<<
>>

Алфавітно-предметний покажчик

Агроландшафт-7, 59, 166 Акліматизація - 405 Анадромні види риб-290 Атмосферне повітря - 337

Безпритульні тварини - 280 Берегова смуга - 201,204 Біологічне (біотичне) різноманіття - 80, 271,275,285

Біосферні заповідники - 372-374, 379 Ботанічні сади - 374-376 Буферна зона біосферних заповідників - 360, 376, 382

Види користування надрами -217-219 Види спеціального використання природних рослинних ресурсів - 239 Видобування корисних копалин - 229 Види порушення земельного законодавства - 183-185 Викид - 150,339-342 Виключна (морська) економічна зона України - 230-233 Використання води - 146 Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин - 124, 272 Використання лісових ресурсів - 122, 255

Використання природних рослинних ресурсів - 123, 127, 147,238 Висновок державної екологічної експертизи - 64, 65 Відновлення лісів - 263 Відомчий екологічний контроль - 66 Відтворення лісів - 262 Відходи -317

Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва - 136

Відшкодування збитків власникам земель і землекористувачам - 77, 89 Води - 188 Води підземні - 189 Води поверхневі - 189 Водний об’єкт - 190 Водний фонд - 99, 189 Водні об’єкти загальнодержавного значення - 191

Водні об’єкти місцевого значення -

191

Водні об’єкти, віднесені до категорії лікувальних - 191 Водні ресурси - 200, 281 Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення - 360, 405 Водойма - 188

Водокористу вання - 123, 126, 190 Водоохоронна зона - 367 Водосховище-191, 281 Вторинне водокористування - 196 Відкрите море - 400 Внутрішні води-402 Внутрішні морські води - 189, 191

Грунт -176-178

Геологічна інформація - 227 Геологічне вивчення надр - 227 Гідротехнічна меліорація земель -179 Гірниче законодавство - 213 Гірниче підприємство- 145,211-215 Гірничий об’єкт - 211 Гірничі відносини - 213 Господарська зона національних природних парків - 383 Господарська зона зоологічних пар- ків-384

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин - 25,69, 346 Громадська екологічна експертиза - 64 Громадський екологічний контроль - 65

Грошова оцінка земельних ділянок - 94

Гумус — 175

Деградація грунтів-70, 174, 178 Деградація земель - 179 Деградовані землі - 179, 180, 360 Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки - 294, 303 Дендрологічні парки - 374 Державна екологічна експертиза - 64 Державна реєстрація земельних ділянок - 228

Державна служба геології та надр України - 44, 51

Державне агентство водних ресурсів України - 33, 48

Державне агентство екологічних інвестицій України - 52 Державне агентство земельних ресурсів України - 44, 46 Державне агентство лісових ресурсів України - 33, 49

Державне агентство рибного господарства України - 44, 50 Державний водний кадастр - 63 Державний водний фонд - 99, 189 Державний геологічний контроль - 67 Державний гірничий нагляд-68 Державний екологічний контроль - 65 Державний мисливський фонд - 227 Державний облік -212, 342, 349 Державний фонд надр - 99, 211 Державний фондохорони навколишнього природного середовища - 140 Державний фонд родовищ корисних копалин -51,212

Державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного cepe- довища-25, 79 Дикітварини- 100, 102, 271 Дикорослі рослини - 236 Джерело викиду - 150,206, 340 Договір оренди землі - 172 Домашні тварини - 280

Екологічна безпека - 295 Екологічна експертиза в Україні - 64 Екологічне планування - 39, 343 Екологічне право - 15 Екологічне правопорушення - 155 Екологічне прогнозування - 20,61,301 Екологічне програмування - 359 Екологічне страхування - 136, 301 Екологічний аудит - 31, 136, 299 Екологічний контроль-65 Екологічний моніторинг-39, 61 Екологічний податок- 136, 146, 150 Екологічний спір - 132 Екологічні відносини - 3-5 Екологічні інвестиції-44, 52, 141 Екологічні нормативи - 69,226 Екологічні обов’язки - 84 Екологічні права - 73 Екомережа- 13, 21, 58, 60, 359 Економічна оцінка земель - 136, 158 Економічний механізм забезпечення охорони довкілля - 135, 139 Економічні гарантії- 137 Економічні санкції — 101, 137 Економічні стимули - 137 Експозиційна зона ботанічних садів - 383

Експозиційна зона зоологічних парків - 383

Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища- 135

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру -314

Жорстоке поводження з тваринами - 108, 287,364

Забір води - 123, 126, 146, 195 Забруднення атмосферного повітря - 162,345,355

Забруднення вод - 189, 200, 206 Забруднення грунтів-70, 178, 339 Забруднення земель - 183, 186, 201 Забруднюючаречовина-45,183, 185, 290

Загальне використання природних рослинних ресурсів - 123, 363 Загальне використання об’єктів тваринного світу - 124,270, 272 Загальне водокористування - 123, 194, 196

Загальне право використання лісових ресурсів - 122,255 Загальне природокористування - 114, 115

Заготівля другорядних лісових матеріалів- 147, 256,257 Законодавство Європейського Союзу в галузі поводження з відходами - 328

3аказники-373

Запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій -314 Заповідна зона біосферних заповідників - 382

Заповідна зона ботанічних садів - 383 Заповідна зона національних природних парків-382 Заповідне урочище - 373 Засмічення вод - 250, 333 Захист лісів - 262-265 Збереження та відтворення родючості грунтів - 59, 67, 70, 175, 178 Збірза спеціальне використання природних ресурсів - 143 Збір за спеціальне використання води - 143,146

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів - 143, 147 Збір за спеціальне використання об’єктів тваринного світу - 127, 143, 148 Збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів - 143, 282

Зелена книга України - 362 Землекористування - 122, 168 Земельнаділянка- 117, 167 Земельна лісова ділянка - 117,256,263 Земельні правопорушення - 182 Земельні ресурси - 165 Землеустрій - 59 Земля - 93, 97, 109, 164-166 Зміст відносин природокористування - 35,39,118

Зона антропогенних ландшафтів біосферних заповідників - 382 Зона регульованої рекреації національних природних парків - 383 Зона санітарної охорони - 204, 323 Зона стаціонарної рекреації національних природних парків - 383 Зоологічні парки - 374

Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки - 299 Інтродукція - 249

Інформація про стан навколишнього природного середовища(екологіч- на інформація) - 80-84 Інститут права землекористування - 168

Кадастри природних ресурсів - 63 Карантинний шкідник - 405 Категоріїземель-6, 166, 167 Категоріїлісів - 257 Консервація земель - 180 Континентальний шельф - 231, 401 Концесія - 174 Корисні копалини -211 Корисні копалини загальнодержавного значекня-211

Корисні копалини місцевого значення - 211

Користування водними об’єктами на умовах оренди - 196 Користувачі мисливських угідь - 278 Космос-410

Культуртехнічна меліорація земель - 179

Курорт-388

Куроргна і лікувально-оздоровча зони - 388

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій-314

Лікувально-оздоровча зона -387 Ліміти в галузі використання вод - 126, 200

Ліміти використання лісових ресурсів - 255

Ліміти використання об’єктів тваринного світу - 124,285 Ліс - 254

Лісова ділянка - 117, 256, 263 ЛісовиЙ квиток - 256 Лісовий фонд України - 255 Лісові відносини - 255

Лісові ресурси - 255 Лісовпорядкування - 49,58,60 Лісорозведення - 263 Лісорубний квиток - 256 Ліцензування в галузі охорони і використання довкілля - 300 Любительське і спортивне рибальство - 282

Малопродуктивні землі - 360 Меліорація земель - 179 Методи правового регулювання екологічного права - 10-11 Мисливство - 276 Мисливське господарство - 276 Мисливські тварини - 277 Мисливські трофеї - 291 Мисливські угіддя - 276 Міжнародне право навколишнього природного середовища - 398 Міністерство екології та природних ресурсів України - 33,44 Моніторинг в галузі охорони атмосферного повітря - 342, 349, 350 Моніторинг вод - 48 Моніторинг грунтів - 49, 62 Моніторинг земель - 47, 62 Моніторинг потенційно небезпечних об’сктів-62, 301

Навколишнє природне середовише - 8 Надзвичайна екологічна ситуація - 308 Надра - 211

Наукова зона ботанічних садів - 383 Наукова зона зоологічних парків -383 Національні природні парки - 373 Небезпечні відходи - 317-320 Норма відстрілу - 280 Нормативи в галузі охорони атмосферного повітря - 342, 344-347

Нормативи в галузі охорони і використання вод - 70

Нормативи екологічної безпеки - 70, 345

Нормування в галузі охорони довкіл- ля - 178, 343

Нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів - 178

Об’єкт екомережі - 360 Об’єкти екологічного права-5-8 Об’єкти земельного права - 165-168 Об’єкти рослинного світу - 237, 369 Об’єктитваринногосвіту- 100, 105, 271

Облік шкідливих впливів на атмосферне повітря - 349 Озеро - 191,204, 237,281,402 Озоновий шар - 409 Округ санітарної охорони курорту - 391

Оренда землі - 391 Оренда природних ресурсів - 130 Особлива охорона - 176, 265 Особливоцінніземлі- 177, 185 Охорона атмосферного повітря - 338, 407

Охорона ґрунтів - 178 Охороназемель-65, 174, 180 Охорона лісів - 264 Охорона рослинного світу - 242 Охорона тваринного світу - 285 Охоронні зони - 204, 367, 377

Пам’ятка природи - 373 Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки - 299

Парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва - 374, 376 Первинне водокористування - 196, 199

Підстави виникнення відносин природокористування - 118, 128 Підстави виникнення та припинення права власності на природні pe- сурси - 18, 93, 94, 101, 108 Підстави припинення відносин природокористування - 131 Платазаземлю- 143, 144 Плата за користування надрами - 143, 145

Поводження з відходами - 316-336 Полювання - 278 Популяція - 363

Права та обов’язки власників природних ресурсів - 109-112 Право використання лісових ресурсів - 122,143,147,255

Право використання об’єктів тварин- ногосвіту- 124, 127, 274 Право власності на ліси - 254 Право власності на природні ресурси - 76,94

Право водокористування - 115, 190 Право доступу до екологічної інформації - 80

Право загального використання природних ресурсів - 116, 119 Право постійного землекористування - 125, 172

Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля - 78 Право природокористування - 114 Право спеціального використання природних ресурсів - 378 Правова охорона вод - 188 Правова охорона надр - 211,229, 233 Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації - 312 Прибережні захисні смуги - 201, 368 Прибережні морські природні ландшафти - 7

Прикордонна смуга - 404, 406 Прилегла зона - 401 Принципи екологічного права - 15-20 Принципи права природокористування - 16, 114, 116

Принципи управління в галузі охорони довкілля -21, 37 Природна спадщина - 406 Природний ландшафт - 7, 37 Природний об’єкт - 6 Природний регіон - 7 Природний ресурс - 6, 7 Природні заповідники - 373 Природні ресурси загальнодержавного значення - 7, 191,226,237, 376 Природні ресурси місцевого значення - 7, 102,191,211

Природні рослинні ресурси - 236,240 Природні рослинні угруповання-237, 244,362

Природно-заповідний фонд - 371 Продукція полювання - 291 Промислове рибальство - 281 Просторово-територіальний устрій природних об’єктів - 39, 58 Псування земель - 161, 334

Радіаційна аварія - 297, 309 Радіаційна безпека - 297 Радіаційний захист - 297, 324 Радіоактивні відходи - 316, 319 Радіоактивні матеріали - 325 Радіоактивно забруднені землі - 362 Регіональні кадастри природних ресурсів - 63

Регіональні ландшафтні парки - 373 Режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду - 375 Рекреаційна зона зоологічних парків - 384

Рекреаційні зони - 389

Рекультивація порушених земель -179 Рибальство - 281 Рибництво - 146, 147 Рибогосподарський водний об’єкт - 194

Рибогосподарські водойми - 105, 107 Рибогосподарські водойми загального користування - 117, 196 Родовище корисних копалин - 229 Родючістьземель- 165, 186 Розрахункова лісосіка - 60 Розмежування земель державної та комунальноївласності-47, 103 Рослинний світ - 6, 99, 123, 235

Самовільне зайняття земельних ділянок- 183

Санітарно-захисні зони-246,342,349 Свердловина - 177, 208, 225 Світовий океан - 399 Середовище існування рослин і тварин - 6-8, 406

Система екологічного права -21,22 Смуги відведення - 204, 367 Спеціальне використання лісових ресурсів - 147, 255

Спеціальне використання об’єктів тваринного світу - 127, 148, 149 Спеціальне водокористування - 195 Спеціальне природокористування - 116,125

Спортивне рибальство - 282 Ставок-208, 394

Стандартизація в галузі охорони і використання довкілля - 68, 343, 344 Стандартизація в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів - 69

Суб’єкти земельних відносин - 169 Суб’єкти постійного землекористування- 125

Такса розрахунку розміру відшкодування - 249, 289 Тварини - 100, 271, 279 Тваринний світ-270 Техногенні родовища корисних копалин - 99, 212

Техногенно забруднені землі - 180 Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини - 69, 346

Територіальне море - 401 Транскордонне забруднення повітря на великі відстані - 408

Упорядкування мисливських угідь - 49,130,276

Управління в галузі охорони довкілля - 37-70

Утримання мисливських тварин у на- піввільних умовах - 251,271 Утримання мисливських тварин у неволі - 105,271

Фауна - 404

Фінансове забезпечення охорони довкілля - 139 Флора - 404

Фонди охорони навколишнього природного середовища -140 Форми охорони природи - 89 Форми участі громадськості в управлінні охороною довкілля ~ 90 Функції управління в галузі охорони довкілля-39, 58, 301

Хімічна меліорація земель - 179

Ценоз (біоценоз) - 7 Цільове призначення земельної ділянки- 170

Червона книга України - 286, 364

Шкідливі організми - 49,251 Шкідники - 237,247, 252, 264,405 Шкода - 162, 233,267,291,396

Юридична відповідальність за екологічні правопорушення - 153 Юридична відповідальність за земельні правопорушення - 180 Юридична відповідальність за порушення вимог охорони атмосферного повітря - 352-357 Юридична відповідальність за порушення водного законодавства - 207 Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра - 232

Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ і лісового законодавства - 248-266

Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ - 280

Юридична відповідальність за порушення законодавства України про відходи - 332

Ядерна безпека - 297 Ядерна установка - 91 Ядерна шкода - 78

Відомості про авторів

Гетьман Анатолій Павлович — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», проректор з наукової роботи, академік НАПрН України;

Анісімова Ганна Валеріївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Бредіхіна Вікторія Леонідівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Григор’єва Тетяна Вікторівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Разметаев Сергій Володимирович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Соколова Алла Костянтинівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Ткаченко Олена Миколаївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Черкашина Марина Костянтинівна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Шахов Віктор Семенович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Донець Ольга Володимирівна — кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Шеховцов Володимир Володимирович — кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

Суетнов Євгеній Павлович — асистент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

<< | >>
Источник: А. П. Гетьман. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО. Підручник За редакцією професора А. П. Гетьмана Харків, 2013. 2013

Еще по теме Алфавітно-предметний покажчик:

  1. Алфавітно-предметний покажчик
  2. Зміст
  3. Алфавітно-предметний покажчик
  4. Зміст
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -