<<

ДОДАТКИ

впровадження результатів дисертації Белікової Світлани Олександрівни у навчальний процес Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України

Комісія у складі: голови — виконувача обов’язки директора Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України Настасяк О.І.., членів комісії: кандидата юридичних наук, професора

кафедри цивільно-правових дисциплін Майданик Н.І., кандидата юридичних наук, професора кафедри цивільно-правових дисциплін Безмащук Ю.Ю., кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Слободян О.М.

склала цей акт про те, що наукові публікації за результатами дисертації Белікової С.О. на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей» використовуються у навчальному процесі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України під час читання слухачам лекцій («Виконання судових рішень, прийнятих судами господарського судочинства», «Виконання судових рішень у земельній сфері», «Прокурор учасник виконавчого провадження», «Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді та виконавчому провадженні»), проведенні круглих столів («Захист прав громадян та інтересів держави при виконанні судових рішень у справах про земельні спори», «Організація діяльності прокурора щодо представництва інтересів громадянина або держави при виконанні судових рішень», «Захист громадян та інтересів держави при виконанні судових рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища», «Особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби в судовому порядку») і майстер-класу («Прокурор - учасник виконавчого провадження»).

Наукові праці Белікової Світлани Олександрівни:

1.

Діяльність прокурора на стадії виконання судових рішень // Вісник прокуратури. - №7. - 2014. - С. 46 - 53;

2. Реалізація прокурором представницької функції при виконанні судових рішень // Вісник національної академії прокуратури України, - 2014. -№4. - С. 49-55;

3. Особливості організації діяльності прокурора як учасника

виконавчого провадження// Часопис національної академії прокуратури України. -2014. - №2. - С.9-16;

4. Окремі питання щодо участі прокурора у виконавчому

провадженні // Вісник прокуратури. - 2015. - №1. - С. 118-126.

5. Захист прокурором прав та інтересів дітей у виконавчому

провадженні: Міжнародний досвід // Вісник прокуратури. - 2015. - №4. -С. 102-109.

6. Виконавчий процес та участь у ньому прокурора //Вісник

прокуратури. - 2015. - №4. - С. 102-109.

Голова комісії:

Члени комісії:

впровадження результатів дисертації Белікової Світлани Олександрівни у навчальний процес Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України

Комісія у складі: голови - кандидата юридичних наук, директора Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України Попова Г.В., членів комісії: кандидата юридичних наук, професора кафедри цивільно-правових дисциплін Майданик Н.І., кандидата юридичних наук, професора кафедри цивільно-правових дисциплін Безмащук Ю.Ю., кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Слободян О.М. склала цей акт про те, що наукові публікації за результатами дисертації Белікової С.О. на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей» використовуються у навчальному процесі Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України під час читання лекційних, проведення семінарських та практичних занять з магістрантами 1 і 2 року навчання з навчальних дисциплін: «Проблеми виконавчого провадження», «Представництво інтересів громадянина або держави в суді», а також лекцій на тему «Представництво інтересів громадянина або держави в суді в світлі нового Закону України «Про прокуратуру».

Наукові праці Белікової Світлани Олександрівни:

1. Історія становлення та розвитку інституту виконання судових рішень // Вісник прокуратури. - №7. - 2012. - С.113- 117;

2. Прокуратура: історія та сучасність // Вісник прокуратури. - №11. -2013.-С. 163- 170;

3. Діяльність прокурора на стадії виконання судових рішень // Вісник прокуратури. - №7. - 2014. - С. 46 - 53;

4. Реалізація прокурором представницької функції при виконанні судових рішень // Вісник Національної академії прокуратури України, - 2014. -№4. - С. 49-55;

5. Особливості

організації

ДІЯЛЬНОСТІ

прокурора

як

учасника

виконавчого провадження // Науковий часопис національної академії прокуратури України. —2014. — №2. — С.9—16;

6. Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей //Науковий журнал «Evropsky

С.191-200;

politicky a pravni diskurz», Чехія. - 2014. - №5

7.

Окремі

питання

щодо

участі

прокурора

виконавчому

провадженні // Вісник прокуратури. - 2015. - №1. - С. 118-126;

Підстави

представництва

прокурором

інтересів

дітей

виконавчому провадженні// Науковий фаховий журнал «Право і суспільство» (м.Дніпропетровськ ). - 2015. -№1. - С.63-67;

9. Захист прокурором прав та інтересів дітей у виконавчому провадженні: міжнародний досвід // «Вісник прокуратури». - №2.

2015.-С. 118-126.

Н. Маиданик

Г. Попов

Голова комісії:

Члени комісії:

Ю. Безмащук

О. Слободян

Бердянський міськрайонний суд

Запорізької області

71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, тел./факс (06153) 4-71-46

07.08.2015 р.

Голові спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Стефанчуку Р.О.

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Белікової Світлани Олександрівни

Результати дисертаційного дослідження доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України Белікової Світлани Олександрівни на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, використовуються Бердянським міськрайонним судом у практичній діяльності.

Довідка надана для подання до спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України.

Голова Бердянського міськрайонного суду Запорізької області

УКРАЇНА

С.М. Морока

Прокуратура України

ПРОКУРАТУРА ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

вул. Каунаська, 3-в, м. Київ, 02160 факс: 558-33-66

2015 року

Голові спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України члену-кореспонденту Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Стефанчуку Р.О.

ДОВІДКА

про впровадження результатів дисертаційного дослідження Белікової Світлани Олександрівни

Результати дисертаційного дослідження доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії прокуратури України Белікової Світлани Олександрівни на тему «Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, використовуються прокуратурою Дарницького району міста Києва у практичній діяльності.

Довідка надана для подання до спеціалізованої вченої ради Д 26.730.02 Національної академії прокуратури України.

В. До це и ко

Виконувач обов’язків прокурора Дарницького району >п Києва молодший падтпГюстиції

Jfl 12 місяців 2014 року

C

K

Прокуратура Кількість справ, що перебувають у провадженні суду Суш у справах, за ккихн су дом відкрито провадження з початку звітного року (у тас. гри) Задоволено позовів, заяв Відмовлено у задоволенні позовів, припинена, закрито *трпнл~жрттяду ЗІЛШИЄНО 6ЄЗ

розгляд)' не у зв 'язку 3 добровільним ьі тгч*п туялгсгит*і

Сума, якуг добровільно відшкодовано за закритими справами (у тис гри.)
Усього Сума, на ну закалено позови, заяви у цих справам (у тне.
три)
Усього у т и до бюджету
2013 2014 2013 2014 Ч 2013 2014 Ч 2013 2014 Ч 2013 2014 Ч* '2013 2014 % 2013 2014
] Автономно! Pecm1C-TiXH Крим 2 1 -SOrO 49 6 SZS 3d 2 -94.4 1 -т.о
2 Вінницької області 3 -IOOrO 430 535 24,4 118 12 -89,8 2 2 1 -100.0
3 Волинської області 3 1 -66,7 630 14 -97,8 949 526 -44,6 12 29 2,4 р 1 1
4 Дніпропетровської області 15 б -60г0 1 -то 125 487 3,9р 51 39 -23,5 3 -т.о
5 Донецької області 10 2 SOrO IS 149 SJp 24 '263 Hp 44 23 -47,7 б І S3.3
б Житомирської області 19 3 S4.2 130 46 -64.6 1160 1523 31,3 65 44 -32,3 2 -т.о 211 -100.0
7 Закарпатської області 1 б йр 40 27 -32.5 164 678 4,1 р 15 15 3 -т.о
S Запорізької області 3 -JOOrO 219 353 61,2 44 ІЗ -70,5 1 2 Zp
P Івано-Франківської області 7 І SSr 7 551 SP S3,S 57 12 -78,9 б -т.о 10 27 ZJp
IO Київської області б І SlrI 162 -т.о 316 191 -39,6 62 17 -72,6 3 -т.о 33 1 -97.0
Il міста Києва б 7 ISJ S74 -100,0 1151 453 -60,2 IS 11 -38,9 5 -т.о
12 Кіровоградської області 3 -IGOrO 5 -то 263 385 43:7 20 9 -55,0 1 1 45 -т.о
13 Луганської обдаси 14 7 -SOrO 28 20 -28.6 92 зав Up 64 31 -51,6 1 -т.о 1 -т.о
14 Львівської області 10 3 -70.0 12 -JOOrO 73 207 ZSp 40 23 -42,5 1 2 Zp 234 103 -56.0
15 Миколаївської області б -IOOrO 130 -JOOrO 16Е 354 ZJp 29 ІЗ -55,2 1
16 Одеської області 7 б -Ні 133 -JOOrO 237 270 14,0 71 16 -77,5 3 -т.о 2 -IOO1O
17 Полтавської області 9 11 22,2 120 72 -46,0 355 344 -3,1 43 42 -2,1 2 2
IS Рівненської області 4 1 -JSrO 46 -JOOrO 245 -то 11 7 -16,4
19 міста Севастополь S б -25г0 424 390 -ЗО 495 -то 10 2 -80,0 12 -100.0
20 Сумської області 2 1 -SOrO ПО 257 ZJp 48 24 -50,0 3 -т.о
21 Тернопільської області 2 -IOOrO 1 -JQOiO 639 749 17,2 29' 17 -41,4 11 6 -45.5
22 Харківської області 10 1 -90,0 т 24S гір 114 533 4,7 р 79 9 -88,6 2 2 84
23 Херсонської області 4 11 2.8 р 29 56 91.1 53 21В 4,1 р 32 20 -17,5 1 1 14
24 Хмельницької області 2 2 32 418 13,1 р 35 12 -65,7 3 -т.о 119
25 Черкаське» області 5 -IOOrO 690 172 -75,1 37 15 -59,5 3 2 -33.3
26 Чернівецької області 2 -IOOrO 556 20 ІЗ -15,0 1 -т.о
27 Чернігівської області 1 -то 162 180 11,1 49 22 -55,1 2 -т.о 1 -т.о
2S Дніпровська екологічна
29 Всього (без ПА) 164 77 -SirO 2 839 1 022 -64,6 а 871 10 0® 13,4 1 139 492 -56,8 56 16 -71.4 561 355 -36.7
ЗО TJphідялшин апарат
31 Всього (без НГІ) 164 77 -SlrO 2 839 1 022 -64:, 6 8 871 10 0® 13,4 1 139 492 -56,8 56 16 -71.4 561 355 -36.7
32 Апарат ВП
33 Західного регіону
34 Кримського регіону
35 Південного регіону
36 Центрального регіону
37 Всього по ВП
3S Всього по Україні 164 77 -SirO 2 839 1022 -64,6 8 871 10 0® 13,4 1139 492 -56,8 56 16 -71.4 561 355

206

Jfl 12 .WСЯ ЦІ0 2014 року____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Шродоежания)

*

M

Прокуратура Сума, на аку задоволено позови (у тис. грн) Сума за рішеннями то набрали законної сили (у тне грн) Сума, ва аку реально виконано рішення суду (у тж.
грн.)
Усього у т.ч до бюджету Усього у т.ч. до бюджету Усього сума за рішеннями звітного

року

до бюджету
2013 2014 И 20В 2014 ** 2013 2014 ft 2013 2014 2013 2014 ft 1013 2014 ft 20В 2014 ft
1 Автономної Республіки Крим 51 -100,0 51 -то 103 SdJO 32 -JOJO
2 Вінницької області +3 577 S4.S 395 577 44/ 305 670 Mt 239 565 Л9.0
3 Волинської області ш 1 144 SAp 311 1133 Mt 36 739 SJSp 717
4 Дніпропетровської області 124 665 Up 351 5 406 №1 .Ap 303
S Донецької області б 133 »Р J 114 22Jp 67 6 -9І.0 5 6 20.0
б Житомирської області SQ3 1471 №2.7 442 1 439 SJp 264 1 662 64p 264 1243 Mp
7 Закарпатської області ш 473 *.ір 108 404 Mt 103 372 SAP JCS 367 SAp
3 Запорізької області 219 345 SJJ 212 345
<< |

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 2. Додатки
 3. ДОДАТК
 4. Продовження додатка W
 5. Яке значення для справи має висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов?
 6. Чи можливо залишити без руху апеляційну (касаційну) скаргу через відсутність в якості додатку до неї матеріалу, який повернутий позивачу (заявнику) судом першої (апеляційної) інстанції через порушення правил підсудності чи з інших підстав?
 7. Чи мають право особи, які беруть участь у справі, просити суд касаційної інстанції прийняти додаткові матеріали на підтвердження незаконності судового рішення?
 8. ДОДАТК
 9. ДОДАТК
 10. ДОДАТК
 11. ДОДАТКИ
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. ДОДАТКИ
 16. ДОДАТКИ
 17. ДОДАТКИ
 18. ДОДАТКИ
 19. ДОДАТКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -