<<
>>

Створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів [81]

оперативно-розшукової справи, так і в процесі кримінального провадження, якщо характер розслідування вимагає проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ст. 273 КПК України регулює процесуальне використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів.

За рішенням керівника органу досудового розслідування під час проведення гласних слідчих (розшукових) дій можуть бути використані вказані вище засоби. Такі ж само засоби можуть бути використані і в оперативно- розшукових цілях. З цією метою допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і документів, створення та використання спеціально утворених підприємств, установ та організацій. Використання заздалегідь ідентифікованих або несправжніх (імітаційних) засобів з іншою метою забороняється.

Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.

У разі необхідності розкриття до завершення досудового розслідування справжніх відомостей щодо спеціально утворених суб'єктів господарювання або щодо особи, яка діє без розкриття достовірних відомостей про неї, про це повідомляється орган, співробітником якого є особа, яка у такий спосіб здійснює негласні слідчі (розшукові) дії, та керівник органу досудового розслідування, прокурор, який ухвалив рішення про використання таких засобів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Рішення про розкриття справжніх відомостей про зазначену особу, обставини виготовлення речей чи документів або спеціального утворення підприємства, установи чи організації ухвалюється керівником органу досудового розслідування, прокурором. У разі необхідності щодо особи, відомості про яку підлягають розкриттю, вживаються заходи забезпечення безпеки, передбачені законом.

Несправжні (імітаційні) засоби, застосовані під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, використовуються у процесі доказування у вигляді первинних засобів чи знарядь вчинення злочину, крім випадків, якщо суд встановить порушення вимог КПК України під час проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії.

Спеціально виготовлені речі і документи, заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засобів мають бути правдоподібними, відповідати встановленим державним стандартам, зовнішнім і внутрішнім якостям, не викликати сумнівів у їх достовірності.

Наприклад, з метою розвінчання злочинної діяльності організованої групи наркоділків оперативні працівники через конфіденційну особу вели переговори про закупку великої партії наркотиків. Злочинці, щоб переконатись у наявності грошей у «майбутніх покупців», зажадали пред'явити їм або наявні гроші, або банківську довідку, оскільки за «легендою» гроші зберігалися на рахунку. На замовлення оперативного підрозділу був виготовлений імітаційний пакет з грошима, який показали постачальнику наркотиків. Переконавшись у наявності грошей, постачальник наркотиків за домовленістю приніс сумку з наркотиками, з якою і був затриманий, спочатку як свідок «бійки», що розпочалася в його присутності. «Бійка» була потрібна для виведення з оперативної гри конфідента.

Для-виконання спеціальних комплексних складних завдань оперативно- розшукової діяльності, розвідки та контррозвідки оперативним підрозділам надається право створювати з метою конспірації підприємства, установи та організації, використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу приналежність працівників, приміщень і транспортних засобів. Штат таких підприємств, установ та організацій комплектується негласними штатними працівниками оперативних підрозділів.

Порядок їх створення, діяльності, фінансового та матеріального забезпечення регламентується нормативними актами органів, уповноважених проводити оперативно-розшукову діяльність та цивільним законодавством.

Такого зразка «підставні» організації та фірми юридично є власністю органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність. Вони мають свій бюджет, здійснюють всі ділові операції, необхідні для підтримання «легенди» і функціонують під контролем оперативного підрозділу. Завдання цих організацій — створення видимості зацікавленості у протизаконних угодах, торговельних операціях, фінансових махінаціях тощо; встановлення довірчих відносин з особами, які підозрюються у правопорушеннях (у сфері «тіньової» або організованої злочинності); проникнення в мережу протиправних операцій цих осіб та збирання обвинувальних доказів.

Окрім цього, «підставна» організація може бути створена з метою виявлення корупції серед посадових осіб державних органів.

Про проведення (продовження або відновлення) діяльності «підставної» організації видається розпорядження в письмовій формі з констатацією таких факторів:

- проведення оперативних заходів щодо оперативного проникнення до злочинної організації, які плануються, не суперечить чинному оперативно- розшуковому законодавству;

- заходи, які плануються, можуть стати ефективним засобом пошуку доказів або одержання необхідної інформації, якщо попередні оперативні заходи не дали позитивних результатів;

-заходи будуть проводитися з мінімальним використанням форм оперативної роботи, пов'язаних з негласним вторгненням у приватне життя громадян та ін.;

- під час проведення негласних оперативних заходів через «підставну» організацію не будуть порушуватись принципи законності.

Створюючи «підставну» організацію і плануючи її діяльність, необхідно враховувати наступні фактори оперативних заходів:

- ступінь ризику для життя і здоров'я таємних співробітників та приватних осіб, які беруть участь в оперативних заходах;

- можливість та масштаби фінансової шкоди приватних осіб, ймовірність громадянсько-правової відповідальності держави за цю шкоду;

- ризик нанесення шкоди репутації громадян;

-ризик нанесення шкоди таємниці відносин між громадянами, яка охороняється законом (адвокат — клієнт, лікар — пацієнт, священик — прихожанин тощо);

- ризик порушення таємниці особистого життя громадян:

-ступінь наближення правомірних дій таємних співробітників (або приватних осіб, як їм сприяють) до протизаконної провокації та ін.

Однією з обов'язкових умов забезпечення ефективності функціонування оперативно-розшукової діяльності є суворе дотримання конспірації в роботі з негласними працівниками. Для цього використовуються спеціально підібрані оперативними підрозділами житло та службові приміщення, які в літературі називають конспіративними квартирами та явочними квартирами.

Вони призначаються для забезпечення таємного характеру зустрічей оперативних працівників з особами, залученими до виконання завдань оперативно- розшукової діяльності.

Підбір конспіративних та явочних квартир може здійснюватися як безпосередньо оперативними працівниками, так і негласними співробітниками за їх завданням. У всіх випадках такі приміщення є засекреченими і залегендованими.

Таємним співробітникам не забороняється для підтримання надійної «легенди» вводити в оману третіх осіб стосовно своєї особистості або справжнього власника ділового підприємства, яке слугує «дахом» (наприклад, давати неправдиві заяви в ході офіційних процедур одержання прав водія, реєстраційних документів на автомобіль, договору на функціонування ділового підприємства та ін.) або діяти у межах необхідної оборони для захисту свого життя та інших осіб від злочинних посягань.

Оперативним працівникам, задіяним у діяльності «підставної» організації, дозволяється в процесі здійснення оперативно-розшукових заходів з метою конспірації застосовувати таку модель поведінки, що імітує злочинну.

Посадові особи оперативних підрозділів у відповідності до своєї компетенції можуть не тільки створювати конспіративні підприємства і організації, які можуть мати гласних і негласних штатних працівників, але й виготовляти та використовувати документи, що легендують особистість та відомчу приналежність оперативних працівників, громадян, які співпрацюють з оперативним підрозділом на конфіденцінній основі, а також «підставних» підприємств, їх приміщень, транспортних засобів. З метою конспірації оперативно-розшукових заходів оперативні підрозділи можуть використовувати реєстраційні, товарні та інші відрізняючі знаки, бланки документів та формалізовані зразки відомостей, обліків, звітності підприємств, організацій чи установ, а також здійснювати інші дії по конспірації своєї діяльності, особового складу та майна. Оперативні працівники вправі користуватись під час проведення оперативно-розшукових заходів повноваженнями працівників інших підрозділів правоохоронного органу, до складу якого вони належать, а також правами, передбаченими нормативними актами, що визначають правовий статус таких органів.

Так, оперативні працівники спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю можуть скористатись повноваженнями і правами працівників державної автомобільної інспекції, пожежного нагляду чи державної служби охорони тощо.

Указані структури імітаційного призначення можуть створюватися в порядку, передбаченому законодавством України. Відповідно, у разі створення і функціонування окремих конспіративних об'єктів мають застосовуватись норми Господарчого та Цивільного кодексів України.

Створенню легендованого (конспіративного) підприємства мають передувати:

а) розробка необхідних установчих документів (протоколів, договорів, статуту);

б) реєстрація в єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

в) узяття на облік в органі державної податкової служби як платника податків;

г) відкриття банківського рахунку;

д) реєстрація в місцевому органі виконавчої влади чи в органі місцевого самоврядування.

Функціонування легендованих підприємств, установ та організацій передбачає здійснення ними певної господарчої, фінансово-комерційної, спортивної, культурної або іншої дозволеної законом діяльності. Такі суб'єкти ОРД мають виконувати узяті на себе статутні, договірні та інші обов'язки. На них розповсюджуються норми Господарчого й Цивільного кодексів, Кодексу законів України про працю та інших законів.

Легендовані суб'єкти ОРД мають створюватись перш за все в інтересах попередження, припинення і розкриття злочинів, а також виявлення осіб, які підготовляють, вчиняють або вчинили правопорушення. Метою створення легендованих суб'єктів ОРД можуть бути: легендування діяльності оперативних підрозділів, забезпечення конспірації та власної безпеки оперативних підрозділів, збір та обробка негласної інформації, проникнення в організоване злочинне угруповання, документування протиправної діяльності, затримання злочинців на гарячому, шифрування негласних оперативних заходів, забезпечення безпеки оперативних працівників, дезінформація об'єктів оперативної розробки щодо характеру і замислу дій оперативного підрозділу, спонукання їх до вчинення певних дій і таке інше.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів [81]:

 1. Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
 2. 3.3. Правова регламентація надання інших послуг у сфері освіти
 3. § 4. Окремі аспекти процесуальних особливостей СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ СПОРІВ
 4. § 2. Суспільний устрій
 5. § 1. Українська Центральна Рада - вищий представницький орган УНР
 6. Об’єкти права геологічного вивчення надр
 7. Розділ 3 Нормативно-правове регулювання та напрями використання в кримінальному провадженні інформації, що міститься в сучасних інформаційних системах
 8. Поняття, правові підстави та об’єкти розшукової діяльності слідчого
 9. 3.1. Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні механізму попередження та протидії адміністративним правопорушенням
 10. Поняття, ознаки та система суб’єктів оперативно-розшукової діяльності
 11. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
 12. ДОДАТКИ
 13. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.
 14. Використання конфіденційного співробітництва
 15. Отримання від юридичних та фізичних осіб інформації про злочин
 16. Створення та використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів [81]
 17. Негласне співробітництво особи з оперативним підрозділом
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -