<<
>>

Стаття 148. Дослідження висновку експерта

1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.

2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерта особи, які беруть участь у справі, а також суд можуть задати експерту питання.

Першими задають питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням обох сторін, першими задають питання експертові позивач і його представник. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть задавати експертові питання в будь-який час дослідження висновку експерта.

3. Викладені письмово і підписані пояснення експерта приєднуються до справи.

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття визначає процедуру дослідження під час судового розгляду висновку експерта як одного із засобів доказування.

2. Стаття, з урахуванням принципу змагальності та офіційного з'ясування обставин у справі, спрямована забезпечити всебічне та якнайповніше встановлення інформації щодо обставин у справі з висновку експерта.

Оголошення висновку експерта

3. Характеристика висновку експерта (експертів) як засобу доказування міститься у статтях 82 - 85 КАСУ.

4. Якщо у справі проведено судову експертизу, головуючий у судовому засіданні оголошує дату складення висновку, ім'я експерта (експертів) та найменування експертної установи, якщо проведення судової експертизи доручалося їй.

Після цього головуючий оголошує письмовий висновок експерта. За згодою осіб, які беруть участь у справі, головуючий може оголосити лише заключну частину висновку. За клопотанням осіб, які беруть участь у справі, після оголошення висновку суд передає його цим особам для ознайомлення.

5. Суд повинен витребувати засвідчені печаткою експертної установи копії тексту присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов'язками експерта, а також про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, якщо відповідної інформації про це немає у висновку експерта і якщо експерта суд не викликав у судове засідання.

Відомості про такі документи головуючий також оголошує в судовому засіданні, а за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, надає ці документи їм для ознайомлення.

6. Якщо експертиза проводиться в суді, то свій усний висновок експерт оголошує самостійно.

Роз'яснення і доповнення висновку експерта

7. Якщо висновок експерта необхідно роз'яснити або доповнити, суд з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, зобов'язаний викликати експерта в судове засідання. Перед залученням експерта до виконання обов'язків суд повинен вчинити дії щодо роз'яснення його прав і обов'язків, відповідальності та приведення до присяги експерта відповідно до статті 131 КАСУ.

Роз'яснення і доповнення висновку слід розуміти як витлумачення результатів експертизи та надання більш повних або детальних відповідей на поставлені в ухвалі про призначення експертизи питання. Експерт також може надати відповіді на додаткові питання, які безпосередньо не виносилися на експертизу, за умови що проведене експертом дослідження дає можливість це зробити без необхідності проводити будь-які додаткові дослідження.

8. Особи, які беруть участь у справі, а також суд можуть задати експерту питання. Першими задають питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням обох сторін, першими задають питання експертові позивач і його представник. Суд має право вмотивовано відхилити питання зазначених осіб, якщо відповіді на них уже висвітлені у висновку експерта або ці питання не відносяться до компетенції експерта чи не стосуються обставин у справі.

Головуючий у судовому засіданні та інші судді, якщо справу розглядає колегія суддів, можуть задавати експертові питання в будь-який час дослідження висновку, а якщо експертиза проведена за ініціативою суду, то першим може задавати питання саме він.

9. Експерт з власної ініціативи або за розпорядженням головуючого може викласти свої роз'яснення та доповнення висновку письмово.

Такі письмові пояснення експерта підписуються ним і приєднуються до справи.

10. Якщо у справі є декілька висновків експертів, дослідження кожного з них у судовому засіданні проводиться у порядку, встановленому коментованою статтею. При цьому, якщо у висновках є розбіжності, доцільно викликати у судове засідання експертів, які проводили ці експертизи, для надання роз'яснень і доповнень щодо кожного висновку. Для з'ясування причин розбіжностей за аналогією може бути застосована частина 11 статті 141 КАСУ - суд має право призначити одночасне опитування експертів, які дали різні за змістом висновки.

Такий же порядок дослідження в судовому засіданні результатів комісійних та комплексних експертиз, а також додаткових і повторних експертиз. При цьому, в разі необхідності, в судове засідання викликаються всі експерти, що проводили експертизу. Особливо це доцільно, якщо хтось із членів комісії дав окремий висновок (див. частину другу статті 83, частину третю статті 84 КАСУ).

Додаткова і повторна експертиза

11. У разі виникнення питань, які знаходяться за межами результатів експертизи і вимагають нового дослідження, суд з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, може призначити в судовому засіданні додаткову експертизу (частина перша статті 85 КАСУ). Її висновок може бути усним, якщо додаткова експертиза проводиться в судовому засіданні, або письмовим.

12. Якщо висновок експерта суперечить іншим матеріалам у справі або з інших причин викликає сумніви у його правильності суд з власної ініціативи або за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, може призначити в судовому засіданні повторну експертизу, проведення якої доручається іншому експертові (частина друга статті 85 КАСУ).

13. Для проведення додаткової чи повторної експертизи, оскільки це пов'язане із додатковими чи новими дослідженнями, суд, як правило, оголошує в судовому засіданні перерву, а в разі тривалості експертних досліджень має право зупинити провадження в адміністративній справі до одержання результатів експертизи (пункт 3 частини другої статті 156 КАСУ).

<< | >>
Источник: Банчук О.А.. НАУКОВО – ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ Київ. 2011753 с.. 2011

Еще по теме Стаття 148. Дослідження висновку експерта:

 1. Стаття 66. Експерт
 2. Стаття 82. Висновок експерта
 3. Стаття 85. Додаткова і повторна експертизи
 4. Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів
 5. Стаття 148. Дослідження висновку експерта
 6. Особи, які не беруть участі у справі
 7. Стаття 148. Комісійна експертиза
 8. Стаття 149. Комплексна експертиза
 9. Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами
 10. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 11. § 5 . Висновок експерта
 12. 2.2. Об’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинюваних медичними працівниками
 13. 3.1. Здійснення потерпілим процесуальних прав на досудових та судових стадіях провадження справи
 14. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 16. ДОДАТКИ
 17. 2.1. Угода про визнання вини в державах загальної правової традиції
 18. 2.3. Судовий розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -