<<
>>

Відповідно до ч. 2 ст. 311 ЦПК висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи. Що розуміється під такими висновками і мотивами?

У разі скасування рішення суду першої інстанції з направленням справи на новий розгляд в ухвалі апеляційного суду повинно бути зазначено, які порушення закону були допущені судом першої інстанції (ч.

З ст. 315 ЦПК).

Проте у такому разі апеляційний суд не вправі викладати в ухвалі доводи, які б вказували або прогнозували результати нового вирішення справи або свідчили про перевагу одних доказів перед іншими.

Висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи.

Під висновками і мотивами, з яких скасовано рішення, слід розуміти положення мотивувальної та резолютивної частин ухвали суду апеляційної інстанції щодо наявності передбачених ст. 311 ЦПК підстав для скасування рішення суду першої інстанції і передачі справи на новий розгляд та їх кваліфікації за процесуальним законодавством як таких.

Разом з тим слід мати на увазі, що обов'язковість цих вказівок має певні межі, оскільки суд апеляційної інстанції не вправі наперед вирішувати питання про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, а також про те, яка має бути застосована судом норма матеріального права і яке рішення має бути ухвалене при новому розгляді справи. Також слід мати на увазі, з яких підстав суд апеляційної інстанції може скасувати рішення суду першої інстанції з направленням справи на новий розгляд і вони перелічені в ч. 1 ст. 311 ЦПК.

Ці межі повинні дотримуватись судом апеляційної інстанції з урахуванням дії в цивільному процесі принципу незалежності суддів і підкорення їх лише закону. Якщо ж такі вказівки наведені, то вони не є обов'язковими для суду при новому розгляді та вирішенні справи. Це означає, що їх невиконання не може потягти з собою будь-які правові наслідки, в тому числі й скасування ухваленого рішення.

При невиконанні судом першої інстанції при новому розгляді справи обов'язкових вказівок суду апеляційної чи касаційної інстанції рішення суду підлягає скасуванню. Проте підставою для скасування рішення буде не невиконання вказівок суду апеляційної чи касаційної інстанції, даних при скасуванні попередньо ухваленого рішення, а наявність у справі допущених судом помилок, які залишились неусуненими внаслідок невиконання вказівок вищестоящих інстанцій. Ці помилки можуть стосуватися не лише правової, а й фактичної сторони рішення.

<< | >>
Источник: М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с.. 2008

Еще по теме Відповідно до ч. 2 ст. 311 ЦПК висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи. Що розуміється під такими висновками і мотивами?:

 1. Стаття 227. Підстави для скасування судових рішень з направленням справи для продовження розгляду або на новий розгляд
 2. Повноваження суду касаційної інстанції
 3. Стаття 311. Підстави для скасування рішення суду і передачі справи на новий розгляд
 4. Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
 5. § 4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал у суді касаційної інстанції
 6. ЗМІСТ
 7. Чи є обов'язковим для суду клопотання відповідача про передачу справи до іншого суду за місцем проживання, якщо раніше його місце проживання не було відоме?
 8. Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЦПК кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Яким чином на дане загальне правило впливають презумпції (фікції), які наявні як в матеріальному, так і в процесуальному праві?
 9. Згідно зч.4 ст. 61 ЦПК вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, обов'язковий для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. Чи є обов'язковим для суду такий вирок, в якому визначений розмір шкоди, завданого особі? Чи є обов'язковим для суду, що розглядає цивільну справу, постанова слідчих органів та з яких питань?
 10. Відповідно до ч. 2 ст. 84 ЦПК граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом. На сьогодні такого закону немає. Яким чином слід вирішувати це питання?
 11. Відповідно до ч. 1 ст. 123 ЦПК зустрічний позов може бути пред'явлений до або під час попереднього судового засідання. Якщо вищестоящий суд скасував судове рішення з направленням справи на новий розгляд, то чи вправґвідповідач при новому розгляді справи пред'явити зустрічний позов?
 12. Вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної сили (ч. 6 ст. 154 ЦПК). Суд першої інстанції ухвалою забезпечив позов, а потім ухвалив рішення по суті спору, задовольнивши позов. Проте при апеляційному перегляді апеляційний суд скасував рішення суду і ухвалив нове рішення про відмову в задоволенні позову, не вирішивши питання про скасування вжитих заходів забезпечення позову. Чи є достатнім рішення апеляційного суду для висновку про те, що заходи забезпечен
 13. Відповідно до ч. 4 ст. 234 ЦПК у випадках, встановлених пунктами 1,3,4, 9, 10 частини першої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів. На підставі якого нормативно-правового акту народні засідателі притягуються до участі у справі і яке їх правове положення в процесі? Який порядок розгляду справи за участю народних засідателів?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -