<<
>>

Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідків» (лютий 1956 р.)

(Витяги)

...Як же могло статися, що в умовах радянського соціалістичного ладу виник і поширився культ особи Сталіна з усіма його

негативними наслідками?

При розгляді'цього питання треба мати на увазі як об'єктивні,

конкретні історичні умови, в яких проходило будівництво соціалізму в СРСР, так і деякі суб'єктивні фактори, пов'язані з особистими

якостями Сталіна.

...Протягом більш як чверті століття Радянська країна була

єдиною країною, що прокладала людству шлях до соціалізму.

Вона

була подібна до обложеної фортеці, яка перебувала в капіталістичному оточенні. Партія повинна була виховувати весь народ у дусі

постійної пильності і мобілізаційної готовності перед лицем зовнішніх ворогів.

...Ця складна міжнародна і внутрішня обстановка вимагала

залізної дисципліни, безустанного підвищення пильності, найсуворішої централізації керівництва, що не могло не позначитися негативно на розвитку деяких демократичних форм. У ході запеклої

боротьби з усім світом імперіалізму нашій країні доводилося йти на

деякі обмеження демократії, виправдані логікою боротьби нашого

народу за соціалізм в умовах капіталістичного оточення.

...Перебуваючи тривалий період на посту генерального секретаря ЦК партії, Й.В.Сталін разом з іншими керівними діячами

573

активно боровся за перетворення в життя ленінських заповітів. Він

був відданий марксизмові-ленінізмові, як теоретик і визначний

організатор очолив боротьбу партії проти троцькістів, правих опортуністів, буржуазних націоналістів, проти підступів капіталістичного оточення. У цій політичній та ідейній боротьбі Сталін здобув

великий авторитет і популярність. Проте з його ім'ям стали неправильно пов'язувати всі наші великі перемоги. Успіхи, досягнуті

Комуністичною партією і Радянською країною, вихваляння на

адресу Сталіна запаморочили йому голову. В цій обстановці почав

поступово складатися культ особи Сталіна.

Розвиткові культу особи сприяли у величезній мірі деякі індивідуальні якості Й.В.Сталіна, на негативний характер яких вказував

ще В.І.Ленін. Наприкінці 1922 р. Ленін звернувся з листом до

чергового з'їзду партії, в якому говорилося:

«Тов. Сталін, зробившись генсеком, зосередив у своїх руках

безмежну владу, і я не певен, чи зуміє він завжди досить обережно

користуватися цією владою». В додатку до цього листа, написаному

на початку січня 1923 р., В.І.Ленін знову повертається до питання

про деякі нетерпимі для керівника особисті якості Сталіна. «Сталін

надто грубий, — писав Ленін, — і цей недолік, цілком терпимий

серед нас і в стосунках між нами, комуністами, стає нетерпимим на

посаді генсека...»

...Великої шкоди справі соціалістичного будівництва, розвиткові демократії всередині партії і держави завдала помилкова формула Сталіна про те, що нібито в міру просування Радянського

Союзу до соціалізму класова боротьба буде дедалі більше й більше

загострюватись. Ця формула вірна тільки для певних етапів перехідного періоду, коли розв'язувалось питання «хто — кого?», коли

йшла вперта класова боротьба за побудову основ соціалізму, була

висунута на перший план у 1937 р., в момент, коли соціалізм уже

переміг в нашій країні, коли експлуататорські класи та їх економічна база були ліквідовані. На практиці ця помилкова теоретична

формула стала обгрунтуванням найгрубіших порушень соціалістичної законності і масових репресій.

Саме в тих умовах створилося, зокрема, особливе становище

для органів державної безпеки, яким виявилось величезне довір'я,

бо вони мали перед народом і країною безсумнівні заслуги в справі

захисту завоювань революції. Протягом тривалого часу органи державної безпеки виправдували це довір'я, і їх особливе становище не

викликало будь-якої небезпеки. Справа змінилася після того, коли

контроль над ними з боку партії і уряду був поступово підмінений

особистим контролем Сталіна, а звичайне здійснення норм правосуддя нерідко підмінювалось його одноособовими рішеннями. Ста574

г

новище ще більше ускладнилось, коли на чолі органів державної

безпеки опинилася злочинна банда агента міжнародного імперіалізму Берія. Були допущені серйозні порушення радянської законності і масові репресії. В результаті підступів ворогів були обмовлені

і невинно потерпіли багато чесних комуністів і безпартійних радянських людей.

...Безумовно, факти говорять про те, що Сталін винен у багатьох беззаконнях, які чинились особливо в останній період його

життя. Він застосовував часом у цій боротьбі негідні методи, порушував ленінські принципи і норми партійного життя. В цьому

полягала трагедія Сталіна. Але все це разом з тим утруднювало й

боротьбу проти беззаконь, які тоді чинилися, бо успіхи будівництва

соціалізму, зміцнення СРСР в обстановці культу особи приписувалися Сталіну.

Хрестоматія з історії України. Посібник

для вчителів / В.І. Червінський, В.Є.Кругляков, В.В.Пилипенко та ін.; Заред. В.І.Червінського. - К., 1996. - С. 313-315.

<< | >>
Источник: В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький. Хрестоматія з історії держави і права України. — Том 2. Лютий 1917 р. — 1996 р.: Навч. посіб. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 т. / В.Д.Гончаренко, А.Й.Рогожин, О.Д.Святоцький; За ред. члена-кореспондента Академії правових наук України В.Д.Гончаренка. — К. —1997. — 800с.. 1997

Еще по теме Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідків» (лютий 1956 р.):

  1. Постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідків» (лютий 1956 р.)
  2. Джерела, з яких взято тексти документів
  3. ХХ з'їзд КПРС. Критика культу особи Сталіна
  4. Тема 17. Держава і право УРСР у повоєнні роки та період десталінізації (1945 - перша половина 1960 рр.)
  5. ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -