<<
>>

Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції

1. Суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

2. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

3. Суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді першої інстанції.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає загальні межі повноважень суду касаційної інстанції, що характеризують касаційне провадження і відрізняють його від інших видів провадження в адміністративних справах.

2. Стаття спрямована на забезпечення однакового застосування адміністративними судами норм права і акцентує увагу на тому, що предметом касаційного оскарження є лише питання права (законності судового рішення).

Межі касаційного перегляду

3. Суд касаційної інстанції переглядає справу та оскаржені судові рішення в межах:

1) касаційної скарги, тобто він повинен з'ясовувати ті порушення норм права чи помилки у правовій оцінці обставин у справі, на які посилається особа, що подала скаргу; однак якщо при такому з'ясуванні буде встановлено порушення норм права, що привели до неправильного вирішення справи, поза межами оскарження, суд касаційної інстанції може вийти за ці межі;

2) позовних вимог, що були заявлені в суді першої інстанції, тобто суд касаційної інстанції, як і суд апеляційної інстанції, не може розглядати будь-яких нових позовних вимог, водночас відповідно до принципу офіційності, згідно з частиною другою статті 11 КАСУ, він може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

Обмеження щодо перегляду доказів і встановлення обставин

4. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення лише щодо додержання норм права, а тому суд касаційної інстанції не досліджує доказів і судових дебатів не проводить, і в судовому рішенні не може встановлювати та визнавати доведеними нові обставини та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, адже все це питання факту. Однак він може встановити, що суд першої чи апеляційної інстанції всупереч закону відхилив або врахував той чи інший доказ. Це може стати підставою для скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд до адміністративного суду тієї інстанції, яка першою допустила помилку.

Стаття 220-1. Попередній розгляд справи

1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

2. У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.

3. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

4. Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рішення.

5. Суд касаційної інстанції призначає справу до розгляду у судовому засіданні за відсутності підстав, встановлених частиною третьою або четвертою цієї статті. Справа призначається до розгляду у судовому засіданні, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до розгляду у судовому засіданні постановляється ухвала, яка підписується всім складом суду.

(Доповнено статтею 2201 згідно із

Законом України від 16.03.2006 р. N 3550-IV)

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає підстави для вирішення справи в суді касаційної інстанції без повідомлення осіб, які беруть участь у справі, навіть за наявності клопотання когось із осіб, які беруть участь у справі, про проведення касаційного розгляду за їх участю. Ці підстави мають очевидний характер і не потребують додаткових підтверджень чи спростувань.

За їх відсутності проводиться касаційний розгляд у судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

2. Механізм, запроваджений статтею, запозичено із цивільного судочинства і спрямовано на спрощення і пришвидшення касаційного провадження.

Умови проведення попереднього розгляду справи

3. Попередній розгляд справи проводиться:

1) у випадку, коли немає підстав для касаційного розгляду у порядку письмового провадження, оскільки попередній розгляд справи передує касаційному розгляду справи в судовому засіданні (це випливає з частини п'ятої коментованої статті);

2) протягом п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції (щоправда, КАСУ не встановлює строку для підготовки такої доповіді);

3) без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

Порядок проведення попереднього розгляду справи

4. Попередній розгляд справи в суді касаційної інстанції проводиться колегією у складі не менше п'яти суддів у попередньому судовому засіданні. Воно починається з доповіді судді-доповідача про обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції. Після цього відбувається нарада суддів з приводу того, чи мають ці обставини очевидний характер і чи дають вони можливість відразу відхилити касаційну скаргу (відмовити у її задоволенні) або, навпаки, скасувати судові рішення з підстав, визначених частиною третьою статті 227 КАСУ. За наслідками наради відбувається голосування.

5. Під час попереднього розгляду справи його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не проводиться, оскільки за своїм змістом воно є нарадою суддів.

Судові рішення за наслідками попереднього розгляду справи та порядок їх ухвалення

6. За наслідками попереднього розгляду суд касаційної інстанції може постановити одну з таких ухвал:

1) про відхилення касаційної скарги і залишення оскаржених судових рішень без змін, якщо відсутні підстави, визначені статтями 225 - 229 КАСУ;

2) про скасування оскаржених судових рішень, якщо є підстави, що тягнуть за собою обов'язкове скасування судового рішення, визначені частиною третьою статті 227 КАСУ;

3) про призначення справи до касаційного розгляду у судовому засіданні, якщо немає підстав для постановлення вищезазначених ухвал.

7. Порядок прийняття зазначених вище рішень дещо відрізняється від порядку прийняття за принципом більшості, що встановлений статтею 25 КАСУ. Перші дві ухвали повинні бути прийняті колегією суддів одностайно. Якщо ж хоча б один суддя дійде висновку про необхідність призначення справи до касаційного розгляду у судовому засіданні, увесь склад суду зобов'язаний підписати ухвалу про це. Тобто для постановлення останньої ухвали достатньо голосу одного судді. Такий підхід запобігає ухваленню невиважених кінцевих судових рішень у справі у попередньому судовому засіданні.

Попереднє регулювання

8. До набрання чинності коментованою статтею КАСУ, виходячи з принципів гласності, змагальності і диспозитивності, не передбачав можливості розгляду і вирішення справи в касаційному порядку без повідомлення осіб, які беруть участь у справі, якщо хоча б одна з них виявила бажання взяти участь у касаційному розгляді. За відсутності такого бажання справа розглядалася у письмовому провадженні, яке в адміністративному судочинстві було альтернативою попередньому розгляду справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві.

Зважаючи на значне навантаження на Вищий адміністративний суд України, що виявилося більшим, ніж очікувалося, законодавець вирішив запровадити попередній розгляд справи і в адміністративному судочинстві, додатково до письмового провадження, чим, однак, дещо обмежено дію гласності, змагальності і диспозитивності в суді касаційної інстанції. На жаль, зазначений захід не справив значного впливу на розвантаження Вищого адміністративного суду України.

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції:

 1. Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції
 2. Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні
 3. Стаття 224. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін
 4. Функції цивільного процесу України
 5. Справи про усиновлення*
 6. Законна сила судового рішення (судового наказу та ухвала)
 7. § 2. Принцип диспозитивності
 8. § 2 . Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення
 9. ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ процесуальних строків, закріплених у ЦПК України
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 11. 2.2 Судові рішення на стадіях апеляційного і касаційного провадження.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -