<<
>>

РОЗДІЛ 4 Форми держави

Форма держави, за домінуючим у вітчизняній теорії держави і права визначенням, складається з таких структурних елементів: форми державного правління, форми державного устрою та форми політичного режиму.

Але ж у зв’язку з цим постає питання: які з цих «форм» виконують «функції» її внутрішньої та зовнішньої форм, є провідними в системі цих елементів?

Переважна більшість фахівців провідною вважає форму державного правління. Меншість з їх числа перевагу віддають політичному режимові. А відносно форми державного устрою такі думки є поодинокими (В. Котюк) [106]. У дискусії про місце та роль відповідних елементів форми держави у її системі, найбільш прийнятною, на нашу думку, є точка зору Д. Керімова, який, вважає його елементом форми держави, що визначає «внутрішній» зміст останньої. Форму правління й форму державного устрою вчений же визначав як два інших елементи форми держави, що дають уявлення про її «зовнішню» форму[107]. Це концептуальне положення і покладено в основу викладення нижченаведеного матеріалу.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме РОЗДІЛ 4 Форми держави:

 1. 1.2. Об’єкт, предмет та структура теорії держави і права
 2. Література для поглибленого вивчення окремих питань розділу
 3. РОЗДІЛ 4 Форми держави
 4. 3.1. Поняття суспільства і форми його організації
 5. Розділ 6ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ6.1. Поняття функцій державиПеред будь-якою державою постає коло завдань, на вирішення яких вона спрямовує свої матеріальні ресурси, ідеологічні та політичні зусилля. З усієї сукупності цих завдань можна виділити такі, що виражають сутність держави. Ці основні напрями діяльності держави називаються її функціями.Функціональний підхід, по-перше, допомагає глибше засвоїти саме поняття держави, побачити її і
 6. Розділ 8ФОРМА ДЕРЖАВИ8.1. Поняття форми державиПоняття форми держави є однією з найважливіших характеристик державознавства. Форма держави є безпосереднім виразником її сутності і змісту. Якщо сутність держави дозволяє установити приналежність державної влади, відповісти на запитання хто її здійснює та в чиїх інтересах, то поняття форми держави відповідає на запитання як організована державна влада, якими органами представлена, який
 7. 8.4. Міждержавні об'єднанняВід форми територіального устрою держави варто відрізняти міждержавні об'єднання (утворення). В першому випадку йдеться про адміністративно-територіальну будову лише однієї держави, а в другому — про форми об'єднання кількох різних держав. Необхідність такого розмежування пояснюється тим, що, наприклад, неможливо зіставляти Україну як державу з унітарною формою державного устрою та Європейське Економічне Співтовариство —
 8. Розділ X ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 9. Форма римської держави
 10. Японська феодальна держава
 11. Становлення республіканських форм правління та їх розвиток
 12. Японська держава
 13. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 14. Розділ II. Утворення Української Народної Республіки. Державний лад і право УНР. III Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 р.)
 15. Розділ IV. Українська Народна Республіка часів Директорії Декларація Української Директорії (1918 р.)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -