жадного члена до загального терміну перевиборів, з розпорядження Округового Суду відбувається загальним порядком у відповідних районах народнього Суду додаткове складення списків народнім засідателям.

Арт. 33.

За 2 місяці до зазначеного в арт. 32 периміну, комісія, що складає списки народнім засідателям, розподілює належне до обрання число народніх засідателів між містами та селами.

Арт. 34.

Одержавши зазначені розподільчі відомості, сільради та виконавчі органи міського самоврядування складають списки особам, що мають право бути за народніх засідателів.

Арт. 35.

Виключається.

Арт. 36.

Списки кандидатів до народніх засідателів виставляються до відома всіх, і протягом тижня кожний, хто має право бути за народнього засідателя, може заявити сільраді чи виконавчому органові міського самоврядування мотивований відвод проти окремих осіб, що їх зазначено в спискові.

Арт. 37.

Протягом тижня зі дня заяви про відвод, органи, перелічені в арт. 36, подають питання на розвязання округової комісії /арт. 32/ зі своїм висновком. На випадок визнання відвода за правильний, особу, що її відвели, виключається зі списку.

Арт. 38.

Органи, що їх перелічено в арт. 36, надсилають складені списки кандидатів до народніх засідателів в округову комісію /арт. 32/ на затвердження і, крім того, в Народній Суд того району, де відбулися вибори. Після одержання списку народнім засідателям, Народний Суд, не чекаючи їхнього затвердження округовою комісією, закликає народніх засідателів до виконання їхніх обовязків порядком, встановленим інструкцією Міністерства Юстиції, за винятком народніх засідателів, що проти них заявлено нерозвязаний відвод.

Арт. 39.

Одержавши з місць списки народнім засідателям, округова комісія виключає з поданих списків осіб, не задовольняючих вимоги, що їх предявляють до народніх засідателів, а також тих, що заявлені проти них відводи визнано за поважні, виділяє з поданих списків особливий список народнім засідателям, що братимуть участь в судових засіданнях виїздних сесій Округового Суду на кожний район округи, й надсилає списки, з поміткою про затвердження їх, до належних Народніх Судів, а особливий список народнім засідателям для виїздних сесій Округового Суду надсилає в Округовий Суд.

Увага виключається.

Арт. 40.

Особи, що їх округова комісія виключила зі списків народніх засідателів, мають право таке виключення оскаржити в Округовому Суді, і його рішенець[121] в даній справі буде остаточним.

Арт. 41.

Після прибуття народніх засідателів до Суду, раніш як почнуть вони виконувати свої обовязки, Суддя зобовязаний відібрати від кожного народного засідателя урочисту обіцянку судити сумлінно й підписку про з’ясування їм їхніх прав та обовязків.

Арт. 42.

На весь час участи народніх засідателів у судових засіданнях за ними зберігається пересічний їх заробіток на місці праці, включаючи й час, потрібний для переїзду туди й назад. Особи, що одержують засоби існування від сільської праці або хатнього ремества[122], одержують добові в розмірі не меншому, як мінімум заробітньої платні даної місцевости з коштів державного скарбу[123]. Витрати на переїзд закликуванним народнім засідателям в обидва кінці так само видаткує державний скарб.

Арт. 43.

На випадок хвороби та инших поважних причин нез’явлення народнього засідателя в чергу, таку механічно переноситься на кінець списку, і Народній Суд повідомляє про те народнього засідателя.

Арт. 44.

Народні засідателі, виконуючи судові обовязки, мають всі права й несуть всі обовязки Суддів та крім того, що до дисціплінарної відповідальности, вони підлягають у всьому чинності тих правил, що встановлені цим Положенням для Народніх Суддів.

Розділ У. Про Трудові Сесії Народнього Суду.

Арт. 45.

Трудові Сесії Народнього Суду утворюються по всіх округових містах, а також у тих містах та промислових пунктах, де визнає це за потрібне Міністерство Юстиції.

В тих місцевостях, де не утворено Трудових Сесій, або неможливо з тих або инших причин утворити, справи, підсудні їм, розглядають районові Народні Судді.

Увага виключається.

Арт. 46.

Трудові Сесії є чинними в складі:

І/ Народнього Судді, та 2/ двох постійних членів трудових сесій, по одному від відповідних орґанізацій працьовників і працедавців.

Увага: Постійних членів обірається за законом, що має бути виданий окремо.

Арт. 47.

Виключається.

Арт. 48.

Постійними членами Трудових Сесій не можуть бути особи, котрі не відповідають вимогам арт. 29 цього Положення.

Постійні члени делегуються відповідними організаціями на два роки. Винагороду за виконання своїх обовязків вони одержують в випадках і за порядком, що їх визначає окремий закон.

Постійні члени Трудових Сесій, котрі до упливу терміну своїх уповноважень вийдуть зі складу організацій, що їх вони делегували, не можуть далі виконувати своїх функцій.

Постійні члени Трудових Сесій, виконуючи судові обовязки, користають з усіх прав і несуть всі обовязки Суддів, відповідаючи, так в дисціплінарному, як і судовому відношенню нарівні з Суддями.

Арт. 49.

Виключається.

Арт. 50.

Стосовно до правил судочинства, Трудові Сесії чинять на загальних для всіх Народніх Суддів підставах, оскільки останні не змінено спеціяльними законами.

Арт. 51.

Виключається.

<< | >>
Источник: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України / Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор,2015. – 402 с.. 2015

Еще по теме Поділ II. Про Народний Суд.:

 1. 2. Теорія і практика співвідношення в Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади
 2. 1.3. Становлення та реформування місцевих загальних судів, як основної ланки системи правосуддя
 3. Уголовный суд и уголовный процесс эпохи расцвета афинской демократии
 4. §4 Суды и судебное управление в середине 1950-середине 1960 годов: источниковедческий аспект изучения
 5. § 2 Концепция единого суда. Специальные и общественные суды
 6. §1 Правовые основы статуса судьи
 7. Поділ ІУ. Інші адміністративні примусові заходи.
 8. Поділ І. Засади.
 9. Поділ II. Про Народний Суд.
 10. Поділ ІІІ. Про Округові Суди.
 11. Поділ IX. Про судових виконавців.
 12. СУДОУСТРІЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ. ЧАСТИНА ІІ. МОТИВИ ДО ПРОЕКТУ 1931
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -