Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

1. Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі в адміністративному процесі та відводяться за підставами, встановленими у частині першій статті 27 цього Кодексу.

2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі в адміністративному процесі, якщо:

1) він перебував або перебуває в службовій або в іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;

2) проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються при розгляді даної справи;

3) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

3. Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача в судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їхнього відводу (самовідводу).

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає обставини, за яких можуть бути відведені секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач. Метою статті є забезпечити незаінтересованість та неупередженість цих учасників адміністративного процесу, оскільки від цього певною мірою залежить результат вирішення справи.

Підстави для відводу секретаря судового засідання, перекладача

2. Секретар судового засідання, перекладач підлягають відводу (у тому числі самовідводу), якщо:

1) під час попереднього вирішення цієї справи вони брали участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, представник;

2) вони є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

3) вони прямо чи опосередковано заінтересовані у результаті розгляду справи;

4) є інші, крім уже зазначених, обставини, що викликають сумнів у їхній неупередженості.

3. Участь секретаря судового засідання, перекладача у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, перекладача сама по собі не може бути підставою для їх відводу.

Підстави для відводу експерта, спеціаліста

4. Експерт, спеціаліст підлягають відводу (у тому числі самовідводу), якщо:

1) під час попереднього вирішення цієї справи вони брали участь у процесі як свідок, перекладач, представник, секретар судового засідання;

2) вони є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

3) вони перебували або перебувають у службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;

4) проводили ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються при розгляді даної справи;

5) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери їхніх спеціальних знань;

6) вони прямо чи опосередковано заінтересовані у результаті розгляду справи;

7) є інші, крім уже зазначених, обставини, що викликають сумнів у їхній об'єктивності та неупередженості.

5. Участь експерта, спеціаліста при попередньому розгляді цієї справи відповідно як експерта, спеціаліста сама по собі не може бути підставою для їх відводу.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача:

  1. Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  2. Чи вправі особа, яка бере участь у справі, заявити відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу в усній формі?
  3. Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача
  4. Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді
  5. Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста
  6. Стаття 20. Підстави для відводу судді
  7. Стаття 48. Секретар судового засідання
  8. § 4. Секретар судового засідання
  9. Стаття 63. Секретар судового засідання
  10. Стаття 127. Встановлення осіб, які прибули у судове засідання, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -