<<
>>

1. Договірне право Німеччини

Договірне право Німеччини засновано на таких загальноприйнятих у розвинених країнах принципах, як свобода волі і формальна рівність сторін. Тлумачення договорів підпорядковується принципу волі.

Це означає, що при суперечності букви і сутності угоди, суд основне значення надає з'ясуванню істинної волі сторін, їх намірів при укладанні угоди.

Приписи комерційного законодавства щодо так званих торгових угод, інакше кажучи комерційних договорів підприємців, зосереджені в основному в книзі 4 Німецького торгового уложення (НТУ=НТК).

Під торговими угодами розуміються угоди, які укладаються комерсантами і пов'язані з їх підприємницькою, комерційною діяльністю. Важливо при цьому мати на увазі, що законодавство не містить загального або абсолютного, тобто застосовного завжди поняття або визначення торгової угоди.

В одних статтях НТУ угода розглядається як торгова тому, що вона укладається комерсантом. В інших же угода є торговою тому, що вона опосередковує підприємницьку. Зокрема, до торгових операцій відносяться:

– придбання та подальше відчуження рухомих речей (товарів) або цінних паперів, незалежно від того, відчужуються чи далі товари без зміни або ж після обробки чи переробки;

– прийняття на себе страхування за премію;

– операції банкірів;

– прийняття на себе перевезення вантажів або пасажирів по морю, угоди фрахтувальника, операції підприємств, що займаються буксирним судноплавством;

– угоди комісіонерів, експедиторів і власників складів;

– угоди торгових представників або торгових маклерів;

– видавничі угоди, а також інші угоди з торгівлі книгами або предметами мистецтва.

Основним критерієм застосування до конкретного договору спеціальних норм торгового права, що в принципі доповнюють або змінюють загальні, фундаментальні цивільні норми, є суб'єктний склад угоди: якщо він включає підприємця, і останній здійснює при цьому комерційну діяльність, то до такої угоди слід застосовувати норми про торговельні угоди.

Відповідно до НТУ, торгові угоди поділяються на односторонні і двосторонні. Двосторонні торговельні угоди підпадають під дію НТУ у всіх випадках, а односторонні (в яких одна сторона –підприємець) – тоді, коли інше не встановлено законом.

Загальним принципом комерційних відносин є оплатність. Принцип оплатності лежить і в основі норми § 354 НТУ, згідно з яким особа, що забезпечує як один комерсант іншому угоди або надає послуги, має право навіть при відсутності угоди вимагати за це винагороду, а в разі заощадження чужого майна можна вимагати плату за зберігання за ставками, зазвичай застосовуваним в даній місцевості.

Німеччина є членом Європейського Союзу, і тому на неї поширюються всі загальні норми європейського права, що регулюють договірні відносини на його території, а також учасницею Віденської конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів 1980 р.

Відповідальність за порушення умов договорів для підприємців настає незалежно від вини, що відповідає принципу підвищеної дбайливості і обачності комерсантів. Відповідальність може виступати як у формі відшкодування збитків, так і у формі неустойки. При цьому неустойка, згідно з § 348 НТУ, не може бути зменшена за правилами загальногромадянського законодавства, якщо вона обумовлена комерсантом при веденні ним свого бізнесу (торгового промислу в термінології НТУ).

У німецькому праві способи забезпечення поділяються на персональні, коли інтереси кредитора забезпечуються тим, що інша особа (особи) бере на себе зобов'язання (договір поруки), і реальні, коли кредитор захищає свої інтереси за допомогою доступу до речей, за рахунок яких може задовольнити свої вимоги (наприклад, утримання). До речове-правових способів забезпечення виконання торгових угод відносяться застава та іпотека. Заставне право на рухомі речі, і на права визначені нормами Цивільного уложення або кодексу (НЦУ=НЦК) про речові права. Торговий кодекс передбачає особливості продажу заставленого майна, якщо передача в заставу з боку заставодержателя та заставодавця є торговою угодою.

Способом забезпечення виконання зобов'язань, перш за все у сфері кредитування, є так звана «забезпечувальна» передача власності (або фідуціарна операція з передачі у власність кредитору майна). Даний спосіб забезпечення законодавством не врегульовано і отримав розвиток завдяки судовій практиці. Поява такого способу була викликана нездатністю застави задовольняти економічні потреби у сфері кредитування. Тому метою «забезпечувальної» передачі власності є надання кредитору реальної гарантії захисту його інтересів.

Торговельне законодавство містить багато важливих норм, пов'язаних з торговими угодами, і сформульовані як диспозитивні. Так, якщо сторони неуважно підійшли до формулювання договору та з його тексту не ясно, як визначати міру, вагу, валюту, розрахунок часу і відстаней, то вважається, згідно з § 361 НТУ, що визначальним для даного договору є міра, вага, валюта, розрахунок часу і відстаней, що діють у тому місці, де договір має виконуватися.

НТУ виділяє наступні види торговельних угод: торгова купівля-продаж; комісійні операції; експедиційні операції; складські операції; угоди з перевезення. До цього в літературі додають так звані нові договори: лізинг, факторинг, франчайзинг, договори з приводу комп'ютерних програм.

<< | >>
Источник: Торгове право зарубіжних країн. Лекції. 2016

Еще по теме 1. Договірне право Німеччини:

 1. §8 Односторонні акти держав
 2. ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 3. ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 4. 1. Договірне право Німеччини
 5. 1.3. Структура і особливості загальноєвропейських інституцій
 6. ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ 73/239/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя*
 7. Документ № 2 ЦИВІЛЬНЕ УЛОЖЕННЯ НІМЕЧЧИНИ (1900 Р.) (витяги)
 8. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 9. ЗМІСТ
 10. «ПЕРША» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Центральної Ради)
 11. «ДРУГА» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (період Директорії)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 5. Романо-германська правова сім'я
 14. Поняття та види охоронних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності. Захист прав пацієнтів та лікарів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -