1. Договірне право Німеччини

Договірне право Німеччини засновано на таких загальноприйнятих у розвинених країнах принципах, як свобода волі і формальна рівність сторін. Тлумачення договорів підпорядковується принципу волі. Це означає, що при суперечності букви і сутності угоди, суд основне значення надає з'ясуванню істинної волі сторін, їх намірів при укладанні угоди.

Приписи комерційного законодавства щодо так званих торгових угод, інакше кажучи комерційних договорів підприємців, зосереджені в основному в книзі 4 Німецького торгового уложення (НТУ=НТК).

Під торговими угодами розуміються угоди, які укладаються комерсантами і пов'язані з їх підприємницькою, комерційною діяльністю. Важливо при цьому мати на увазі, що законодавство не містить загального або абсолютного, тобто застосовного завжди поняття або визначення торгової угоди.

В одних статтях НТУ угода розглядається як торгова тому, що вона укладається комерсантом. В інших же угода є торговою тому, що вона опосередковує підприємницьку. Зокрема, до торгових операцій відносяться:

– придбання та подальше відчуження рухомих речей (товарів) або цінних паперів, незалежно від того, відчужуються чи далі товари без зміни або ж після обробки чи переробки;

– прийняття на себе страхування за премію;

– операції банкірів;

– прийняття на себе перевезення вантажів або пасажирів по морю, угоди фрахтувальника, операції підприємств, що займаються буксирним судноплавством;

– угоди комісіонерів, експедиторів і власників складів;

– угоди торгових представників або торгових маклерів;

– видавничі угоди, а також інші угоди з торгівлі книгами або предметами мистецтва.

Основним критерієм застосування до конкретного договору спеціальних норм торгового права, що в принципі доповнюють або змінюють загальні, фундаментальні цивільні норми, є суб'єктний склад угоди: якщо він включає підприємця, і останній здійснює при цьому комерційну діяльність, то до такої угоди слід застосовувати норми про торговельні угоди.

Відповідно до НТУ, торгові угоди поділяються на односторонні і двосторонні. Двосторонні торговельні угоди підпадають під дію НТУ у всіх випадках, а односторонні (в яких одна сторона –підприємець) – тоді, коли інше не встановлено законом.

Загальним принципом комерційних відносин є оплатність. Принцип оплатності лежить і в основі норми § 354 НТУ, згідно з яким особа, що забезпечує як один комерсант іншому угоди або надає послуги, має право навіть при відсутності угоди вимагати за це винагороду, а в разі заощадження чужого майна можна вимагати плату за зберігання за ставками, зазвичай застосовуваним в даній місцевості.

Німеччина є членом Європейського Союзу, і тому на неї поширюються всі загальні норми європейського права, що регулюють договірні відносини на його території, а також учасницею Віденської конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів 1980 р.

Відповідальність за порушення умов договорів для підприємців настає незалежно від вини, що відповідає принципу підвищеної дбайливості і обачності комерсантів. Відповідальність може виступати як у формі відшкодування збитків, так і у формі неустойки. При цьому неустойка, згідно з § 348 НТУ, не може бути зменшена за правилами загальногромадянського законодавства, якщо вона обумовлена комерсантом при веденні ним свого бізнесу (торгового промислу в термінології НТУ).

У німецькому праві способи забезпечення поділяються на персональні, коли інтереси кредитора забезпечуються тим, що інша особа (особи) бере на себе зобов'язання (договір поруки), і реальні, коли кредитор захищає свої інтереси за допомогою доступу до речей, за рахунок яких може задовольнити свої вимоги (наприклад, утримання). До речове-правових способів забезпечення виконання торгових угод відносяться застава та іпотека. Заставне право на рухомі речі, і на права визначені нормами Цивільного уложення або кодексу (НЦУ=НЦК) про речові права. Торговий кодекс передбачає особливості продажу заставленого майна, якщо передача в заставу з боку заставодержателя та заставодавця є торговою угодою.

Способом забезпечення виконання зобов'язань, перш за все у сфері кредитування, є так звана «забезпечувальна» передача власності (або фідуціарна операція з передачі у власність кредитору майна). Даний спосіб забезпечення законодавством не врегульовано і отримав розвиток завдяки судовій практиці. Поява такого способу була викликана нездатністю застави задовольняти економічні потреби у сфері кредитування. Тому метою «забезпечувальної» передачі власності є надання кредитору реальної гарантії захисту його інтересів.

Торговельне законодавство містить багато важливих норм, пов'язаних з торговими угодами, і сформульовані як диспозитивні. Так, якщо сторони неуважно підійшли до формулювання договору та з його тексту не ясно, як визначати міру, вагу, валюту, розрахунок часу і відстаней, то вважається, згідно з § 361 НТУ, що визначальним для даного договору є міра, вага, валюта, розрахунок часу і відстаней, що діють у тому місці, де договір має виконуватися.

НТУ виділяє наступні види торговельних угод: торгова купівля-продаж; комісійні операції; експедиційні операції; складські операції; угоди з перевезення. До цього в літературі додають так звані нові договори: лізинг, факторинг, франчайзинг, договори з приводу комп'ютерних програм.

<< | >>
Источник: Торгове право зарубіжних країн. Лекції. 2016

Еще по теме 1. Договірне право Німеччини:

 1. 3. Договірне право Англії.
 2. НІМЕЧЧИНА КОНСТИТУЦІЯ НІМЕЧЧИНИ (16 квітня 1871 р.) (витяги)
 3. 5. Договірне право Китаю.
 4. 4. Договірне право США.
 5. § 2. Адміністративне право Німеччини
 6. 2. Договірне право Франції.
 7. ТЕМА 11 Держава та право Німеччини в Середні віки
 8. ДЕРЖАВА I ПРАВО HA ЗАХІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД TA У РОКИ ВОЄННОГО ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ CPCP I НІМЕЧЧИНОЮ (1920-ті — середина 1940-х років)
 9. Стаття 112. Договірна підсудність
 10. Договірна підсудність
 11. Судові органи Німеччини
 12. 42. Договірна підсудність.
 13. 3 НШЕЧЧИНОЮ, ЧИ ПРОТИ НІМЕЧЧИНИ?
 14. § 2. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу
 15. 11.5. Джерела й основні риси права середньовічної Німеччини
 16. Додаток 16 Керівники Німеччини
 17. Документ № 2 ЦИВІЛЬНЕ УЛОЖЕННЯ НІМЕЧЧИНИ (1900 Р.) (витяги)
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -