<<
>>

Предметний покажчи

А

Адвокат 345-347

Адміністративне судочинство 1167 Аксіоми правові 125- 127, 129, 131 Апостиль 1266, 1267 Арбітраж 1297

Б

Боржник 949, 95 1-954, 957-963, 966-975, 977-1002

В

Вексель 760-763,1252-1253 Відвід судді 232-234, 241 Відкладення

- нотаріальної дії 1241

- провадження виконавчих дій 969, 971, 1006, 1007

- розгляду справи 607-610

- у вчиненні нотаріальної дії

1241-1243 Відкр иття пр оваджен ня у справі 5 53, 824 Відмова від позову 526, 527 Відновлення втраченого судового провадження 1010, 1012-1024

Відповідальність

- за зловживання процесуальними правами 413,415,417-420

- нотаріуса 1203, 1220 Відстрочка виконання рішення 148,

639

Визнання

- іноземних судових рішень 1300

- позову 526-528

- фізичної особи безвісно відсутньою 729-736

- фізичної особи померлою 730, 733,735

Виклики судові 573 Виконавець державний 949-953

Виконання іноземних судових рішень 1027,1080 Вимоги позовні 543, 568, 570 Виправлення описок і явних помилок у судовому рішенні 644 Витрати

- на правову допомогу 441, 450

- пов'язані з розглядом справи 458

- пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз 441,450

Втр ата

- векселя 763

- цінного папера на пред'явника 763

Г

Головуючий у судовому засіданні 218,220 Госпіталізація

- обов'язкова 805

- примусова 792 Господарське судочинство 107, 1131

д

Дебати судові 605, 606, 853,1184 Держатель цінного папера на пред'явника 769, 772 Дієздатність

- іноземних осіб 1029, 104 1- 1043, 1050

- цивільна процесуальна 1043 Джерела

- міжнародного цивільного процесу 1028, 1035

- цивільного процесуального права 95

Довіреність 36 8- 37 1 Договір доручення 372 Докази 4 8 З А 8 5 Доказування 43, 474А175

Документи виконавчі 962, 963 Доступність правосуддя 8, 55-58

Е

Екзекватура 1093, 1306 Елемент

-іноземний 1025, 1026, 1034, 1256

- позову 517-522

з

Забезпечення

- доказів 495А*96

- позову 529-534 Загальновизнані принципи і норми

міжнародного права 119, 151-170 Загальновідомі факти 487 Заінтересована особа 614-615 Закінчення виконавчого провадження 973-974 Закон місця розгляду спору (Іех гоп) 1027

Законна сила рішення суду 913 Законність 628, 630 Залишення

- заяви без розгляду 558-560

- позовної заяви без руху 544 Закриття провадження у справі 527,

528, 624 Заміна

- законного представника 363

- неналежного відповідача 303,

304, 308

Заочне рішення 67 1 -675, 682- 688 Заочний розгляд справи 67 1, 673 .

Заперечення проти позову 524, 525 Засідання судове 426 Засоби доказування 484, 490,499 Застереження третейське 1278 Заходи

- примусового виконання 974-976

- процесуального примусу 459-460 Заява

- позовна 542-544

- про забезпечення позову 529

- про перегляд у зв'язку

з нововиявленими обставинами 936

Заявник 707-708 Звернення стягнення

- на заробітну плату боржника 987

- на майно боржника 977-982 Зловживання процесуальними

правами 409-414 Змагальність 187-195 Зміст позову 519 Зупинення

- виконавчого провадження 97 1-973

- провадження у справі 624

І

Імунітет судовий 1045 Іноземці 1036-1037

К

Касаційна скарга 891-893 Кімната нарадча 895 Клопотання

- про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 1101-1102

- про надання правової допомоги

1069

Компетенція нотаріальних органів 1216,1220 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1113 Консультант суду 221-225 Контроль за нотаріальною діяльністю 1224

Л

Легалізація консульська 1265 Лист виконавчий 963

М

Медіатор 1309- 13 13 Медіація 1308- 1 3 13

- досудова 1319

- зовнішня 1312 -присудова 1312, 1317, 1319

Метод цивільного процесуального права 91, 109 Міжнародний комерційний арбітраж 1296 Міжнародний цивільний процес 1025, 1026

Н

Напис виконавчий 125 1, 1252, 1255 Наука цивільного процесуального права 106-108 Негайне виконання 633, 634 Незалежність суддів 1 55- 1 58, 590 Нововиявлені обставини 933 Норми колізійні 1030 Нотаріат 1200, 1209 -латинський 1203, 1207 Нотаріус державний 1204 Нотаріус приватний 1212

О

Обчислення процесуальних строків 427, 683 Об'єднання позовів 30 1, 567, 569 Оголошення про виклик відповідача у пресі 581 Окрема ухвала 865

Орган місцевого самоврядування 352 Органи примусового виконання 949 Оскарження нотаріальних дій 69 5, 1227 Особи

- без громадянства 1036

- іноземні 1036

- які беруть участь у справі 405 Оцінка доказів 493-494

П

Перебіг процесуальних строків 429 Передача справи на розгляд до іншого суду 289 Перерва в розгляді справи 608

Письмовий доказ 506, 5 12 Підготовка справи до судового

розгляду 555-556 Підстава позову 518 Підстави для відводу судді 242 Підсудність 264-268

- альтернативна 273

- виключна 282

- за ухвалою судді вищестоящого суду 272

- загальна 268

- кількох вимог, пов'язаних між собою 280

-міжнародна 1052, 1092

-територіальна 1 136, 1 137, 1 175

Повернення

- позовної заяви 545

- судового збору 456 Повідомлення судові 572, 587 Повістки судові 575-576 Повноваження

- адвоката 373, 374

- представника 366-368, 375 Поворот виконання судових рішень

1002, 1009 Позивач 293 Позов 516-522

- зустрічний 525-527

- перетворювальний 521

- про визнання 315, 520

- про присудження 520 Помічник судді 22 1 -224 Поновлення процесуальних

строків 185, 430 Попереднє судове засідання 555 Посвідчення

-правочинів 1218, 1248

- юридичних фактів 1230, 1248 Право

- на пред'явлення позову 185, 203, 522, 523

- на справедливий судовий розгляд 825

- на судовий захист 11

Правоздатність

- іноземних осіб 1040

- цивільна процесуальна 399 Правонаступництво процесуальне

305, 306-308 Правосуддя 19-28, 33 Практика судова 101-106 Предмет позову 517

Предмет цивільного процесуального права 18, 85 Представництво 339

- добровільне 354-355

- законне 358-363 Представники дипломатичні 1029,

1047, 1048

Преюдиційні факти 487 Приватна нотаріальна діяльність 1204, 1205 Призначення справи до розгляду 572 Принцип

- верховенства права 135

- верховенства прав людини

132-134 -доміцилію 1057 -права на суд 133, 139, 140

- правової визначеності 142

- пропорційності 146, 147 Принципи

- медіації 1313-1317

- нотаріального процесу 1233 -цивільного судочинства 132, 151,

175

Провадження

- апеляційне 831, 833

- виконавче 940-948

- касаційне 884 -окреме 38, 689-705

- позовне 3 9,40

- у Верховному Суді України 914

- у зв'язку з нововиявленими обставинами 932

- у справі до судового розгляду 587 Продовження процесуальних

строків 430, 684 Прокурор 322-327

Протест

- векселя 1253 -морський 1250, 1251

Процес нотаріальний 1230 р

Регламент третейського суду 1278 Резолюції Комітету міністрів Ради Європи 144 Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи 80, 8 1, 84, 658 Речовий доказ 507-509 Рішення -додаткове 641-643, 652, 1286

- Європейського суду з прав людини 1332

- суду 625-626

- апеляційної інстанції 858 -іноземного 1093- 1095

- касаційної інстанції 901, 913, 919, 1193

Річ безхазяйна нерухома 776 Розгляд

- справи по суті 203, 206

- судовий 588-590 Розподіл судових витрат між

сторонами 456 Розпорядник судовий 229,230 Розстрочка виконання рішення 639,

640

Розшук відповідача 586, 587 Роз'єднання позовів 558,566, 568,56 9 Роз'яснення рішення 643

С

С відо к 376-379 Свідоцтво

- про право власності на частку

у спільному майні подружжя 1255

- про право на спадщину 786, 95 5,

1246

Секретар судового засідання 225-226 Скарга на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця 1009

Склад суду 218 Спеціаліст 383-386 Співучасть процесуальна 297, 301, 733,743

Стадії нотаріального процесу 1238, 1245

Стадія цивільного процесу 554, 588, 590,607, 848 Сторони 291 Страхування цивільної відповідальності нотаріуса 1220, 1222 Строки

- процесуальні 424

- службові 432

Сторони виконавчого провадження 949, 955 Стягувач 949, 951-954 Суб'єкти нотаріального процесу 1236 Суд

- апеляційної інстанції 833, 836 -іноземний 1052, 1068, 1070

- касаційної інстанції 893, 899, 901,905

- першої інстанції 619, 631, 633 Судовий

- збір 441Л50

- наказ 660-670

- розпорядник 229, 230 Судові витрати 439л+41 Судця 219-220

Ставки судового збору 446

Т

Таємниця нотаріальна 1236 Третейський 1275-1297 Третя особа 309-310

- яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору 310

- яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору 316

У

Угода

-медіаційна 1318, 1320,1328,1329

- мирова 517, 526, 528 -третейська 1278, 1285, 1295

Усиновлення 736 Усність 122, 207, 590, 851 Установи консульські 1030,1044, 1047-1049 Ухвала суду 625, 653

- апеляційної інстанції 431,857, 858, 860

- касаційної інстанції 900, 922 Учасники виконавчого провадження

949, 954, 956

Ф

Факти, що мають юридичне значення 1200 Форми позовної заяви 752 Ц

Цивільна юрисдикція 243, 247, 248 Цивільне процесуальне право 85-90 Цивільний процес (цивільне судочинство) 32-36 Цивільні процесуальні правовідносини 391—400 Ціна позову 445, 449, 1148, 1283 Цінні папери 257, 260, 758-764,

1249

- на пред'явника 257, 260, 760, 762

Ю

Юрисдикція

- адміністративних судів 251, 252, 1172

- господарських судів 251, 1135 -третейського суду 1282-1283

- цивільна 243,247, 248

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме Предметний покажчи:

  1. Предметний покажчи
  2. Зміст
  3. Зміст
  4. Предметний покажчик
  5. Алфавітно-предметний покажчик
  6. Зміст
  7. Алфавітно-предметний покажчик
  8. Зміст
  9. §2. Право Російської імперії НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -