<<
>>

ДОДАТКИ

Вінницький фінансово-економічний університет

Vinnitsa Financial Economical University

71a, st.

Pirogova, Vinnitsa, 21037, Ukraine tel./fax.: (0432) 53-47-27, tel.: (0432) 53-62-59, 53-36-80 E-mail: rektor-vfeu(a).ukr. net

Україна, 21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а тел./факс.: (0432) 53-47-27 тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80 електронна пошта: rektor-vfeu(a),ukr.net

про впровадження матеріалів дисертаційної роботи здобувана кафедри конституційного, адміністративного права, господарського права та процесу Київського університету права Національної академії наук України

Боднара Сергія Вікторовича на тему:

«Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» у навчальний процес Приватного вищого навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет»

Комісія у складі: проректора з наукової роботи Вінницького фінансово- економічного університету Бігуна Павла Петровича, начальника організаційно-методичного відділу Лопатюк Руслани Іванівни, завідувача кафедри економічних та гуманітарних дисциплін Акулова Михайла Григоровича склали цей акт про те, що результати дисертаційної роботи здобувана кафедри конституційного, адміністративного права, господарського права та процесу Київського університету права

Національної академії наук України Боднара Сергія Вікторовича «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» несуть у собі теоретичне і практичне значення, що полягає в тому, що його положення, рекомендації і висновки використовуються у навчальному процесі при викладанні таких навчальних дисциплін як «Адміністративне право», «Фінансове право» та «Судочинство в господарський судах» для студентів спеціальності «Правознавство» Вінницького фінансово-економічного університету у 2012-2015 рр., а саме:

- судове рішення як найважливіша складова розгляду судової справи;

- вимоги до формування і прийняття рішень адміністративного суду;

- фактори впливу на прийняття безпомилкових судових рішень;

- особливості розгляду різних категорій судових справ;

- судові рішення апеляційного та касаційного оскарження;

- оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних та не наділених владними повноваженнями.

Використання результатів дисертаційної роботи сприяє активізації та підвищенню ефективності навчального процесу й рівня базових і спеціальних знань майбутніх юристів.

Проректор з наукової роботи —у* д д Бігун

Начальник організаційно-

Р. І. Лопатюк

методичного відділу

М. Г. Акулов

Завідувач кафедри економічн та гуманітарних дисциплін

АКТ

впровадження результатів дисертаційного дослідження «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор — Ьоднар Сергій Вікторович) у навчальний процес Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Комісією у складі науково-педагогічних працівників кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» - завідувача кафедри, д.ю.н., професора Фрицького Ю.О., к.ю.н. Сенченко Л.М., к.ю.н Сердюка Є.В. було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор - Боднар Сергій Вікторович). Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження було використано в розробці лекційних курсів з дисциплін, які викладаються на кафедрі, а саме «Адміністративне право України» та «Адміністративно- процесуальне право», а також у контексті дисциплін, які викладаються на інших кафедрах Інституту права та суспільних відносин.

Лекційний курс окремих тем навчальних дисциплін увібрав положення дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор - Боднар Сергій Вікторович).

Отже, результати дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

(автор Боднар Сергій Вікторович) мають вагому цінність для підготовки студентів за напрямком підготовки «правознавство» із навчальних дисциплін «Адміністративно-процесуальне право України» та «Адміністративне право України»,

ВИСНОВОК:

результати дисертаційного дослідження з теми «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (автор - Боднар Сергій Вікторович) вважати впровадженими в навчальному процесі кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Відкритого міжнародного університету «Україна» з дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративно-процесуальне право».

Члени комісії:

Кандидат юриди

Доктор юридичн

Кандидат юриди

",

03" вересня 2015 року.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

вул. Козацька, 116, м, Київ, 03118 Тел.228-10-31 E-mail: sipl@.i.ua www.sipl.coiH.ua

SCIENTIFIC INSTITUTE OF PUBLIC LAW

116 Kozatska Str.. Kyiv, 03118 Tel. 228-10-31 E-mail: sipl@.i.ua www.sipl.com.ua

Повідомляємо спеціалізованій вченій раді, що результати дисертаційного дослідження Боднара Сергія Вікторовича на тему «Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення» стосуються проблем процесуального забезпечення ефективності адміністративного судочинства в Україні, спрямовані на вдосконалення адміністративного процесуального регулювання відправлення правосуддя в адміністративних справах, мають вагоме значення при розробці подальших напрямів здійснення судово-правової реформи в сфері адміністративної юстиції та використовуються Інститутом в науково- дослідній роботі його наукових відділів в межах реалізації тем наукових досліджень "Правове забезпечення розвитку підприємництва та органів місцевого самоврядування" (номер державної реєстрації №011511005255) та

<< | >>
Источник: БОДНАР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ І ПРОГОЛОШЕННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ:

 1. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 2. Додатки
 3. ДОДАТК
 4. Продовження додатка W
 5. Яке значення для справи має висновок експертизи, наданий стороною в якості додатку до позовної заяви чи заперечення на позов?
 6. Чи можливо залишити без руху апеляційну (касаційну) скаргу через відсутність в якості додатку до неї матеріалу, який повернутий позивачу (заявнику) судом першої (апеляційної) інстанції через порушення правил підсудності чи з інших підстав?
 7. Чи мають право особи, які беруть участь у справі, просити суд касаційної інстанції прийняти додаткові матеріали на підтвердження незаконності судового рішення?
 8. ДОДАТК
 9. ДОДАТК
 10. ДОДАТК
 11. ДОДАТКИ
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. ДОДАТКИ
 16. ДОДАТКИ
 17. ДОДАТКИ
 18. ДОДАТКИ
 19. ДОДАТКИ
 20. ДОДАТКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -